เธ�เธฃเธฒเธ�เธฃเธฐเธ”เธฑเธ�เธ�เน�เธณเธชเธนเธ�เธชเธธเธ”เธฃเธฒเธขเธ�เธต