เธ•เธฒเธฃเธฒเธ�เธ�เน�เธญเธกเธนเธฅ เธ�เธฃเธดเธกเธฒเธ“เธ�เน�เธณเธ�เธ�เธฃเธฒเธขเน€เธ”เธทเธญเธ�-เธ�เธต