ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) เวลา
วันที่ 24 กันยายน 2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 NEW วันที่26 กันยายน 2563
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.27 25.80 1.52 47.60 0.37 72.00 1.85 104.00 -0.17 31.60 1.69 74.20 1:00
2:00 -0.24 27.45 1.51 46.30 0.34 69.45 1.86 106.00 -0.16 32.20 1.69 74.20 2:00
3:00 -0.22 28.60 1.49 43.70 0.31 66.90 1.87 108.00 -0.15 32.80 1.68 72.40 3:00
4:00 -0.20 29.80 1.48 42.40 0.27 63.50 1.86 106.00 -0.14 33.40 1.66 68.80 4:00
5:00 -0.19 30.40 1.55 51.50 0.21 58.70 1.86 106.00 -0.13 34.00 1.65 67.00 5:00
6:00 -0.18 31.00 1.60 58.00 0.16 54.75 1.79 92.20 -0.12 34.65 1.63 63.40 6:00
7:00 -0.17 31.60 1.65 67.00 0.14 53.25 1.78 90.40 -0.12 34.65 1.62 61.60 7:00
8:00 -0.15 32.80 1.65 67.00 0.11 51.00 1.77 88.60 -0.11 35.30 1.61 59.80 8:00
9:00 -0.12 34.65 1.69 74.20 0.09 49.50 1.76 86.80 -0.10 35.95 1.60 58.00 9:00
10:00 -0.08 37.25 1.71 77.80 0.07 48.00 1.75 85.00 -0.08 37.25 1.60 58.00 10:00
11:00 -0.04 39.85 1.74 83.20 0.05 46.50 1.74 83.20 -0.07 37.90 1.61 59.80 11:00
12:00 -0.01 42.00 1.76 86.80 0.03 45.00 1.73 81.40 -0.07 37.90 1.60 58.00 12:00
13:00 0.05 46.50 1.77 88.60 0.00 0.00 1.73 81.40 -0.06 38.55 1.60 58.00 13:00
14:00 0.13 52.50 1.77 88.60 -0.02 41.25 1.72 79.60 -0.06 38.55 1.60 58.00 14:00
15:00 0.23 60.30 1.77 88.60 -0.03 40.50 1.70 76.00 -0.06 38.55 1.60 58.00 15:00
16:00 0.32 67.75 1.76 86.80 -0.04 39.85 1.69 74.20 -0.07 37.90 1.60 58.00 16:00
17:00 0.38 72.85 1.80 94.00 -0.06 38.55 1.68 72.40 -0.08 37.25 1.63 63.40 17:00
18:00 0.41 75.40 1.80 94.00 -0.07 37.90 1.68 72.40 -0.09 36.60 1.64 65.20 18:00
19:00 0.43 77.10 1.80 94.00 -0.06 38.55 1.67 70.60 -0.09 36.60 1.64 65.20 19:00
20:00 0.45 78.80 1.81 96.00 -0.07 37.90 1.67 70.60 -0.10 35.95 1.64 65.20 20:00
21:00 0.45 78.80 1.82 98.00 -0.09 36.60 1.66 68.80 -0.12 34.65 1.64 65.20 21:00
22:00 0.45 78.80 1.83 100.00 -0.12 34.65 1.66 68.80 22:00
23:00 0.42 76.25 1.84 102.00 -0.14 33.40 1.66 68.80 23:00
24:00 0.39 73.70 1.85 104.00 -0.17 31.60 1.68 72.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3