ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER) เชียงราย (CHIANG RAI) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย
ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 245 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 186 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 245 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 186 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 245 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 186 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.18 3.85 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 1:00
2:00 -0.16 4.20 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 2:00
3:00 -0.14 4.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 3:00
4:00 -0.12 5.00 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 4:00
5:00 -0.10 5.40 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 5:00
6:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 6:00
7:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 7:00
8:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 8:00
9:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 9:00
10:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 10:00
11:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 11:00
12:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 12:00
13:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 13:00
14:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 14:00
15:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 15:00
16:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 -0.09 5.60 -0.42 0.40 16:00
17:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 17:00
18:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 18:00
19:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 19:00
20:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 20:00
21:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 21:00
22:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 22:00
23:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 23:00
24:00 -0.09 5.60 -0.42 0.40 -0.09 5.60 -0.43 0.35 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 6