ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่วาง (WANG RIVER) อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.73 4.09 0.33 2.62 0.70 3.70 0.21 1.90 0.70 3.70 0.18 1.72 1:00
2:00 0.74 4.22 0.32 2.56 0.70 3.70 0.21 1.90 0.70 3.70 0.18 1.72 2:00
3:00 0.74 4.22 0.31 2.50 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.18 1.72 3:00
4:00 0.74 4.22 0.29 2.38 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.18 1.72 4:00
5:00 0.74 4.22 0.27 2.26 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.17 1.66 5:00
6:00 0.74 4.22 0.25 2.14 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.17 1.66 6:00
7:00 0.73 4.09 0.25 2.14 0.70 3.70 0.20 1.84 0.71 3.83 0.17 1.66 7:00
8:00 0.73 4.09 0.24 2.08 0.70 3.70 0.20 1.84 0.71 3.83 0.17 1.66 8:00
9:00 0.73 4.09 0.24 2.08 0.70 3.70 0.20 1.84 0.71 3.83 0.17 1.66 9:00
10:00 0.73 4.09 0.24 2.08 0.70 3.70 0.20 1.84 0.71 3.83 0.19 1.78 10:00
11:00 0.73 4.09 0.28 2.32 0.70 3.70 0.19 1.78 0.71 3.83 0.24 2.08 11:00
12:00 0.72 3.96 0.28 2.32 0.70 3.70 0.19 1.78 0.70 3.70 0.24 2.08 12:00
13:00 0.70 3.70 0.28 2.32 0.70 3.70 0.19 1.78 0.70 3.70 0.24 2.08 13:00
14:00 0.72 3.96 0.27 2.26 0.70 3.70 0.20 1.84 0.71 3.83 0.24 2.08 14:00
15:00 0.72 3.96 0.23 2.02 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.24 2.08 15:00
16:00 0.72 3.96 0.23 2.02 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.24 2.08 16:00
17:00 0.71 3.83 0.22 1.96 0.70 3.70 0.20 1.84 0.69 3.60 0.24 2.08 17:00
18:00 0.71 3.83 0.21 1.90 0.70 3.70 0.19 1.78 0.69 3.60 0.30 2.44 18:00
19:00 0.71 3.83 0.20 1.84 0.70 3.70 0.19 1.78 19:00
20:00 0.71 3.83 0.20 1.84 0.70 3.70 0.19 1.78 20:00
21:00 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.19 1.78 21:00
22:00 0.70 3.70 0.20 1.84 0.70 3.70 0.19 1.78 22:00
23:00 0.70 3.70 0.19 1.78 0.70 3.70 0.19 1.78 23:00
24:00 0.70 3.70 0.21 1.90 0.70 3.70 0.18 1.72 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 22