ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ P.4A น้ำแม่แตง แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.80 (ม.) ปริมาณ 360 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.58 1.78 -0.55 2.05 1:00
2:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 2:00
3:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 3:00
4:00 -0.56 1.96 -0.55 2.05 4:00
5:00 -0.56 1.96 -0.55 2.05 5:00
6:00 -0.55 2.05 -0.54 2.14 6:00
7:00 -0.55 2.05 -0.54 2.14 7:00
8:00 -0.55 2.05 -0.54 2.14 8:00
9:00 -0.55 2.05 -0.54 2.14 9:00
10:00 -0.56 1.96 -0.54 2.14 10:00
11:00 -0.56 1.96 -0.54 2.14 11:00
12:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 12:00
13:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 13:00
14:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 14:00
15:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 15:00
16:00 -0.57 1.87 -0.55 2.05 16:00
17:00 -0.57 1.87 17:00
18:00 -0.57 1.87 18:00
19:00 -0.57 1.87 19:00
20:00 -0.56 1.96 20:00
21:00 -0.56 1.96 21:00
22:00 -0.56 1.96 22:00
23:00 -0.56 1.96 23:00
24:00 -0.55 2.05 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)