ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1622 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1622 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1622 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.20 20.00 1:00
2:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.20 20.00 2:00
3:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.20 20.00 3:00
4:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.20 20.00 4:00
5:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 5:00
6:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 6:00
7:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 7:00
8:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 8:00
9:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 9:00
10:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 10:00
11:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 11:00
12:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 12:00
13:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 13:00
14:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 14:00
15:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 15:00
16:00 0.23 23.00 0.23 23.00 0.19 19.40 16:00
17:00 0.23 23.00 0.22 22.00 17:00
18:00 0.23 23.00 0.22 22.00 18:00
19:00 0.23 23.00 0.22 22.00 19:00
20:00 0.23 23.00 0.22 22.00 20:00
21:00 0.23 23.00 0.21 21.00 21:00
22:00 0.23 23.00 0.21 21.00 22:00
23:00 0.23 23.00 0.21 21.00 23:00
24:00 0.23 23.00 0.21 21.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 12