ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) ลำพูน (Lamphun) เวลา
วันที่ 6 เมษายน 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 NEW วันที่8 เมษายน 2563
P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน P.81 บ้านโป่ง สันกำแพง เชียงใหม่ P.5 สะพานท่านาง เมือง ลำพูน
ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 122.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 133.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 122.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 133.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 122.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 133.5 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.50 0.00 2.14 0.36 0.50 0.00 2.26 0.47 1:00
2:00 0.50 0.00 2.15 0.37 0.50 0.00 2.26 0.47 2:00
3:00 0.50 0.00 2.17 0.38 0.50 0.00 2.26 0.47 3:00
4:00 0.50 0.00 2.19 0.40 0.50 0.00 2.27 0.48 4:00
5:00 0.50 0.00 2.21 0.42 0.50 0.00 2.27 0.48 5:00
6:00 0.50 0.00 2.23 0.44 0.50 0.00 2.27 0.48 6:00
7:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.27 0.48 7:00
8:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.27 0.48 8:00
9:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.27 0.48 9:00
10:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.27 0.48 10:00
11:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.26 0.47 11:00
12:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.26 0.47 12:00
13:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.26 0.47 13:00
14:00 0.50 0.00 2.24 0.45 0.50 0.00 2.26 0.47 14:00
15:00 0.50 0.00 2.25 0.46 0.50 0.00 2.25 0.46 15:00
16:00 0.50 0.00 2.25 0.46 0.50 0.00 2.25 0.46 16:00
17:00 0.50 0.00 2.25 0.46 17:00
18:00 0.50 0.00 2.25 0.46 18:00
19:00 0.50 0.00 2.25 0.46 19:00
20:00 0.50 0.00 2.25 0.46 20:00
21:00 0.50 0.00 2.25 0.46 21:00
22:00 0.50 0.00 2.26 0.47 22:00
23:00 0.50 0.00 2.26 0.47 23:00
24:00 0.50 0.00 2.26 0.47 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 1