ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) น่าน (NAN) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน N.64 บ้านผาขวาง เมือง น่าน N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ เมือง น่าน
ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1211 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1217 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1211 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1217 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.50 (ม.) ปริมาณ 1211 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 7.00 (ม.) ปริมาณ 1217 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.61 6.36 -0.27 6.19 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 1:00
2:00 0.61 6.36 -0.27 6.19 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 2:00
3:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 3:00
4:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 4:00
5:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 5:00
6:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 6:00
7:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 7:00
8:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 8:00
9:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 9:00
10:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 10:00
11:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 11:00
12:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 12:00
13:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 13:00
14:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 14:00
15:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 15:00
16:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 0.61 6.36 -0.30 5.20 16:00
17:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 17:00
18:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 18:00
19:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 19:00
20:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 20:00
21:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 21:00
22:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 22:00
23:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 23:00
24:00 0.61 6.36 -0.28 5.86 0.61 6.36 -0.29 5.53 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 10