13
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

      27/30 ถนนทุ่งโฮเต็ล (สำนักงานชลประทานที่ 1)
                  ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

     Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center
                27/30 Rid1 Thung Hotel Rd. T.Watgate
                          Muang district,  Chiang Mai 50000 THAILAND


ติดต่อสอบถามปริมาณน้ำ
เบอร์ 053-245261
เบอร์ 053-242822 ต่อ 157
 --------------------------------------
 โปรดติดต่อ
              นายอานนท์ อินทรประสาท
              (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ)
              โทร.053-248925
              FAX.053-262683               
        EMAIL:
cmhydro@gmail.com


HOME