ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162.60 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162.60 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 162.60 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 180 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.95 1.05 2.04 2.96 0.87 0.68 2.02 2.88 0.79 0.38 2.01 2.84 1:00
2:00 0.95 1.05 2.04 2.96 0.85 0.60 2.02 2.88 0.79 0.38 2.01 2.84 2:00
3:00 0.96 1.10 2.04 2.96 0.83 0.52 2.02 2.88 0.79 0.38 2.01 2.84 3:00
4:00 0.96 1.10 2.04 2.96 0.82 0.48 2.03 2.92 0.79 0.38 2.00 2.80 4:00
5:00 0.97 1.15 2.03 2.92 0.81 0.44 2.03 2.92 0.79 0.38 2.00 2.80 5:00
6:00 0.97 1.15 2.03 2.92 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 2.00 2.80 6:00
7:00 0.97 1.15 2.03 2.92 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 2.00 2.80 7:00
8:00 0.97 1.15 2.02 2.88 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 2.00 2.80 8:00
9:00 0.97 1.15 2.02 2.88 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 1.99 2.76 9:00
10:00 0.97 1.15 2.01 2.84 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 1.98 2.72 10:00
11:00 0.97 1.15 2.00 2.80 0.80 0.40 2.03 2.92 0.79 0.38 1.97 2.68 11:00
12:00 0.96 1.10 2.00 2.80 0.80 0.40 2.03 2.92 12:00
13:00 0.96 1.10 2.00 2.80 0.80 0.40 2.03 2.92 13:00
14:00 0.95 1.05 2.00 2.80 0.80 0.40 2.03 2.92 14:00
15:00 0.95 1.05 2.00 2.80 0.80 0.40 2.03 2.92 15:00
16:00 0.95 1.05 2.01 2.84 0.80 0.40 2.03 2.92 16:00
17:00 0.94 1.00 2.01 2.84 0.80 0.40 2.02 2.88 17:00
18:00 0.94 1.00 2.01 2.84 0.80 0.40 2.02 2.88 18:00
19:00 0.94 1.00 2.01 2.84 0.80 0.40 2.02 2.88 19:00
20:00 0.93 0.95 2.01 2.84 0.80 0.40 2.02 2.88 20:00
21:00 0.92 0.90 2.01 2.84 0.79 0.38 2.02 2.88 21:00
22:00 0.91 0.85 2.01 2.84 0.79 0.38 2.02 2.88 22:00
23:00 0.90 0.80 2.02 2.88 0.79 0.38 2.01 2.84 23:00
24:00 0.89 0.76 2.02 2.88 0.79 0.38 2.01 2.84 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)