ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.81 8.25 1.14 7.00 -0.83 7.75 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.17 8.50 1:00
2:00 -0.81 8.25 1.14 7.00 -0.83 7.75 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.17 8.50 2:00
3:00 -0.80 8.50 1.14 7.00 -0.83 7.75 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.18 9.00 3:00
4:00 -0.80 8.50 1.13 6.50 -0.84 7.50 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.18 9.00 4:00
5:00 -0.80 8.50 1.13 6.50 -0.84 7.50 1.17 8.50 -0.85 7.25 1.18 9.00 5:00
6:00 -0.82 8.00 1.13 6.50 -0.84 7.50 1.17 8.50 -0.85 7.25 1.19 9.50 6:00
7:00 -0.79 8.80 1.12 6.00 -0.85 7.25 1.16 8.00 -0.85 7.25 1.19 9.50 7:00
8:00 -0.76 9.70 1.13 6.50 -0.85 7.25 1.16 8.00 -0.85 7.25 1.19 9.50 8:00
9:00 -0.74 10.30 1.14 7.00 -0.85 7.25 1.15 7.50 -0.86 7.00 1.18 9.00 9:00
10:00 -0.74 10.30 1.15 7.50 -0.85 7.25 1.15 7.50 -0.86 7.00 1.17 8.50 10:00
11:00 -0.75 10.00 1.16 8.00 -0.85 7.25 1.15 7.50 -0.85 7.25 1.16 8.00 11:00
12:00 -0.76 9.70 1.17 8.50 -0.85 7.25 1.14 7.00 12:00
13:00 -0.76 9.70 1.16 8.00 -0.85 7.25 1.14 7.00 13:00
14:00 -0.77 9.40 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.13 6.50 14:00
15:00 -0.79 8.80 1.16 8.00 -0.85 7.25 1.13 6.50 15:00
16:00 -0.79 8.80 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.13 6.50 16:00
17:00 -0.79 8.80 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.14 7.00 17:00
18:00 -0.80 8.50 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.14 7.00 18:00
19:00 -0.80 8.50 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.15 7.50 19:00
20:00 -0.81 8.25 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.15 7.50 20:00
21:00 -0.81 8.25 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.15 7.50 21:00
22:00 -0.82 8.00 1.16 8.00 -0.84 7.50 1.16 8.00 22:00
23:00 -0.82 8.00 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.16 8.00 23:00
24:00 -0.82 8.00 1.17 8.50 -0.84 7.50 1.16 8.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)