ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 NEW วันที่25 พฤษภาคม 2563
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.10 0.20 0.09 0.19 0.07 0.17 1:00
2:00 0.10 0.20 0.09 0.19 0.07 0.17 2:00
3:00 0.10 0.20 0.09 0.19 0.07 0.17 3:00
4:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 4:00
5:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 5:00
6:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 6:00
7:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 7:00
8:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 8:00
9:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 9:00
10:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 10:00
11:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 11:00
12:00 0.09 0.19 0.09 0.19 0.06 0.16 12:00
13:00 0.09 0.19 0.08 0.18 0.06 0.16 13:00
14:00 0.09 0.19 0.08 0.18 0.06 0.16 14:00
15:00 0.09 0.19 0.08 0.18 0.06 0.16 15:00
16:00 0.09 0.19 0.08 0.18 0.06 0.16 16:00
17:00 0.09 0.19 0.08 0.18 17:00
18:00 0.09 0.19 0.08 0.18 18:00
19:00 0.09 0.19 0.08 0.18 19:00
20:00 0.09 0.19 0.08 0.18 20:00
21:00 0.09 0.19 0.07 0.17 21:00
22:00 0.09 0.19 0.07 0.17 22:00
23:00 0.09 0.19 0.07 0.17 23:00
24:00 0.09 0.19 0.07 0.17 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 4