ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ทา (THA RIVER) เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN) เวลา
วันที่ 5 เมษายน 2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 NEW วันที่7 เมษายน 2563
P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 125 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 132 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1:00
2:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 2:00
3:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 3:00
4:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 4:00
5:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 5:00
6:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 6:00
7:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 7:00
8:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 8:00
9:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 9:00
10:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 10:00
11:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 11:00
12:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 12:00
13:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 13:00
14:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 14:00
15:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 15:00
16:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 16:00
17:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 17:00
18:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 18:00
19:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 19:00
20:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 20:00
21:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 21:00
22:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 22:00
23:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 23:00
24:00 1.20 0.00 0.58 0.30 1.20 0.00 0.58 0.30 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 1