ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.13 1.24 0.13 1.24 1:00
2:00 0.13 1.24 0.13 1.24 2:00
3:00 0.13 1.24 0.13 1.24 3:00
4:00 0.13 1.24 0.13 1.24 4:00
5:00 0.13 1.24 0.13 1.24 5:00
6:00 0.13 1.24 0.13 1.24 6:00
7:00 0.13 1.24 0.13 1.24 7:00
8:00 0.13 1.24 0.13 1.24 8:00
9:00 0.13 1.24 0.13 1.24 9:00
10:00 0.13 1.24 0.13 1.24 10:00
11:00 0.3 1.24 0.14 1.27 11:00
12:00 0.13 1.24 0.14 1.27 12:00
13:00 0.13 1.24 0.14 1.27 13:00
14:00 0.13 1.24 0.14 1.27 14:00
15:00 0.13 1.24 0.13 1.24 15:00
16:00 0.13 1.24 0.13 1.24 16:00
17:00 0.12 1.21 17:00
18:00 0.12 1.21 18:00
19:00 0.12 1.21 19:00
20:00 0.12 1.21 20:00
21:00 0.12 1.21 21:00
22:00 0.12 1.21 22:00
23:00 0.13 1.24 23:00
24:00 0.13 1.24 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)