ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.54 12.70 0.79 4.80 0.53 12.40 0.86 6.80 0.24 2.36 0.82 5.60 1:00
2:00 0.54 12.70 0.79 4.80 0.53 12.40 0.86 6.80 0.24 2.36 0.82 5.60 2:00
3:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.53 12.40 0.87 7.10 0.24 2.36 0.81 5.30 3:00
4:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.87 7.10 0.24 2.36 0.81 5.30 4:00
5:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.87 7.10 0.24 2.36 0.80 5.00 5:00
6:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.80 5.00 6:00
7:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.80 5.00 7:00
8:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.80 5.00 8:00
9:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.79 4.80 9:00
10:00 0.54 12.70 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.79 4.80 10:00
11:00 0.53 12.40 0.80 5.00 0.54 12.70 0.88 7.40 0.24 2.36 0.79 4.80 11:00
12:00 0.53 12.40 0.80 5.00 0.53 12.40 0.88 7.40 0.24 2.36 0.79 4.80 12:00
13:00 0.53 12.40 0.81 5.30 0.51 11.80 0.88 7.40 0.24 2.36 0.78 4.60 13:00
14:00 0.53 12.40 0.81 5.30 0.49 10.95 0.87 7.10 0.24 2.36 0.78 4.60 14:00
15:00 0.53 12.40 0.82 5.60 0.49 10.95 0.87 7.10 0.24 2.36 0.78 4.60 15:00
16:00 0.53 12.40 0.82 5.60 0.49 10.95 0.87 7.10 0.24 2.36 0.78 4.60 16:00
17:00 0.53 12.40 0.82 5.60 0.48 10.40 0.86 6.80 17:00
18:00 0.53 12.40 0.83 5.90 0.46 9.30 0.86 6.80 18:00
19:00 0.53 12.40 0.83 5.90 0.45 8.75 0.85 6.50 19:00
20:00 0.53 12.40 0.83 5.90 0.41 6.55 0.85 6.50 20:00
21:00 0.53 12.40 0.84 6.20 0.34 4.50 0.84 6.20 21:00
22:00 0.53 12.40 0.84 6.20 0.27 2.93 0.84 6.20 22:00
23:00 0.53 12.40 0.85 6.50 0.26 2.74 0.83 5.90 23:00
24:00 0.53 12.40 0.85 6.50 0.25 2.55 0.83 5.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 18