บริการข้อมูล Download File


ชื่อ
ปริมาณน้ำฝน 15 นาที
เกณฑ์ฝนแล้ง
สถิติข้อมูลน้ำฝนรายเดือนและรายปี
ค่าเบี่ยงเบนและแนวโน้มปริมาณฝนรายปี
กราฟฝนเดือนพฤษภาคมกับฝนรายปี
ข้อมูลน้ำฝนรายวัน
จำนวนวันฝนตกรายปี
สถิติข้อมูลน้ำฝนสูงสุด1วัน
ข้อมูลน้ำฝนรายชั่วโมง
กราฟจำนวนวันฝนตก
Return period ปริมาณฝนสูงสุดรายปี
กราฟฝนรายปี