เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูล ปีและเดือน


ค้นหาข้อมูลน้ำฝนรายวัน

สถานี  สชป.1  ต.ทุ่งโฮเต็ล   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ ปริมาณน้ำฝน (มม.)
01 สิงหาคม 2562 6.9
02 สิงหาคม 2562 3.2
03 สิงหาคม 2562 0.6
04 สิงหาคม 2562 14.9
05 สิงหาคม 2562 13.8
06 สิงหาคม 2562 0.7
07 สิงหาคม 2562 0.0
08 สิงหาคม 2562 0.0
09 สิงหาคม 2562 9.1
10 สิงหาคม 2562 7.4
11 สิงหาคม 2562 1.2
12 สิงหาคม 2562 3.0
13 สิงหาคม 2562 1.1
14 สิงหาคม 2562 4.2
15 สิงหาคม 2562 1.9
16 สิงหาคม 2562 24.1
17 สิงหาคม 2562 1.9
18 สิงหาคม 2562 0.6
19 สิงหาคม 2562 0.0
20 สิงหาคม 2562 1.6
21 สิงหาคม 2562 8.9
22 สิงหาคม 2562 51.4
23 สิงหาคม 2562 7.7
24 สิงหาคม 2562 4.5