ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.28 3.12 1.01 7.92 0.28 3.12 1.04 8.28 0.33 4.25 1.03 8.16 1:00
2:00 0.27 2.93 1.01 7.92 0.29 3.31 1.04 8.28 0.33 4.25 1.03 8.16 2:00
3:00 0.27 2.93 1.01 7.92 0.30 3.50 1.04 8.28 0.33 4.25 1.02 8.04 3:00
4:00 0.27 2.93 1.02 8.04 0.31 3.75 1.05 8.40 0.33 4.25 1.02 8.04 4:00
5:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.32 4.00 1.05 8.40 0.33 4.25 1.02 8.04 5:00
6:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.32 4.00 1.05 8.40 0.33 4.25 1.02 8.04 6:00
7:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.32 4.00 1.05 8.40 0.33 4.25 1.02 8.04 7:00
8:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.32 4.00 1.05 8.40 0.33 4.25 1.02 8.04 8:00
9:00 0.25 2.55 1.02 8.04 0.33 4.25 1.05 8.40 0.34 4.50 1.06 8.52 9:00
10:00 0.25 2.55 1.02 8.04 0.33 4.25 1.05 8.40 0.35 4.75 1.11 9.12 10:00
11:00 0.25 2.55 1.01 7.92 0.34 4.50 1.05 8.40 11:00
12:00 0.24 2.36 1.01 7.92 0.34 4.50 1.05 8.40 12:00
13:00 0.24 2.36 1.01 7.92 0.34 4.50 1.06 8.52 13:00
14:00 0.25 2.55 1.01 7.92 0.34 4.50 1.06 8.52 14:00
15:00 0.25 2.55 1.02 8.04 0.34 4.50 1.06 8.52 15:00
16:00 0.25 2.55 1.02 8.04 0.34 4.50 1.06 8.52 16:00
17:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.34 4.50 1.07 8.64 17:00
18:00 0.26 2.74 1.02 8.04 0.34 4.50 1.08 8.76 18:00
19:00 0.26 2.74 1.03 8.16 0.34 4.50 1.09 8.88 19:00
20:00 0.26 2.74 1.03 8.16 0.34 4.50 1.08 8.76 20:00
21:00 0.27 2.93 1.03 8.16 0.33 4.25 1.07 8.64 21:00
22:00 0.27 2.93 1.03 8.16 0.33 4.25 1.06 8.52 22:00
23:00 0.27 2.93 1.03 8.16 0.33 4.25 1.05 8.40 23:00
24:00 0.28 3.12 1.04 8.28 0.33 4.25 1.04 8.28 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 14