ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.36 7.62 1.16 19.70 0.38 8.06 1.17 20.15 1:00
2:00 0.36 7.62 1.18 20.60 0.38 8.06 1.17 20.15 2:00
3:00 0.36 7.62 1.20 21.50 0.38 8.06 1.17 20.15 3:00
4:00 0.37 7.84 1.22 22.50 0.38 8.06 1.17 20.15 4:00
5:00 0.37 7.84 1.24 23.50 0.38 8.06 1.16 19.70 5:00
6:00 0.37 7.84 1.26 24.50 0.38 8.06 1.16 19.70 6:00
7:00 0.37 7.84 1.26 24.50 0.38 8.06 1.15 19.25 7:00
8:00 0.37 7.84 1.26 24.50 0.38 8.06 1.15 19.25 8:00
9:00 0.37 7.84 1.26 24.50 0.38 8.06 1.15 19.25 9:00
10:00 0.36 7.62 1.25 24.00 0.38 8.06 1.15 19.25 10:00
11:00 0.36 7.62 1.24 23.50 0.38 8.06 1.14 18.80 11:00
12:00 0.36 7.62 1.24 23.50 0.39 8.28 1.13 18.35 12:00
13:00 0.36 7.62 1.23 23.00 0.39 8.28 1.13 18.35 13:00
14:00 0.37 7.84 1.22 22.50 0.39 8.28 1.15 19.25 14:00
15:00 0.37 7.84 1.21 22.00 0.40 8.50 1.16 19.70 15:00
16:00 0.38 8.06 1.21 22.00 0.40 8.50 1.17 20.15 16:00
17:00 0.38 8.06 1.21 22.00 17:00
18:00 0.38 8.06 1.20 21.50 18:00
19:00 0.38 8.06 1.20 21.50 19:00
20:00 0.38 8.06 1.19 21.05 20:00
21:00 0.38 8.06 1.19 21.05 21:00
22:00 0.38 8.06 1.19 21.05 22:00
23:00 0.38 8.06 1.18 20.60 23:00
24:00 0.38 8.06 1.18 20.60 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)