ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER) เวลา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 NEW วันที่25 พฤษภาคม 2563
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.16 2.96 0.96 2.28 -1.21 2.28 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 1:00
2:00 -1.16 2.96 0.96 2.28 -1.21 2.28 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 2:00
3:00 -1.16 2.96 0.96 2.28 -1.21 2.28 0.94 2.12 -1.25 1.80 0.90 1.80 3:00
4:00 -1.16 2.96 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.94 2.12 -1.25 1.80 0.90 1.80 4:00
5:00 -1.17 2.82 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.94 2.12 -1.25 1.80 0.90 1.80 5:00
6:00 -1.17 2.82 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.94 2.12 -1.25 1.80 0.90 1.80 6:00
7:00 -1.17 2.82 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.93 2.04 -1.25 1.80 0.90 1.80 7:00
8:00 -1.17 2.82 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.93 2.04 -1.25 1.80 0.90 1.80 8:00
9:00 -1.18 2.68 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.93 2.04 -1.25 1.80 0.91 1.88 9:00
10:00 -1.18 2.68 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.93 2.04 -1.25 1.80 0.91 1.88 10:00
11:00 -1.18 2.68 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.93 2.04 -1.25 1.80 0.92 1.96 11:00
12:00 -1.18 2.68 0.95 2.20 -1.22 2.16 0.92 1.96 -1.25 1.80 0.92 1.96 12:00
13:00 -1.18 2.68 0.95 2.20 -1.23 2.04 0.92 1.96 -1.24 1.92 0.92 1.96 13:00
14:00 -1.19 2.54 0.95 2.20 -1.23 2.04 0.92 1.96 -1.23 2.04 0.92 1.96 14:00
15:00 -1.19 2.54 0.95 2.20 -1.23 2.04 0.92 1.96 -1.21 2.28 0.92 1.96 15:00
16:00 -1.19 2.54 0.95 2.20 -1.23 2.04 0.92 1.96 -1.19 2.54 0.92 1.96 16:00
17:00 -1.19 2.54 0.94 2.12 -1.23 2.04 0.92 1.96 17:00
18:00 -1.20 2.40 0.94 2.12 -1.23 2.04 0.92 1.96 18:00
19:00 -1.20 2.40 0.94 2.12 -1.23 2.04 0.92 1.96 19:00
20:00 -1.20 2.40 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 20:00
21:00 -1.20 2.40 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 21:00
22:00 -1.20 2.40 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 22:00
23:00 -1.21 2.28 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 23:00
24:00 -1.21 2.28 0.94 2.12 -1.24 1.92 0.91 1.88 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 5