ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 24 เมษายน 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 NEW วันที่26 เมษายน 2562
N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน N.49 บ้านน้ำยาว ปัว น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.42 4.04 1.40 3.60 1.39 3.42 1:00
2:00 1.42 4.04 1.40 3.60 1.39 3.42 2:00
3:00 1.42 4.04 1.40 3.60 1.39 3.42 3:00
4:00 1.42 4.04 1.40 3.60 1.40 3.60 4:00
5:00 1.41 3.82 1.40 3.60 1.40 3.60 5:00
6:00 1.41 3.82 1.40 3.60 1.40 3.60 6:00
7:00 1.41 3.82 1.40 3.60 1.40 3.60 7:00
8:00 1.41 3.82 1.40 3.60 1.40 3.60 8:00
9:00 1.41 3.82 1.40 3.60 1.40 3.60 9:00
10:00 1.41 3.82 1.39 3.42 1.39 3.42 10:00
11:00 1.40 3.60 1.40 3.60 1.39 3.42 11:00
12:00 1.40 3.60 1.40 3.60 12:00
13:00 1.40 3.60 1.39 3.42 13:00
14:00 1.40 3.60 1.39 3.42 14:00
15:00 1.40 3.60 1.39 3.42 15:00
16:00 1.40 3.60 1.39 3.42 16:00
17:00 1.40 3.60 1.39 3.42 17:00
18:00 1.40 3.60 1.39 3.42 18:00
19:00 1.40 3.60 1.39 3.42 19:00
20:00 1.40 3.60 1.39 3.42 20:00
21:00 1.40 3.60 1.39 3.42 21:00
22:00 1.40 3.60 1.39 3.42 22:00
23:00 1.40 3.60 1.39 3.42 23:00
24:00 1.40 3.60 1.39 3.42 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)