ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 NEW วันที่5 สิงหาคม 2563
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.21 4.75 0.93 41.70 0.92 40.80 1:00
2:00 0.23 5.25 0.95 43.50 0.89 38.10 2:00
3:00 0.23 5.25 0.97 45.30 0.86 35.40 3:00
4:00 0.24 5.50 0.99 47.10 0.83 32.70 4:00
5:00 0.26 6.00 1.01 49.10 0.77 28.20 5:00
6:00 0.33 7.90 1.03 51.30 0.73 25.80 6:00
7:00 0.40 10.00 1.08 56.80 0.71 24.60 7:00
8:00 0.45 12.00 1.10 59.00 0.69 23.50 8:00
9:00 0.50 14.00 1.13 62.30 0.68 23.00 9:00
10:00 0.52 15.00 1.15 64.50 0.66 22.00 10:00
11:00 0.55 16.50 1.16 65.60 0.64 21.00 11:00
12:00 0.62 20.00 1.14 63.40 0.63 20.50 12:00
13:00 0.69 23.50 1.12 61.20 0.63 20.50 13:00
14:00 0.72 25.20 1.07 55.70 0.62 20.00 14:00
15:00 0.76 27.60 1.04 52.40 15:00
16:00 0.77 28.20 1.02 50.20 16:00
17:00 0.80 30.00 1.00 48.00 17:00
18:00 0.80 30.00 1.00 48.00 18:00
19:00 0.81 30.90 1.00 48.00 19:00
20:00 0.84 33.60 1.00 48.00 20:00
21:00 0.88 37.20 0.99 47.10 21:00
22:00 0.91 39.90 0.99 47.10 22:00
23:00 0.92 40.80 0.97 45.30 23:00
24:00 0.92 40.80 0.95 43.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 36