ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.48 10.70 0.97 13.10 0.49 10.98 0.99 13.70 0.48 10.70 0.98 13.40 1:00
2:00 0.48 10.70 0.97 13.10 0.49 10.98 0.99 13.70 0.48 10.70 0.99 13.70 2:00
3:00 0.48 10.70 0.97 13.10 0.49 10.98 0.99 13.70 0.47 10.43 0.99 13.70 3:00
4:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.49 10.98 0.99 13.70 0.47 10.43 0.99 13.70 4:00
5:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.49 10.98 1.00 14.00 0.47 10.43 1.00 14.00 5:00
6:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.49 10.98 1.00 14.00 0.47 10.43 1.00 14.00 6:00
7:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.49 10.98 1.00 14.00 0.47 10.43 1.00 14.00 7:00
8:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.49 10.98 0.99 13.70 0.47 10.43 1.00 14.00 8:00
9:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.98 13.40 0.47 10.43 0.99 13.70 9:00
10:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.97 13.10 0.47 10.43 0.99 13.70 10:00
11:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.49 10.98 0.97 13.10 0.47 10.43 0.99 13.70 11:00
12:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.48 10.70 0.97 13.10 12:00
13:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.48 10.70 0.96 12.80 13:00
14:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.48 10.70 0.95 12.50 14:00
15:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.48 10.70 0.95 12.50 15:00
16:00 0.49 10.98 0.96 12.80 0.49 10.98 0.95 12.50 16:00
17:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.96 12.80 17:00
18:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.96 12.80 18:00
19:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.96 12.80 19:00
20:00 0.49 10.98 0.97 13.10 0.49 10.98 0.96 12.80 20:00
21:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.48 10.70 0.97 13.10 21:00
22:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.48 10.70 0.97 13.10 22:00
23:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.48 10.70 0.97 13.10 23:00
24:00 0.49 10.98 0.98 13.40 0.48 10.70 0.98 13.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)