1-01
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน


รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ

สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

รายละเอียดแผนงานปีน้ำ 2566 (1 เม.ย.66 - 31 มี.ค.67)

แบ่งประเภทการสำรวจออกเป็น

(รธ)

เสาวัดระดับน้ำ
แบบธรรมดา

(T)โทรมาตร(รอ)

เสาวัดระดับน้ำ
แบบอัตโนมัต

(ปน)

สำรวจปริมาณน้ำ

(ตก)

สำรวจตะกอน
และคุณภาพน้ำ

(อต)

สำรวจข้อมูล
อุตุ-อุทกวิทยา

(T)โทรมาตร(ฝน)

วัดปริมาณน้ำฝน
แบบ อัตโนมัติ


รายการจำนวนสถานี
ชื่อสถานี
จำนวน(สถานี)
T = โทรมาตรกรมฯ
75
N = โทรมาตรNeon
45
B = โทรมาตรมาตร Belink
11
Tt = สถาบันเกษตรฯ
58
m = อ่าน 3 เวลา
32
S= โทรมาตร Seba
-
UPDATE 20/07/2560

(คลิกบนชื่อสถานีหลักเพื่อดูข้อมูลของสถานี)
ลุ่มน้ำปิงและสาขา
P.1
แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
P.1A แม่น้ำปิง สะพานนครพิงค์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ปิด
       
P.4 น้ำแม่แตง บ้านห้วยไฮ่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.4A
น้ำแม่แตง
สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
P.4B น้ำแม่แตง
บ้านห้วยส้าน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.4C น้ำแม่แตง
บ้านทุ่งหลวง ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม
ปิด
         
P.5
น้ำแม่กวง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
P.5A น้ำแม่กวง บ้านท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ปิด
         
P.6 แม่น้ำปิง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.6A แม่น้ำปิง บ้านแพะดินแดง(ผาวิ่งชู้) ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.13
น้ำแม่แตง บ้านแก่งกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม
-
P.13A น้ำแม่แตง บ้านแม่ตะมาน ต.กื้ดช้้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.14
น้ำแม่แจ่ม แก่งออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.14A
น้ำแม่แจ่ม บ้านท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
P.19 แม่น้ำปิง บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.19A
แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
P.19B
แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.19C
แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.20
แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
P.21
น้ำแม่ริม บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
P.22
น้ำแม่สา บ้านแม่สาน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
-
P.23
น้ำแม่ขาน บ้านแม่ขาน ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.24 น้ำแม่กลาง บ้านสบเตี๊ยะ ต.สบเตี๊ยะ อ,จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.24A
น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
(ปน)
m
P.24B   อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.24C   อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.25
น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.27
ห้วยแม่ใน บ้านป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.27A ห้วยแม่ใน บ้านแม่ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.28
น้ำแม่งัด บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.28A
น้ำแม่งัด บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.29
น้ำแม่ลี้ สะพานบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.30
น้ำแม่กวง บ้านเกี๋ยงคาใหม่ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.31
น้ำแม่ก้อ บ้านก้อทุ่ง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน
ปิด
-
P.34
น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.36
น้ำแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.37
น้ำแม่แพม บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.38
น้ำแม่สาน บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ปิด
-
P.41
น้ำแม่วาง บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
 
P.41A
น้ำแม่วาง บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ปิด
       
P.42
น้ำแม่ลี้ บ้านแม่บอน ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ปิด
-
P.44
น้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย ต.มะเขือแจ้ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ปิด
-
P.45
น้ำแม่สะเมิง บ้านทรายมูล ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.48
น้ำแม่สะป๊วด บ้านแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ปิด
-
P.49
น้ำแม่สะลวม สะพานบ้านทุ่งห้า ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.53
น้ำแม่ขะนาด บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ปิด
-
P.53A
น้ำแม่ขะนาด บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ปิด
         
P.54
น้ำแม่ลอบ บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ปิด
-
P.55
น้ำแม่ป๋าม บ้านแม่ป๋ามนอก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.56
น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.56A
น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,B
(ฝน)
P.57
น้ำแม่ขอด บ้านโหล่งขอด ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.57A
น้ำแม่ขอด บ้านโหล่งขอด ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
P.58
แม่น้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
P.58A
แม่น้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ปิด
         
