เธ�เน�เธญเธกเธฅเธนเธฃเธฐเธ”เธฑเธ�เธ�เน�เธณเธฃเธฒเธขเธ�เธฑเน�เธงเน�เธกเธ� (เธญเธ—.1-01)