ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน N.13A บ้านบุญนาค เวียงสา น่าน
ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.50 (ม.) ปริมาณ 1506 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.03 53.70 0.01 51.90 1:00
2:00 0.02 52.80 0.01 51.90 2:00
3:00 0.02 52.80 0.01 51.90 3:00
4:00 0.02 52.80 0.01 51.90 4:00
5:00 0.01 51.90 0.01 51.90 5:00
6:00 0.01 51.90 0.01 51.90 6:00
7:00 0.01 51.90 0.01 51.90 7:00
8:00 0.01 51.90 0.01 51.90 8:00
9:00 0.01 51.90 0.01 51.90 9:00
10:00 0.01 51.90 0.01 51.90 10:00
11:00 0.01 51.90 0.01 51.90 11:00
12:00 0.02 52.80 0.01 51.90 12:00
13:00 0.02 52.80 0.02 52.80 13:00
14:00 0.02 52.80 0.02 52.80 14:00
15:00 0.02 52.80 0.03 53.70 15:00
16:00 0.02 52.80 0.03 53.70 16:00
17:00 0.02 52.80 17:00
18:00 0.02 52.80 18:00
19:00 0.02 52.80 19:00
20:00 0.02 52.80 20:00
21:00 0.02 52.80 21:00
22:00 0.01 51.90 22:00
23:00 0.01 51.90 23:00
24:00 0.01 51.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)