ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.26 3.20 1.32 5.00 1.47 11.50 1:00
2:00 1.26 3.20 1.32 5.00 1.46 11.00 2:00
3:00 1.25 2.90 1.33 5.40 1.46 11.00 3:00
4:00 1.25 2.90 1.33 5.40 1.47 11.50 4:00
5:00 1.25 2.90 1.33 5.40 1.50 13.00 5:00
6:00 1.25 2.90 1.34 5.80 1.56 16.20 6:00
7:00 1.25 2.90 1.42 9.00 1.67 22.50 7:00
8:00 1.25 2.90 1.43 9.50 1.66 21.90 8:00
9:00 1.25 2.90 1.45 10.50 1.62 19.50 9:00
10:00 1.25 2.90 1.43 9.50 1.60 18.40 10:00
11:00 1.25 2.90 1.44 10.00 11:00
12:00 1.25 2.90 1.45 10.50 12:00
13:00 1.26 3.20 1.45 10.50 13:00
14:00 1.26 3.20 1.46 11.00 14:00
15:00 1.27 3.50 1.51 13.50 15:00
16:00 1.27 3.50 1.51 13.50 16:00
17:00 1.28 3.80 1.51 13.50 17:00
18:00 1.28 3.80 1.50 13.00 18:00
19:00 1.29 4.10 1.50 13.00 19:00
20:00 1.29 4.10 1.49 12.50 20:00
21:00 1.30 4.40 1.49 12.50 21:00
22:00 1.30 4.40 1.48 12.00 22:00
23:00 1.31 4.70 1.48 12.00 23:00
24:00 1.31 4.70 1.47 11.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 14