P.59
น้ำแม่แตง บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
 
P.60
น้ำแม่แตง บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ปิด
   
-
 
P.61
ห้วยแมป่าไผ่ บ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.63
น้ำแม่ตื๋น บ้านแม่ตื่น ต.สันติสุข. อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.64
น้ำแม่ตื๋น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
(รธ)
m
(อต),(ฝน)
P.65
น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
(รธ)
T
(อต),(ฝน)
P.66
แม่น้ำปิง บ้านท่าใหม่อิ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.67
แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
P.68
แม่น้ำปิง บ้านน้ำโท้ง ต.ขัวมุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.69
น้ำแม่กวง
บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ปิด
-
P.70
น้ำแม่แตง บ้านห้วยเดื่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.71
น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.71A
น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
P.72
แม่น้ำปิง บ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.73
แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
-
P.73A
แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.สบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
B
P.75
แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
P.76
น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
 
P.77
น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,N
(ฝน)
P.79
น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,B
(ฝน)
P.80
น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,N
(ฝน)
P.81
น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
P.82
น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
N
P.83
น้ำแม่แจ่ม บ้านแพม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ปิด
-
P.84
น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
P.85
น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
(รอ)
(ปน)
N
P.85A
น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี๊ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
(รอ)
T
P.86
น้ำแม่ออน บ้านโฮ้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
P.87
น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
(รอ)
(ปน)
T,N
(ฝน)
P.88
น้ำแม่โฮม บ้านต้นบง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ปิด
P.89
น้ำแม่กวง บ้านหริ่งห้า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
ปิด
P.90
แม่น้ำปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
P.91
น้ำแมขอด บ้านสันปู่เลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
P.92
น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
P.92A
น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่่
ปิด
(รอ)
       
P.93
น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
P.94
น้ำแม่แจ่ม บ้านเจียง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
(รอ)
T
(ฝน)
P.103
แม่น้ำปิง สะพานวงแหวนรอบ3 บ้านป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(รอ)
     
ลุ่มน้ำปายและสาขา
Sw.2
แม่น้ำยวม บ้านท่าข้าม ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
   
Sw.5
แม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
         
Sw.5A
แม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
(รธ)
(ปน)
m
(อต),(ฝน)
Sw.7 น้ำแม่ฮ่องสอน บ้านใหม่หัวสนามบิน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
         
Sw.9
น้ำแม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
Sw.10
แม่น้ำปาย บ้านสบแพม ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
Sw.11
น้ำแม่สะงา บ้านแม่สะงา ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
   
Sw.12
น้ำปาย บ้านเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
   
Sw.13
น้ำของ บ้านห้วยส้าน ต.ห้วยผา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
Sw.14
น้ำปางฮูง บ้านน้ำกัด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปิด
ลุ่มน้ำวังและสาขา
W.1
แม่น้ำวัง สะพานรัชดาภิเษก ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
         
W.1A
แม่น้ำวัง สะพานพัฒนาภาคเหนือ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
W.1B
แม่น้ำวัง สะพานบ้านดง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
         
W.1C
แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,N
(ฝน)
W.3
แม่น้ำวัง บ้านอมลอง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
ปิด
         
W.3A
แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
W.5
แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ปิด
         
W.5A
แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
W.6
แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ปิด
-
W.6A แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
W.7
น้ำแม่เมาะ ลิกไนท์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ปิด
-
W.8
น้ำแม่จาง บ้านสบเมาะ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปิด
-
W.9
น้ำแม่เมาะ สะพานแม่เมาะ ต.สบป๊าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ปิด
-
W.10
แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านเลง อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
         
W.10A
แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านเลง อ.เมือง จ.ลำปาง
(รธ)
(ปน)
T
(ฝน)
W.13
น้ำแมยาว บ้านโป่งขวาง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ปิด
-
W.14
น้ำแม่ตุ๋ย บ้านทุ่งปงเรือน ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
         
W.14A
น้ำแม่ตุ๋ย บ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง
ปิด
-
W.15
น้ำแม่จาง บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปิด
         
W.15A
น้ำแม่จาง บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ปิด
-
(ฝน)
W.16
แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ปิด
         
