เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูล ปีและเดือน


ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี  สชป.1  ต.ทุ่งโฮเต็ล   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
01 มิถุนายน 2562 18.2
02 มิถุนายน 2562 0.0
03 มิถุนายน 2562 0.6
04 มิถุนายน 2562 0.0
05 มิถุนายน 2562 6.0
06 มิถุนายน 2562 1.9
07 มิถุนายน 2562 0.4
08 มิถุนายน 2562 0.0
09 มิถุนายน 2562 0.0
10 มิถุนายน 2562 0.4
11 มิถุนายน 2562 0.0
12 มิถุนายน 2562 0.0
13 มิถุนายน 2562 6.2
14 มิถุนายน 2562 3.9
15 มิถุนายน 2562 0.0
16 มิถุนายน 2562 1.5
17 มิถุนายน 2562 0.0
18 มิถุนายน 2562 1.4
19 มิถุนายน 2562 1.4
20 มิถุนายน 2562 0.0
21 มิถุนายน 2562 0.0
22 มิถุนายน 2562 3.0
23 มิถุนายน 2562 0.0
24 มิถุนายน 2562 0.0