เธ�เธฃเธฒเธ�เน�เธ�เธงเน�เธ�เน�เธกเธ�เธฃเธดเธกเธฒเธ“เธ�เธ� เธฃเธฒเธขเธ�เธต