ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.30 0.96 1.29 0.84 1:00
2:00 1.30 0.96 1.29 0.84 2:00
3:00 1.30 0.96 1.29 0.84 3:00
4:00 1.30 0.96 1.29 0.84 4:00
5:00 1.30 0.96 1.29 0.84 5:00
6:00 1.30 0.96 1.29 0.84 6:00
7:00 1.30 0.96 1.29 0.84 7:00
8:00 1.30 0.96 1.29 0.84 8:00
9:00 1.30 0.96 1.29 0.84 9:00
10:00 1.30 0.96 1.29 0.84 10:00
11:00 1.30 0.96 1.29 0.84 11:00
12:00 1.30 0.96 1.29 0.84 12:00
13:00 1.30 0.96 1.29 0.84 13:00
14:00 1.30 0.96 1.29 0.84 14:00
15:00 1.30 0.96 1.29 0.84 15:00
16:00 1.30 0.96 1.29 0.84 16:00
17:00 1.30 0.96 17:00
18:00 1.30 0.96 18:00
19:00 1.30 0.96 19:00
20:00 1.30 0.96 20:00
21:00 1.30 0.96 21:00
22:00 1.30 0.96 22:00
23:00 1.29 0.84 23:00
24:00 1.29 0.84 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)