เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูล ปีและเดือน


ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี  สชป.1  ต.ทุ่งโฮเต็ล   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
01 ตุลาคม 2562 0.0
02 ตุลาคม 2562 0.0
03 ตุลาคม 2562 0.0
04 ตุลาคม 2562 29.7
05 ตุลาคม 2562 0.0
06 ตุลาคม 2562 12.1
07 ตุลาคม 2562 0.0
08 ตุลาคม 2562 0.0
09 ตุลาคม 2562 0.0
10 ตุลาคม 2562 2.4
11 ตุลาคม 2562 0.0
12 ตุลาคม 2562 0.0
13 ตุลาคม 2562 0.0
14 ตุลาคม 2562 84.1
15 ตุลาคม 2562 0.0
16 ตุลาคม 2562 0.0
17 ตุลาคม 2562 0.6
18 ตุลาคม 2562 0.0