ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.20 3.50 0.22 4.00 0.17 3.11 1:00
2:00 0.20 3.50 0.22 4.00 0.17 3.11 2:00
3:00 0.20 3.50 0.21 3.75 0.17 3.11 3:00
4:00 0.21 3.75 0.21 3.75 0.16 2.98 4:00
5:00 0.21 3.75 0.21 3.75 0.16 2.98 5:00
6:00 0.22 4.00 0.20 3.50 0.16 2.98 6:00
7:00 0.23 4.25 0.20 3.50 0.16 2.98 7:00
8:00 0.23 4.25 0.20 3.50 0.16 2.98 8:00
9:00 0.21 3.75 0.19 3.37 0.15 2.85 9:00
10:00 0.20 3.50 0.19 3.37 0.15 2.85 10:00
11:00 0.20 3.50 0.18 3.24 0.14 2.72 11:00
12:00 0.19 3.37 0.18 3.24 0.14 2.72 12:00
13:00 0.19 3.37 0.18 3.24 0.14 2.72 13:00
14:00 0.18 3.24 0.17 3.11 0.13 2.59 14:00
15:00 0.21 3.75 0.17 3.11 0.13 2.59 15:00
16:00 0.22 4.00 0.17 3.11 0.13 2.59 16:00
17:00 0.22 4.00 0.17 3.11 0.13 2.59 17:00
18:00 0.23 4.25 0.17 3.11 0.13 2.59 18:00
19:00 0.23 4.25 0.17 3.11 19:00
20:00 0.23 4.25 0.17 3.11 20:00
21:00 0.22 4.00 0.17 3.11 21:00
22:00 0.22 4.00 0.17 3.11 22:00
23:00 0.23 4.25 0.17 3.11 23:00
24:00 0.23 4.25 0.17 3.11 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 17