ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.52 11.62 1.32 30.20 0.49 10.74 1.34 31.40 0.46 9.96 1.20 23.00 1:00
2:00 0.52 11.62 1.31 29.60 0.50 11.00 1.33 30.80 0.46 9.96 1.20 23.00 2:00
3:00 0.51 11.31 1.31 29.60 0.50 11.00 1.32 30.20 0.46 9.96 1.21 23.60 3:00
4:00 0.51 11.31 1.30 29.00 0.51 11.31 1.31 29.60 0.46 9.96 1.21 23.60 4:00
5:00 0.52 11.62 1.29 28.40 0.51 11.31 1.31 29.60 0.46 9.96 1.21 23.60 5:00
6:00 0.51 11.31 1.28 27.80 0.52 11.62 1.30 29.00 0.45 9.70 1.21 23.60 6:00
7:00 0.51 11.31 1.27 27.20 0.52 11.62 1.29 28.40 0.45 9.70 1.21 23.60 7:00
8:00 0.50 11.00 1.27 27.20 0.51 11.31 1.27 27.20 0.45 9.70 1.20 23.00 8:00
9:00 0.50 11.00 1.26 26.60 0.51 11.31 1.26 26.60 0.45 9.70 1.19 22.50 9:00
10:00 0.50 11.00 1.24 25.40 0.51 11.31 1.24 25.40 0.45 9.70 1.18 22.00 10:00
11:00 0.49 10.74 1.27 27.20 0.51 11.31 1.22 24.20 0.45 9.70 1.17 21.50 11:00
12:00 0.49 10.74 1.29 28.40 0.51 11.31 1.21 23.60 0.45 9.70 1.18 22.00 12:00
13:00 0.49 10.74 1.32 30.20 0.50 11.00 1.20 23.00 0.45 9.70 1.18 22.00 13:00
14:00 0.49 10.74 1.35 32.00 0.49 10.74 1.19 22.50 0.45 9.70 1.17 21.50 14:00
15:00 0.49 10.74 1.35 32.00 0.49 10.74 1.21 23.60 0.45 9.70 1.17 21.50 15:00
16:00 0.50 11.00 1.32 30.20 0.49 10.74 1.18 22.00 0.45 9.70 1.17 21.50 16:00
17:00 0.50 11.00 1.30 29.00 0.48 10.48 1.18 22.00 0.45 9.70 1.16 21.00 17:00
18:00 0.50 11.00 1.28 27.80 0.48 10.48 1.18 22.00 0.45 9.70 1.16 21.00 18:00
19:00 0.50 11.00 1.27 27.20 0.48 10.48 1.18 22.00 19:00
20:00 0.50 11.00 1.29 28.40 0.48 10.48 1.18 22.00 20:00
21:00 0.49 10.74 1.30 29.00 0.47 10.22 1.19 22.50 21:00
22:00 0.49 10.74 1.30 29.00 0.47 10.22 1.19 22.50 22:00
23:00 0.49 10.74 1.31 29.60 0.47 10.22 1.19 22.50 23:00
24:00 0.48 10.48 1.34 31.40 0.47 10.22 1.20 23.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 20