ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.24 1.10 1.22 0.90 1.22 0.90 1:00
2:00 1.24 1.10 1.22 0.90 1.22 0.90 2:00
3:00 1.24 1.10 1.22 0.90 1.21 0.81 3:00
4:00 1.24 1.10 1.23 1.00 1.21 0.81 4:00
5:00 1.24 1.10 1.23 1.00 1.21 0.81 5:00
6:00 1.23 1.00 1.22 0.90 1.21 0.81 6:00
7:00 1.23 1.00 1.22 0.90 1.21 0.81 7:00
8:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.21 0.81 8:00
9:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.22 0.90 9:00
10:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.22 0.90 10:00
11:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.22 0.90 11:00
12:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.22 0.90 12:00
13:00 1.23 1.00 1.20 0.72 1.22 0.90 13:00
14:00 1.23 1.00 1.21 0.81 1.21 0.81 14:00
15:00 1.23 1.00 1.22 0.90 1.22 0.90 15:00
16:00 1.22 0.90 1.26 1.30 1.21 0.81 16:00
17:00 1.22 0.90 1.25 1.20 1.21 0.81 17:00
18:00 1.22 0.90 1.23 1.00 1.21 0.81 18:00
19:00 1.23 1.00 1.22 0.90 19:00
20:00 1.23 1.00 1.22 0.90 20:00
21:00 1.23 1.00 1.22 0.90 21:00
22:00 1.22 0.90 1.22 0.90 22:00
23:00 1.22 0.90 1.22 0.90 23:00
24:00 1.22 0.90 1.22 0.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 19