ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ทา (THA RIVER) เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.55 0.71 0.64 0.39 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 1:00
2:00 1.55 0.71 0.64 0.39 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 2:00
3:00 1.55 0.71 0.64 0.39 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 3:00
4:00 1.55 0.71 0.64 0.39 1.50 0.44 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 4:00
5:00 1.55 0.71 0.64 0.39 1.50 0.44 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 5:00
6:00 1.54 0.64 0.65 0.40 1.50 0.44 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 6:00
7:00 1.54 0.64 0.65 0.40 1.49 0.41 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 7:00
8:00 1.54 0.64 0.64 0.39 1.49 0.41 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 8:00
9:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.49 0.41 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 9:00
10:00 1.54 0.64 0.64 0.39 1.48 0.38 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 10:00
11:00 1.54 0.64 0.64 0.39 1.48 0.38 0.65 0.40 1.46 0.32 0.65 0.40 11:00
12:00 1.54 0.64 0.64 0.39 1.47 0.35 0.65 0.40 1.45 0.29 0.65 0.40 12:00
13:00 1.54 0.64 0.64 0.39 1.47 0.35 0.65 0.40 1.45 0.29 0.64 0.39 13:00
14:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.47 0.35 0.65 0.40 1.45 0.29 0.64 0.39 14:00
15:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.48 0.38 0.65 0.40 1.45 0.29 0.64 0.39 15:00
16:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.47 0.35 0.65 0.40 1.45 0.29 0.63 0.37 16:00
17:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.47 0.35 0.65 0.40 1.45 0.29 0.63 0.37 17:00
18:00 1.53 0.57 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 1.45 0.29 0.63 0.37 18:00
19:00 1.52 0.50 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 19:00
20:00 1.52 0.50 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 20:00
21:00 1.52 0.50 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 21:00
22:00 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 22:00
23:00 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 23:00
24:00 1.51 0.47 0.64 0.39 1.46 0.32 0.65 0.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 10