ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.58 12.70 1.39 31.00 -0.71 9.04 1.51 46.30 -0.71 9.04 1.35 27.00 1:00
2:00 -0.58 12.70 1.39 31.00 -0.71 9.04 1.50 45.00 -0.71 9.04 1.35 27.00 2:00
3:00 -0.59 12.40 1.38 30.00 -0.71 9.04 1.50 45.00 -0.71 9.04 1.35 27.00 3:00
4:00 -0.59 12.40 1.38 30.00 -0.69 9.58 1.50 45.00 -0.72 8.77 1.36 28.00 4:00
5:00 -0.60 12.10 1.37 29.00 -0.67 10.12 1.49 43.70 -0.72 8.77 1.36 28.00 5:00
6:00 -0.60 12.10 1.36 28.00 -0.65 10.66 1.48 42.40 -0.72 8.77 1.36 28.00 6:00
7:00 -0.60 12.10 1.36 28.00 -0.66 10.39 1.46 39.80 -0.72 8.77 1.36 28.00 7:00
8:00 -0.61 11.80 1.36 28.00 -0.67 10.12 1.45 38.50 -0.73 8.50 1.36 28.00 8:00
9:00 -0.62 11.50 1.39 31.00 -0.67 10.12 1.43 35.90 -0.73 8.50 1.36 28.00 9:00
10:00 -0.62 11.50 1.46 39.80 -0.67 10.12 1.42 34.60 -0.74 8.28 1.36 28.00 10:00
11:00 -0.63 11.20 1.47 41.10 -0.66 10.39 1.41 33.30 -0.74 8.28 1.36 28.00 11:00
12:00 -0.63 11.20 1.50 45.00 -0.66 10.39 1.40 32.00 -0.74 8.28 1.36 28.00 12:00
13:00 -0.64 10.93 1.54 50.20 -0.66 10.39 1.38 30.00 -0.74 8.28 1.36 28.00 13:00
14:00 -0.66 10.39 1.55 51.50 -0.66 10.39 1.37 29.00 -0.75 8.06 1.35 27.00 14:00
15:00 -0.67 10.12 1.49 43.70 -0.67 10.12 1.35 27.00 -0.75 8.06 1.35 27.00 15:00
16:00 -0.68 9.85 1.46 39.80 -0.68 9.85 1.34 26.00 -0.76 7.84 1.33 25.00 16:00
17:00 -0.69 9.58 1.43 35.90 -0.68 9.85 1.34 26.00 -0.76 7.84 1.33 25.00 17:00
18:00 -0.70 9.31 1.41 33.30 -0.69 9.58 1.34 26.00 -0.77 7.62 1.32 24.00 18:00
19:00 -0.70 9.31 1.44 37.20 -0.69 9.58 1.34 26.00 19:00
20:00 -0.71 9.04 1.46 39.80 -0.69 9.58 1.34 26.00 20:00
21:00 -0.71 9.04 1.47 41.10 -0.70 9.31 1.34 26.00 21:00
22:00 -0.71 9.04 1.49 43.70 -0.70 9.31 1.34 26.00 22:00
23:00 -0.71 9.04 1.50 45.00 -0.70 9.31 1.35 27.00 23:00
24:00 -0.71 9.04 1.52 47.60 -0.70 9.31 1.35 27.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 25