ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน
ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1170 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1171 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.16 9.28 1:00
2:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.16 9.28 2:00
3:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 3:00
4:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 4:00
5:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 5:00
6:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 6:00
7:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 7:00
8:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 8:00
9:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 9:00
10:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 10:00
11:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 0.70 13.00 -0.17 8.86 11:00
12:00 0.70 13.00 -0.18 8.44 0.70 13.00 -0.16 9.28 12:00
13:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 13:00
14:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 14:00
15:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 15:00
16:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 16:00
17:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 17:00
18:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 18:00
19:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 19:00
20:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 20:00
21:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 21:00
22:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 22:00
23:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 23:00
24:00 0.70 13.00 -0.17 8.86 0.70 13.00 -0.16 9.28 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)