ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี สชป.1  ต.วัดเกต   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ ถึง
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
23 กรกฎาคม 2024 0.0