ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 NEW วันที่30 พฤศจิกายน 2563
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.06 1.98 0.07 2.11 1:00
2:00 0.06 1.98 0.07 2.11 2:00
3:00 0.06 1.98 0.07 2.11 3:00
4:00 0.06 1.98 0.07 2.11 4:00
5:00 0.06 1.98 0.07 2.11 5:00
6:00 0.06 1.98 0.07 2.11 6:00
7:00 0.06 1.98 0.07 2.11 7:00
8:00 0.07 2.11 0.08 2.24 8:00
9:00 0.07 2.11 0.08 2.24 9:00
10:00 0.08 2.24 0.08 2.24 10:00
11:00 0.08 2.24 0.08 2.24 11:00
12:00 0.07 2.11 0.08 2.24 12:00
13:00 0.07 2.11 13:00
14:00 0.08 2.24 14:00
15:00 0.07 2.11 15:00
16:00 0.07 2.11 16:00
17:00 0.07 2.11 17:00
18:00 0.07 2.11 18:00
19:00 0.07 2.11 19:00
20:00 0.07 2.11 20:00
21:00 0.07 2.11 21:00
22:00 0.07 2.11 22:00
23:00 0.07 2.11 23:00
24:00 0.07 2.11 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 1