W.16A
แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T,N
(อต),(ฝน)
W.17
น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
W.17A
น้ำแม่สอย บ้านทุ่งทอง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
W.18
น้ำแม่ต๋ำ บ้านสบเสริม ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
ปิด
-
W.18A น้ำแม่ต๋ำ บ้านสบต๋ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
 
T
(ฝน)
W.20
น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
W.21
แม่น้ำวัง
บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ฝน)
W.21A
แม่น้ำวัง
บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
T
(ฝน)
W.22
น้ำแม่จาง
บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T,B
(ฝน)
W.25
แม่น้ำวัง
บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(ฝน)
W.26
ห้วยแม่ต๋า
บ้านห้วยแม่ต๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
Tw.km
เขื่อนกิ่วคอหมา
เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
Tw.kl
เขื่อนกิ่วลม
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
Tw.Ls
ฝายหลวงสบอ่าง
ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง
(รอ)
(ปน)
T
(ฝน)
ลุ่มน้ำโขง
Kh.26
แม่น้ำโขง บ้านเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ปิด
Kh.49
น้ำเงิน บ้านแม่ลาย ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ปิด
Kh.50
น้ำแม่สาย บ้านแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ปิด
Kh.72
น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
(รอ)
(ปน)
B
Kh.89
น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
(รอ)
(ปน)
B
ลุ่มน้ำกกและสาขา
G.2
น้ำแม่กก วัดพระสิงห์ ต.ม่อนปิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย
ปิด
         
G.2A
น้ำแม่กก สะพานชร.-แม่สาย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
ปิด
-
G.3
น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ปิด
-
G.4
น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ปิด
m
G.5
น้ำแม่ตาช้าง บ้านหัวฝาย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ปิด
-
G.6
น้ำฝาง บ้านแหงนง้ม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ปิด
-
G.7
น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ปิด
-
G.8
น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
G.9
น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
G.10
น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
(รอ)
(ปน)
N
G.11
น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
(รธ)
(ปน)
B
(ฝน)
G.12
น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ปิด
m
G.13
น้ำแม่ฝาง สะพานบ้านแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
(ปน)
m
G.14
น้ำแม่ฝาง สะพานบ้านคาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
(ปน)
m
TG.01 น้ำลาว บ้านโป่งป่าตอง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย         T  
TG.02 น้ำลาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย         T  
TG.03 น้ำลาว สะพานฝายดินดำ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย         T  
TG.05 น้ำลาว สะพานน้ำลาว ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย         T  
TG.06 น้ำลาว บ้านป่าย้าง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย         T  
TG.07 น้ำฝาง สะพานบ้านแม่ข่า ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่         T  
TG.08 น้ำฝาง สะพานบ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่         T  
TG.09 น้ำฝาง สะพานบ้านคาย ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่         T  
TG.10 น้ำแม่กรณ์-กก วัดใหม่ขุนกรณ์ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย         T  
TG.11 น้ำกก เทศบาลแม่ยาว ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย         T  
TG.12 น้ำกก บ้านสวนดอก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย         T  
TG.13 น้ำกก บ้านใหม่กือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย         T  
TG.14 น้ำเผื่อ - กก อบต. ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย         T  
ลุ่มน้ำอิงและสาขา
I.1
น้ำอิง สถานีประมง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
ปิด
-
I.3
น้ำแม่ปืม บ้านไร่อ้อย ต.แม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ปิด
-
I.4
น้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ปิด
-
I.5
น้ำอิง บ้านน้ำจุน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
ปิด
-
I.6
น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
(รธ)
(ปน)
m
I.7
น้ำลาว บ้านสบกู่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ปิด
-
I.8
น้ำจุน บ้านค้างหงษ์ ต.ธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
ปิด
-
I.9
ห้วยแม่ถะไหล บ้านธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา
ปิด
-
I.10
น้ำหยวน บ้านปู ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ปิด
-
I.11
น้ำจาง บ้านแฟน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ปิด
-
I.12
น้ำปัว บ้านหนองลาว ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา
ปิด
-
I.13
น้ำงาว บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
ปิด
-
I.14
น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
(รธ)
(ปน)
(ตก)
m
I.15 น้ำแม่ลาว บ้านดอนตัม ต.หย่วน อ.ภูซาง จ.พะเยา  
ปิด
   
