ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน N.65 บ้านปางสา ท่าวังผา น่าน
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 1:00
2:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 2:00
3:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 3:00
4:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 4:00
5:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 5:00
6:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 6:00
7:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 7:00
8:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 8:00
9:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 9:00
10:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 10:00
11:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 11:00
12:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 12:00
13:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 13:00
14:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 14:00
15:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 15:00
16:00 0.54 3.01 0.54 3.01 0.54 3.01 16:00
17:00 0.54 3.01 0.54 3.01 17:00
18:00 0.54 3.01 0.54 3.01 18:00
19:00 0.54 3.01 0.54 3.01 19:00
20:00 0.54 3.01 0.54 3.01 20:00
21:00 0.54 3.01 0.54 3.01 21:00
22:00 0.54 3.01 0.54 3.01 22:00
23:00 0.54 3.01 0.54 3.01 23:00
24:00 0.54 3.01 0.54 3.01 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 4