ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 29 กันยายน 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 NEW วันที่1 ตุลาคม 2565
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 492.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 492.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 492.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 500 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.40 175.30 2.32 197.00 1.22 155.50 2.12 168.60 0.86 116.00 1.94 145.20 1:00
2:00 1.40 175.30 2.31 195.50 1.22 155.50 2.12 168.60 0.82 112.00 1.92 142.60 2:00
3:00 1.40 175.30 2.30 194.00 1.21 154.40 2.12 168.60 0.79 109.00 1.90 140.00 3:00
4:00 1.39 174.20 2.29 192.50 1.21 154.40 2.12 168.60 0.76 106.00 1.89 139.00 4:00
5:00 1.39 174.20 2.28 191.00 1.20 153.30 2.12 168.60 0.72 102.00 1.89 139.00 5:00
6:00 1.39 174.20 2.27 189.50 1.20 153.30 2.12 168.60 0.68 98.00 1.89 139.00 6:00
7:00 1.38 173.10 2.26 188.00 1.18 151.10 2.10 166.00 0.66 96.10 1.88 138.00 7:00
8:00 1.38 173.10 2.26 188.00 1.18 151.10 2.09 164.70 0.66 96.10 1.90 140.00 8:00
9:00 1.37 172.00 2.24 185.00 1.19 152.20 2.08 163.40 0.67 97.00 1.92 142.60 9:00
10:00 1.37 172.00 2.23 183.50 1.18 151.10 2.08 163.40 0.68 98.00 1.96 147.80 10:00
11:00 1.36 170.90 2.23 183.50 1.18 151.10 2.08 163.40 0.69 99.00 2.00 153.00 11:00
12:00 1.35 169.80 2.22 182.00 1.17 150.00 2.08 163.40 0.70 100.00 12:00
13:00 1.32 166.50 2.22 182.00 1.15 147.80 2.08 163.40 13:00
14:00 1.30 164.30 2.21 180.50 1.14 146.70 2.08 163.40 14:00
15:00 1.29 163.20 2.21 180.50 1.12 144.50 2.08 163.40 15:00
16:00 1.27 161.00 2.20 179.00 1.08 140.10 2.08 163.40 16:00
17:00 1.27 161.00 2.19 177.70 1.06 137.90 2.07 162.10 17:00
18:00 1.26 159.90 2.18 176.40 1.04 135.70 2.07 162.10 18:00
19:00 1.25 158.80 2.17 175.10 1.02 133.50 2.06 160.80 19:00
20:00 1.25 158.80 2.16 173.80 1.00 131.30 2.04 158.20 20:00
21:00 1.25 158.80 2.14 171.20 0.97 128.00 2.02 155.60 21:00
22:00 1.24 157.70 2.13 169.90 0.95 125.80 2.00 153.00 22:00
23:00 1.24 157.70 2.13 169.90 0.92 122.50 1.99 151.70 23:00
24:00 1.23 156.60 2.13 169.90 0.89 119.20 1.97 149.10 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


?>