ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.24 64.00 -0.32 52.00 -0.36 46.00 1:00
2:00 -0.24 64.00 -0.33 50.50 -0.36 46.00 2:00
3:00 -0.24 64.00 -0.33 50.50 -0.37 44.50 3:00
4:00 -0.24 64.00 -0.34 49.00 -0.37 44.50 4:00
5:00 -0.25 62.50 -0.34 49.00 -0.37 44.50 5:00
6:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 6:00
7:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 7:00
8:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 8:00
9:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 9:00
10:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 10:00
11:00 -0.25 62.50 -0.35 47.50 -0.37 44.50 11:00
12:00 -0.26 61.00 -0.35 47.50 12:00
13:00 -0.26 61.00 -0.35 47.50 13:00
14:00 -0.27 59.50 -0.35 47.50 14:00
15:00 -0.27 59.50 -0.35 47.50 15:00
16:00 -0.28 58.00 -0.35 47.50 16:00
17:00 -0.28 58.00 -0.36 46.00 17:00
18:00 -0.28 58.00 -0.36 46.00 18:00
19:00 -0.29 56.50 -0.36 46.00 19:00
20:00 -0.29 56.50 -0.36 46.00 20:00
21:00 -0.30 55.00 -0.36 46.00 21:00
22:00 -0.31 53.50 -0.36 46.00 22:00
23:00 -0.31 53.50 -0.36 46.00 23:00
24:00 -0.32 52.00 -0.36 46.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)