เธ�เน�เธญเธกเธนเธฅเธ�เธฃเธดเธกเธฒเธ“เธ�เธ� เธฃเธฒเธขเธงเธฑเธ