ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแมโขง (MAELAO RIVER) เวลา
วันที่ 20 มกราคม 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 NEW วันที่22 มกราคม 2563
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.87 6.80 0.95 2.05 -0.84 7.10 1.11 3.74 -0.87 6.80 1.22 5.30 1:00
2:00 -0.87 6.80 0.97 2.23 -0.84 7.10 1.11 3.74 -0.87 6.80 1.22 5.30 2:00
3:00 -0.86 6.90 0.99 2.41 -0.85 7.00 1.12 3.88 -0.88 6.70 1.22 5.30 3:00
4:00 -0.86 6.90 1.01 2.61 -0.85 7.00 1.13 4.02 -0.89 6.60 1.22 5.30 4:00
5:00 -0.86 6.90 1.02 2.72 -0.85 7.00 1.14 4.16 -0.92 6.30 1.23 5.45 5:00
6:00 -0.86 6.90 1.03 2.83 -0.86 6.90 1.15 4.30 -0.95 6.00 1.23 5.45 6:00
7:00 -0.84 7.10 1.03 2.83 -0.86 6.90 1.16 4.44 -0.99 5.60 1.23 5.45 7:00
8:00 -0.83 7.20 1.03 2.83 -0.86 6.90 1.16 4.44 -1.02 5.30 1.23 5.45 8:00
9:00 -0.82 7.30 1.03 2.83 -0.86 6.90 1.16 4.44 -1.06 4.90 1.23 5.45 9:00
10:00 -0.81 7.40 1.04 2.94 -0.86 6.90 1.16 4.44 -1.08 4.70 1.23 5.45 10:00
11:00 -0.80 7.50 1.05 3.05 -0.86 6.90 1.16 4.44 -1.11 4.40 1.23 5.45 11:00
12:00 -0.80 7.50 1.05 3.05 -0.85 7.00 1.16 4.44 -1.13 4.20 1.24 5.60 12:00
13:00 -0.80 7.50 1.05 3.05 -0.85 7.00 1.16 4.44 -1.15 4.00 1.25 5.75 13:00
14:00 -0.80 7.50 1.05 3.05 -0.85 7.00 1.18 4.72 -1.17 3.80 1.26 5.90 14:00
15:00 -0.80 7.50 1.06 3.16 -0.84 7.10 1.19 4.86 -1.18 3.70 1.27 6.05 15:00
16:00 -0.80 7.50 1.06 3.16 -0.84 7.10 1.21 5.15 -1.19 3.60 1.27 6.05 16:00
17:00 -0.81 7.40 1.07 3.27 -0.84 7.10 1.22 5.30 17:00
18:00 -0.81 7.40 1.07 3.27 -0.85 7.00 1.23 5.45 18:00
19:00 -0.82 7.30 1.08 3.38 -0.85 7.00 1.22 5.30 19:00
20:00 -0.82 7.30 1.08 3.38 -0.85 7.00 1.21 5.15 20:00
21:00 -0.82 7.30 1.08 3.38 -0.86 6.90 1.20 5.00 21:00
22:00 -0.83 7.20 1.09 3.49 -0.86 6.90 1.19 4.86 22:00
23:00 -0.83 7.20 1.09 3.49 -0.86 6.90 1.20 5.00 23:00
24:00 -0.83 7.20 1.10 3.60 -0.87 6.80 1.21 5.15 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 26