ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.73 6.74 0.74 7.11 1:00
2:00 0.73 6.74 0.74 7.11 2:00
3:00 0.73 6.74 0.74 7.11 3:00
4:00 0.73 6.74 0.74 7.11 4:00
5:00 0.73 6.74 0.74 7.11 5:00
6:00 0.73 6.74 0.74 7.11 6:00
7:00 0.73 6.74 0.74 7.11 7:00
8:00 0.73 6.74 0.74 7.11 8:00
9:00 0.73 6.74 0.74 7.11 9:00
10:00 0.73 6.74 0.74 7.11 10:00
11:00 0.73 6.74 0.74 7.11 11:00
12:00 0.73 6.74 0.74 7.11 12:00
13:00 0.73 6.74 0.74 7.11 13:00
14:00 0.73 6.74 0.74 7.11 14:00
15:00 0.73 6.74 0.74 7.11 15:00
16:00 0.73 6.74 0.74 7.11 16:00
17:00 0.73 6.74 17:00
18:00 0.73 6.74 18:00
19:00 0.73 6.74 19:00
20:00 0.73 6.74 20:00
21:00 0.73 6.74 21:00
22:00 0.73 6.74 22:00
23:00 0.74 7.11 23:00
24:00 0.74 7.11 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)