ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 NEW วันที่25 สิงหาคม 2562
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 319 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.09 42.52 2.33 65.00 2.31 63.00 1:00
2:00 2.09 42.52 2.82 115.50 2.30 62.00 2:00
3:00 2.11 44.24 2.95 129.15 2.27 59.00 3:00
4:00 2.22 54.00 2.95 129.15 2.24 56.00 4:00
5:00 2.29 61.00 2.88 121.80 2.24 56.00 5:00
6:00 2.35 67.00 2.65 97.65 2.23 55.00 6:00
7:00 2.41 73.00 2.60 92.40 7:00
8:00 2.37 69.00 2.56 88.20 8:00
9:00 2.31 63.00 2.53 85.05 9:00
10:00 2.27 59.00 2.48 80.00 10:00
11:00 2.23 55.00 2.46 78.00 11:00
12:00 2.20 52.22 2.45 77.00 12:00
13:00 2.19 51.33 2.42 74.00 13:00
14:00 2.17 49.55 2.40 72.00 14:00
15:00 2.16 48.66 2.39 71.00 15:00
16:00 2.14 46.88 2.38 70.00 16:00
17:00 2.13 45.99 2.42 74.00 17:00
18:00 2.12 45.10 2.38 70.00 18:00
19:00 2.12 45.10 2.40 72.00 19:00
20:00 2.11 44.24 2.41 73.00 20:00
21:00 2.09 42.52 2.37 69.00 21:00
22:00 2.08 41.66 2.32 64.00 22:00
23:00 2.14 46.88 2.42 74.00 23:00
24:00 2.26 58.00 2.32 64.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)