-
 
I.16 น้ำแม่พุง บ้านสันมะค่า ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ป่าแดด จ.เชียงราย  
ปิด
   
-
 
I.17
น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
(รธ)
(ปน)
m
ลุ่มน้ำน่านและสาขา
N.1
แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
N.1A
แม่น้ำน่าน บ้านท่าช้าง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ปิด
         
N.13
แม่น้ำน่าน บ้านส้าน ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
ปิด
         
N.13A
แม่น้ำน่าน บ้านบุญนาค ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
(รธ)
(ปน)
m
N.13B
แม่น้ำน่าน บ้านงิ้วงาม ต.ขึง อ.เวียงสา จ.น่าน
ปิด
N.17 แม่น้ำน่าน บ้านมอญ ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ปิด
         
N.35 แม่น้ำน่าน แก่งสะรัง ต.ทุ่งช้าง อ.เวียงสา จ.น่าน
ปิด
         
N.42
น้ำว้า บ้านหาดข้าวสาร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
ปิด
-
N.44 น้ำฮาว บ้านยู้ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ปิด
         
N.45 ห้วยปัว บ้านนาขาม ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
ปิด
         
N.46 ห้วยขว้าง บ้านมอญ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
ปิด
         
N.47 น้ำคูณ บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน
ปิด
         
N.48 ห้วยแฮด บ้านทุ่งน้อย ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จ.น่าน
ปิด
         
N.49
น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
(รอ)
(ปน)
N
N.50 น้ำปัว บ้านร้อง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
ปิด
         
N.51 ห้วยน้ำยาว บ้านวังหิน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ปิด
         
N.52 น้ำย่าง บ้านดอนมูล ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน
ปิด
         
N.63
น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
(รธ)
m
N.64
แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
N.65
ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
(รอ)
(ปน)
(ตก)
N
N.75
น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
ปิด
(ปน)
m
N.86
น้ำน่าน บ้านหนองแดง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
N.87
น้ำมวบ บ้านภูแยง อ. สันติสุข จ.น่าน
ลุ่มน้ำยมและสาขา
Y.1
แม่น้ำยม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ปิด
         
Y.1A
แม่น้ำยม บ้านป่าแมต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
ปิด
         
Y.1B
แม่น้ำยม วัดศรีสุพรรณ ต.ร่องกาศ อ.เมือง จ.แพร่
ปิด
         
Y.1C
แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
T
(อต),(ฝน)
Y.2
แม่น้ำยม บ้านวังดิน ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.8
แม่น้ำยม บ้านปากกาง ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.11
แม่น้ำยม บ้านหนุน ต.ปากกาง อ.สอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.12
แม่น้ำยม บ้านปากงาว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.12A
แม่น้ำยม บ้านปากงาว ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.13
น้ำงาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
ปิด
         
Y.13A
น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง  
(รอ)
(ปน)
B
Y.13B
น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
ปิด
(รอ)
   
 
Y.18 น้ำแม่คำมี บ้านใผ่โทน ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ปิด
         
Y.19 น้ำงิม บ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
ปิด
         
Y.20
แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
(รอ)
(ปน)
(ตก)
Tt
(อต),(ฝน)
Y.21
ห้วยแม่สิน บ้านนาปากแรง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
ปิด
         
Y.22 ห้วยแม่สาย
บ้านใน ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่
ปิด
         
Y.23 น้ำแม่ต๋า บ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
ปิด
         
Y.24
น้ำปี้ บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
(รธ)
(ปน)
 
m
(ฝน)
Y.25
น้ำแม่สวด บ้านป่าหวายใหม่ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน  
ปิด
 
Y.26 น้ำแม่มอก บ้านแม่พัว ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.ลำปาง
ปิด
         
Y.27
ห้วยแม่พวก
บ้านปากพวก ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่
ปิด
 
 
Y.30
ห้วยโป่ง บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
(รธ)
(ปน)
m
Y.31
แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา  
(รอ)
(ปน)
B
 
Y.34
น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่  
(รอ)
(ปน)
B
Y.36
น้ำควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
ปิด
(ปน)
 
m
Y.37
แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  
(รอ)
(ปน)
N
Y.37A
แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่  
(รอ)
 
