ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 6 เมษายน 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 NEW วันที่8 เมษายน 2563
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.26 0.20 1.26 0.20 1:00
2:00 1.26 0.20 1.26 0.20 2:00
3:00 1.26 0.20 1.26 0.20 3:00
4:00 1.26 0.20 1.26 0.20 4:00
5:00 1.26 0.20 1.26 0.20 5:00
6:00 1.26 0.20 1.26 0.20 6:00
7:00 1.26 0.20 1.26 0.20 7:00
8:00 1.26 0.20 1.26 0.20 8:00
9:00 1.26 0.20 1.26 0.20 9:00
10:00 1.26 0.20 1.27 0.21 10:00
11:00 1.26 0.20 1.28 0.22 11:00
12:00 1.26 0.20 1.40 0.31 12:00
13:00 1.26 0.20 1.46 0.36 13:00
14:00 1.26 0.20 1.47 0.37 14:00
15:00 1.26 0.20 1.47 0.37 15:00
16:00 1.26 0.20 1.47 0.37 16:00
17:00 1.26 0.20 17:00
18:00 1.26 0.20 18:00
19:00 1.26 0.20 19:00
20:00 1.26 0.20 20:00
21:00 1.26 0.20 21:00
22:00 1.26 0.20 22:00
23:00 1.26 0.20 23:00
24:00 1.26 0.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 1