ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.90 3.50 1.05 5.00 -0.71 4.78 0.97 2.55 -0.68 5.00 1.28 15.00 1:00
2:00 -0.90 3.50 1.05 5.00 -0.70 4.85 0.97 2.55 -0.68 5.00 1.30 16.00 2:00
3:00 -0.90 3.50 1.04 4.60 -0.69 4.93 0.96 2.40 -0.68 5.00 1.32 17.00 3:00
4:00 -0.90 3.50 1.04 4.60 -0.68 5.00 0.97 2.55 -0.69 4.93 1.34 18.00 4:00
5:00 -0.90 3.50 1.04 4.60 -0.67 5.08 0.98 2.70 -0.69 4.93 1.36 19.00 5:00
6:00 -0.90 3.50 1.03 4.20 -0.66 5.15 0.99 2.85 -0.69 4.93 1.38 20.00 6:00
7:00 -0.91 3.44 1.03 4.20 -0.66 5.15 1.00 3.00 -0.69 4.93 1.39 20.50 7:00
8:00 -0.92 3.38 1.03 4.20 -0.65 5.23 1.01 3.40 -0.69 4.93 1.39 20.50 8:00
9:00 -0.92 3.38 1.03 4.20 -0.65 5.23 1.02 3.80 -0.68 5.00 1.39 20.50 9:00
10:00 -0.93 3.32 1.02 3.80 -0.65 5.23 1.04 4.60 -0.68 5.00 1.39 20.50 10:00
11:00 -0.94 3.26 1.02 3.80 -0.65 5.23 1.06 5.40 -0.68 5.00 1.39 20.50 11:00
12:00 -0.93 3.32 1.01 3.40 -0.66 5.15 1.08 6.20 12:00
13:00 -0.92 3.38 1.01 3.40 -0.66 5.15 1.09 6.60 13:00
14:00 -0.91 3.44 1.01 3.40 -0.66 5.15 1.11 7.40 14:00
15:00 -0.90 3.50 1.00 3.00 -0.66 5.15 1.12 7.80 15:00
16:00 -0.88 3.62 1.00 3.00 -0.66 5.15 1.13 8.20 16:00
17:00 -0.86 3.74 1.00 3.00 -0.67 5.08 1.14 8.60 17:00
18:00 -0.84 3.86 0.99 2.85 -0.67 5.08 1.16 9.40 18:00
19:00 -0.82 3.98 0.99 2.85 -0.67 5.08 1.19 10.60 19:00
20:00 -0.80 4.10 0.99 2.85 -0.67 5.08 1.20 11.00 20:00
21:00 -0.78 4.25 0.98 2.70 -0.67 5.08 1.22 12.00 21:00
22:00 -0.76 4.40 0.98 2.70 -0.68 5.00 1.24 13.00 22:00
23:00 -0.74 4.55 0.98 2.70 -0.68 5.00 1.26 14.00 23:00
24:00 -0.73 4.63 0.97 2.55 -0.68 5.00 1.27 14.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)