T
(ฝน)
Y.38
น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
(รอ)
(ปน)
B
Y.45 แม่น้ำยม บ้านไผ่โทน ต.ไผ่โทน อ.ร ้องกวาง จ.แพร่
ปิด
      T  
Y.46 แม่น้ำยม บ้านวังยาว ต.ป่ าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
ปิด
      T  
Y.47 แม่น้ำยม บ้านบุญเรือง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา
ปิด
      T  
Y.48 แม่น้ำยม บ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
ปิด
      T  
ฝายแม่ยม แม่น้ำยม อ.สอง จ.แพร่
      T  
โครงการโทรมาตขนาดเล็ก (Flagship Projects)
ST.01 น้ำแม่กวง บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         N  
ST.02 ห้วยแม่โป่ง บ้านแม่โป่ง ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         N  
ST.03 น้ำแม่กวง บ้านเมืองเล็น ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.04 น้ำแม่แฝก บ้านสบแฝก ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.05 หวยแม่เต่าไห บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.06 ห้วยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.07 น้ำห้วยแก้ว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.08 น้ำแม่ปูคา บ้านแม่ปูคา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่         N  
ST.09 ห้วยแม่ขะจาน บ้านร่ำเปิง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         N  
ST.10 น้ำแม่สา บ้านแม่สาหลวง ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         N  

ST.11

น้ำแม่ปิง สะพานแม่ริม - แม่โจ้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         N  
ST.12 น้ำแม่คาว บ้านตลาดรวมโชค ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่         N  
ST.13 น้ำแม่คาว บ้านสว่างนคร ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่         N  
ST.14 แม่น้ำปิง สะพานวงแหวนรอบ 2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่         N  
ST.15 แม่น้ำปิง สะพานบ้านป่ามะพร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่         N  
ST.16 แม่น้ำปิง สะพานท่าวังตาล - ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.สารภี จ.เชียงใหม่         N  
ST.17 น้ำแม่ตาช้าง ฟ่อนคำวิลเลจล์ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่         N  
ST.18 น้ำแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่         N  
ST.19 น้ำแม่ข้อน บ้านใหม่ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         N  
ST.20 โครงการฝายเชียงดาว บ้านเชียงดาว ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         N  
ST.21 น้ำแม่จอกหลวง บ้านพระนอน ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         N  
ST.22 น้ำห้วยโจ้ บ้านแม่โจ้ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         N  
ST.23 ห้วยฮ่องไคร้ 7 บ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         N  
ST.24 ห้วยแม่ออน บ้านหนองหอย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่         N  
ST.25 ห้วยมะนาว บ้านห้วยเนียม ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่         N  
ST.26
น้ำแม่ตูบ บ้านโป่งทุ่ง ต.โป่งทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่      
N
สถานีสำรวจอุตุ-อุทกวิทยา
07391
สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
m
(อต)
(ฝน)
07731
น้ำแม่ตื่น(P.64) บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
m
(อต)
(ฝน)
07751
น้ำแม่แตง(P.65) บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
m
(อต)
(ฝน)
07801

น้ำแม่วาง(P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 
(ฝน)
07811
โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่      
 
(ฝน)
071B1
โครงการหลวงขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่      
 
(ฝน)
072B1
บ้านม่อนยะใต้ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ,เชียงใหม่      
(ฝน)
073B1
บ้านห้วยหยวก ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่      
(ฝน)
074A1
ดอยอิมทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
 
