ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 5 เมษายน 2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 NEW วันที่7 เมษายน 2563
N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 1:00
2:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 2:00
3:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 3:00
4:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 4:00
5:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 5:00
6:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 6:00
7:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 7:00
8:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 8:00
9:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 9:00
10:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 10:00
11:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 11:00
12:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 12:00
13:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 13:00
14:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 14:00
15:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 15:00
16:00 0.55 3.28 0.55 3.28 0.55 3.28 16:00
17:00 0.55 3.28 0.55 3.28 17:00
18:00 0.55 3.28 0.55 3.28 18:00
19:00 0.55 3.28 0.55 3.28 19:00
20:00 0.55 3.28 0.55 3.28 20:00
21:00 0.55 3.28 0.55 3.28 21:00
22:00 0.55 3.28 0.55 3.28 22:00
23:00 0.55 3.28 0.55 3.28 23:00
24:00 0.55 3.28 0.55 3.28 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 2