ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 NEW วันที่16 ธันวาคม 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.01 1.57 1:00
2:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.01 1.57 2:00
3:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.01 1.57 3:00
4:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.01 1.57 4:00
5:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 5:00
6:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 6:00
7:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 7:00
8:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 8:00
9:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 9:00
10:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 10:00
11:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 11:00
12:00 -0.01 1.44 -0.01 1.44 0.02 1.64 12:00
13:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 0.02 1.64 13:00
14:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 0.02 1.64 14:00
15:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 0.02 1.64 15:00
16:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 0.02 1.64 16:00
17:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 17:00
18:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 18:00
19:00 -0.01 1.44 0.00 1.50 19:00
20:00 -0.01 1.44 0.01 1.57 20:00
21:00 -0.01 1.44 0.01 1.57 21:00
22:00 -0.01 1.44 0.01 1.57 22:00
23:00 -0.01 1.44 0.01 1.57 23:00
24:00 -0.01 1.44 0.01 1.57 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 18