074B1
บ้านห้วยทราย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
 
075B1
บ้านห้วยข้าวลีบ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
 
076B1
บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
 
077B1
บ้านใหม่วังผาปูน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
 
077C1 น้ำแม่วาง(P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
       
078B1
บ้านแม่มูด ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
   
079B1
บ้านห้วยยาว ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
   
071C1
บ้านโป่งน้อยเก่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
   
072C1
บ้านขุนใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
   
073C1
บ้านป๋วยเหนือ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่  
ปิด
 
   
074C1
น้ำแม่วาง(P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ปิด
   
Tw.Ss
ฝายยางประสบสุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ปิด
   
TP.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.5 น้ำแม่กวง สะพานท่านาง ต.ในเมือง จ.ลำพูน         T
(ฝน)
TP.20 แม่น้ำปิง บ้านเกาะ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่        
T
(ฝน)
TP.21 น้ำแม่ริม บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่        
T
(ฝน)
TP.81 น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่        
T
(ฝน)
TP.86 น้ำแม่ออน บ้านโฮ้ง ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.02 น้ำแม่แตง ฝายแม่แตง ต.แม่แตง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.10 แม่น้ำปิง ฝายหนองสลีก ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพุน         T
(ฝน)
TUP.11 น้ำแม่งัด ท้ายเขื่อนแม่งัด ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.12 น้ำแม่กวง เขื่อนแม่กวง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.13 บ้านตีนตั่ง ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.14 แม่น้ำปิง โครงการแม่แฝกฯ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.15 วัดท่ามะเกี๋ยง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.16 เขื่อนแม่งัด ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.17 บ้านเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.18 แม่น้ำปิง โครงการแม่ปิงเก่า ต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.19 คลองส่งน้ำแม่แตง รร.เชียงใหม่ภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.20 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.21 น้ำลี้ อบต.ทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน         T
(ฝน)
TUP.22 แม่น้ำปิง ฝายวังปาน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TUP.23 แม่น้ำปิง บ้านปางอุ๋ง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.14A น้ำแม่แจ่ม สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่        
T
(ฝน)
TP.56A น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.65 น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.75 น้ำแม่ลี้ บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.77 น้ำแม่ทา บ้านสบสะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน         T
(ฝน)
TP.79 น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่        
T
(ฝน)
TP.85 น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ปิด
      T
(ฝน)
TP.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน         T
(ฝน)
TP.90 แม่น้ำปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.91 น้ำแม่ขอด น้านสันปูเลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.93 น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
TP.94 น้ำแม่แจ่ม บ้านเจียง ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่         T
(ฝน)
W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.10A แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.17A น้ำแม่สอย บ้านทุ่งทอง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.20 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.21 แม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.25 แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
W.26 บ้านห้วยแม่ต๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง      
T
 
(ฝน)
สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝนแบบธรรมดา
07760
อนามัยห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่      
m
 
(ฝน)
07770
อนามัยห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่      
m
 
(ฝน)
07780
อนามัยนาเม็ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่      
m
 
(ฝน)
07790
บ้านปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่      
m
 
(ฝน)
079A1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่      
m
 
(ฝน)
08270
บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย      
m
 
(ฝน)
16151
น้ำแม่จาง(W.15A) บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง      
m
 
(ฝน)
16330
แม่น้ำวัง(w.16A) บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง      
m
 
(ฝน)
17181
น้ำแม่ลี้(P.76) บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน      
m
 
(ฝน)
28330
โครงการชลประทานน่าน ถ. น่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
m
(ฝน)
20111
น้ำแม่ปาย(SW.5a) บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
m
(อต)
(ฝน)
40151
แม่น้ำยม(Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
m
(อต)
(ฝน)
40111
แม่น้ำยม(Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
m
(อต)
(ฝน)
73100
บ้านฝายกวาง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
m
(อต)
(ฝน)
Tt = สถาบันเกษตรฯ
สถานีสำรวจข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาแบบโทรมาตรขนาดเล็กจำนวน 57 สถานี
1.
วัดแม่ลาย ต. บ่อหลวง อ. ฮอด จ.เชียงใหม่
Tt
(อต)
(ฝน)
2.
รร.บ้านปางน้ำถุ ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Tt
(อต)
(ฝน)
3.
รร.บ้านแม่ตื่น ต. แม่ตื่น อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่
Tt
(อต)
(ฝน)
4.
ศูนย์พัฒนาเกษตรที่สูงดอยอมพาย ต. ปางหินฝน อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
5.
อบต. แม่ศึก ต. แม่ศึก อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
6.
ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่นาจรเหนือ ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
7.
อบต. แม่นาจร บ. แม่นาจร ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
8.
อบต. บ้านจันทร์ ต. บ้านจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
9.
รร.บ้านอมขูด ต. กองแขก อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
10.
อบต. ยั้งเมิน ต. ยั้งเมิน อ. สะเมิง จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
11.
อบต. โป่งแยง บ. โป่งแยง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
12.
วัดแม่น้ำแขม ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
13.
อบต. กึ้ดช้าง ต. กึ้ดช้าง อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
14.
อบต. แม่หอพระ บ. นาเม็ง ต. แม่หอพระ อ. แม่แตง จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
15.
อบต. แสนไห บ. ม่วงป๊อก ต. แสนไห อ. เวียงแหง จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
16.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองนะ ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
17.
อบต. เมืองนะ บ. ห้วยใส้ ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
18.
อนามัยเมืองคอง ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่      
Tt
(อต)
(ฝน)
19.
สำนักสงฆ์บ้านปางยาว ต. แม่พริก อ. แม่พริก จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
20.
วัดแม่แสลม ต. เวียงนอก อ. เถิน จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
21.
บ. ต้นฮ่างพัฒนา ต. บ้านค่า อ. เมือง จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
22.
วัดจำปุย บ. จำปุย ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
23.
อบต. จางเหนือ ต. จางเหนือ อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
24.
ที่ทำการสายตรวจผาแดง ต. บ้านร้อง อ. งาว จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
25.
อบต. หลวงใต้ ต. หลวงใต้ อ. งาว จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
26.
อนามัยบ้านขาม ต. หัวเมือง อ. เมืองปาน จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
27.
อบต. วังแก้ว ต. วังแก้ว อ. วังเหนือ จ.ลำปาง      
Tt
(อต)
(ฝน)
28.
อบต. ก้อ บ. ก้อหนอง ต. ก้อ อ. ลี้ จ.ลำพูน
     
