ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 NEW วันที่5 สิงหาคม 2563
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1784 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1784 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1784 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 4.37 1,138.30 7.02 1,953.60 6.28 1,715.80 1:00
2:00 4.57 1,196.30 7.08 1,973.40 6.22 1,697.20 2:00
3:00 4.76 1,253.00 7.11 1,983.30 6.19 1,687.90 3:00
4:00 4.93 1,304.00 7.13 1,989.90 6.12 1,666.20 4:00
5:00 5.03 1,334.00 7.10 1,980.00 6.11 1,663.10 5:00
6:00 5.19 1,382.00 7.07 1,970.10 6.10 1,660.00 6:00
7:00 5.33 1,424.00 7.05 1,963.50 5.99 1,625.90 7:00
8:00 5.38 1,439.00 7.04 1,960.20 5.92 1,604.20 8:00
9:00 5.50 1,475.00 7.03 1,956.90 5.83 1,576.30 9:00
10:00 5.61 1,508.10 7.02 1,953.60 5.72 1,542.20 10:00
11:00 5.71 1,539.10 7.00 1,947.00 5.62 1,511.20 11:00
12:00 5.94 1,610.40 6.88 1,907.40 5.46 1,463.00 12:00
13:00 5.96 1,616.60 6.85 1,897.50 5.38 1,439.00 13:00
14:00 5.98 1,622.80 6.77 1,871.10 5.23 1,394.00 14:00
15:00 6.08 1,653.80 6.73 1,857.90 15:00
16:00 6.17 1,681.70 6.70 1,848.00 16:00
17:00 6.26 1,709.60 6.67 1,838.10 17:00
18:00 6.37 1,743.70 6.64 1,828.20 18:00
19:00 6.48 1,777.80 6.54 1,796.40 19:00
20:00 6.58 1,808.80 6.50 1,784.00 20:00
21:00 6.67 1,838.10 6.43 1,762.30 21:00
22:00 6.79 1,877.70 6.42 1,759.20 22:00
23:00 6.88 1,907.40 6.38 1,746.80 23:00
24:00 6.99 1,943.70 6.32 1,728.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 24