ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 NEW วันที่12 พฤศจิกายน 2562
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.56 13.30 1.49 43.70 -0.74 8.28 1.43 35.90 1:00
2:00 -0.57 13.00 1.48 42.40 -0.75 8.06 1.43 35.90 2:00
3:00 -0.57 13.00 1.48 42.40 -0.75 8.06 1.43 35.90 3:00
4:00 -0.58 12.70 1.48 42.40 -0.76 7.84 1.42 34.60 4:00
5:00 -0.59 12.40 1.47 41.10 -0.76 7.84 1.42 34.60 5:00
6:00 -0.60 12.10 1.47 41.10 -0.77 7.62 1.41 33.30 -0.82 6.52 1.43 35.90 6:00
7:00 -0.61 11.80 1.47 41.10 -0.77 7.62 1.41 33.30 -0.82 6.52 1.43 35.90 7:00
8:00 -0.62 11.50 1.46 39.80 -0.78 7.40 1.40 32.00 -0.82 6.52 1.43 35.90 8:00
9:00 -0.62 11.50 1.46 39.80 -0.78 7.40 1.39 31.00 9:00
10:00 -0.63 11.20 1.45 38.50 -0.79 7.18 1.38 30.00 10:00
11:00 -0.64 10.93 1.44 37.20 -0.79 7.18 1.37 29.00 11:00
12:00 -0.65 10.66 1.43 35.90 -0.79 7.18 1.39 31.00 12:00
13:00 -0.66 10.39 1.43 35.90 -0.80 6.96 1.43 35.90 13:00
14:00 -0.67 10.12 1.42 34.60 -0.80 6.96 1.47 41.10 14:00
15:00 -0.68 9.85 1.41 33.30 -0.81 6.74 1.49 43.70 15:00
16:00 -0.68 9.85 1.42 34.60 -0.81 6.74 1.52 47.60 16:00
17:00 -0.69 9.58 1.42 34.60 17:00
18:00 -0.70 9.31 1.42 34.60 18:00
19:00 -0.70 9.31 1.43 35.90 19:00
20:00 -0.71 9.04 1.43 35.90 20:00
21:00 -0.71 9.04 1.44 37.20 21:00
22:00 -0.72 8.77 1.44 37.20 22:00
23:00 -0.73 8.50 1.43 35.90 23:00
24:00 -0.73 8.50 1.43 35.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 29