2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION


Latest Weather map

แผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)

 Rain cloud radar - CM MET

เรดาร์กลุ่มฝนภาคเหนือ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนอัตโนมัติทั่วประเทศ

ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศ

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)
Pacific Tropical storm

เส้นทางพายุ
แปซิฟิค-ทะเลจีนใต้

DAILY FORECAST

พยากรณ์อากาศ
ภาคเหนือ
Satellite image of Southeast Asia

สภาพอากาศภาคเหนือ
ล่วงหน้า 7 วัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์อากาศ
รายจังหวัSatellite image of Southeast Asia

HAMweatherSatellite image of Southeast Asia

Japan
Metrological
Agency
Satellite image of Southeast Asia

GFS Forecasts of
Vertical or
Precipitation

Satellite image of Southeast Asia

รวมลิ้งค์ (Link)
ภาพถ่ายดาวเทียงข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Satellite image of Southeast Asia

ติดตามสภาพอากาศ V.2Satellite image of Southeast Asia

โครงการจัดหาระบบ
เตือนภัยภิบัติ
อุตุนิยมวิทยาทะเล


Satellite image of Southeast Asia

Meteorologisk
institut 150 arSatellite image of Southeast Asia

ความเสี่ยงพายุโซนร้อน


Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies

CIMSS
Tropical Cyclones


ANIMATED STORM TRACKS

เตือนภัยพายุ
(Vietnam)


Satellite image of Southeast Asia

ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์พายุ
(Japan)


Satellite image of Southeast Asia

ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite

Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3

เดือน


Satellite image of Southeast Asia

สถาบันวิจัยอากาศ

นานาชาติ IRI


Satellite image of Southeast Asia

วิเคราะห์ภาพดาวเทียม


Satellite image of Southeast Asia

ภาพดาวเทียมและ
พายุหมุน

Satellite image of Southeast Asia

กาะกวม อเมริกา


Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์พายุฮ่องกง


Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์อากาศ
เกาหลีใต้


Satellite image of Southeast Asia

พยากรณ์อากาศไต้หวัน


Satellite image of Southeast Asia

คำเตือนอากาศ

Satellite image of Southeast Asia

พายุหมุนเขตร้อน
มุมมองดาวเทียม