Tt
(อต)
(ฝน)
29.
อบต. ทาปลาดุก ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ.ลำพูน      
Tt
(อต)
(ฝน)
30.
รร. บ้านป่าเลา ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ.ลำพูน      
Tt
(อต)
(ฝน)
31.
อบต. น้ำมวบ ต. น้ำมวบ อ. เวียงสา จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
32.
อบต. ยาบหัวนา ต. ยาบหัวนา อ. เวียงสา จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
33.
อบต. แม่สาคร ต. แม่สาคร อ. เวียงสา จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
34.
สถานี N.13A บ. ไผ่งาม อ. เวียงสา จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
35.
อบต. ปิงหลวง ต. ปิงหลวง อ. นาหมื่น จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
36.
อบต. เชียงของ ต. เชียงของ อ. นาน้อย จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
37.
อบต. ศรีษะเกษ ต. ศรีษะเกษ อ. นาน้อย จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
38.
อบต. บ่อ ต. บ่อ อ. เมือง จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
39.
อบต. สะเนียน ต. สะเนียน อ. เมือง จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
40.
อบต. หนองแดง ต. หนองแดง อ. แม่จริม จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
41.
อบต. สวด ต. สวด อ. บ้านหลวง จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
42.
อบต. บ่อเกลือ ต. บ่อเกลือ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
43.
อบต. บ่อเกลือใต้ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
44.
อบต. ปอน ต. ปอน อ. ทุ่งช้าง จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
45.
อบต. นาไร่หลวง ต. นาไร่หลวง อ. สองแคว จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
46.
อนามัยจอมพระ ต. จอมพระ อ. ท่าวังผา จ.น่าน      
Tt
(อต)
(ฝน)
47.
วัดอมรธรรม บ. นาปลากั้ง ต. นาพูน อ. วังชิ้น จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
48.
บ. สันติสุข ต. เวียงต้า อ. ลอง จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
49.
วัดพระธาตุดอยเล็ง ต. ป่าแดง อ. เมือง จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
50.
อ่างเก็บน้ำแม่ถาง ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
51.
เทศบาลตำบลร้องกวาง ต. ร้องกวาง อ. ร้องกวาง จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
52.
อบต. ทุ่งน้าว ต. ทุ่งน้าว อ. สอง จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
53.
สถานี Y.20 บ. ห้วยสัก จ.แพร่      
Tt
(อต)
(ฝน)
54.
บ. สิบสองพัฒนา ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ.พะเยา      
Tt
(อต)
(ฝน)
55.
อบต. ขุนควร ต. ขุนควร อ. ปง จ.พะเยา      
Tt
(อต)
(ฝน)
56.
อบต. ปง ต. ปง อ. ปง จ.พะเยา      
Tt
(อต)
(ฝน)
57.
สถานี Y.24 อ. เชียงม่วน จ.พะเยา
Tt
(อต)
(ฝน)