ความสัมพันธ์ระดับน้ำ เพื่อการเตือนภัย


สถานี ปี ดาวน์โหลด
ลุ่มน้ำกก 2562
ลุ่มน้ำกวง 2562
ลุ่มน้ำทา 2562
ลุ่มน้ำน่าน 2562
ลุ่มน้ำปิง 2562
ลุ่มน้ำยม 2562
ลุ่มน้ำลี้ 2562
ลุ่มน้ำวัง 2562
ลุ่มน้ำวาง 2562
ลุ่มน้ำกก 2561
ลุ่มน้ำกวง 2561
ลุ่มน้ำทา 2561
ลุ่มน้ำน่าน 2561
ลุ่มน้ำปิง 2561
ลุ่มน้ำยม 2561
ลุ่มน้ำลี้ 2561
ลุ่มน้ำวัง 2561
ลุ่มน้ำวาง 2561
ลุ่มน้ำกก
ลุ่มน้ำกวง
ลุ่มน้ำทา
ลุ่มน้ำน่าน
ลุ่มน้ำปิง
ลุ่มน้ำยม
ลุ่มน้ำลี้
ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำวาง