ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 1:00
2:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 2:00
3:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 3:00
4:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 4:00
5:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 5:00
6:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 6:00
7:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 7:00
8:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 8:00
9:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 9:00
10:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 10:00
11:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 11:00
12:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 12:00
13:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 13:00
14:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 14:00
15:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 15:00
16:00 0.72 1.92 0.72 1.92 0.71 1.76 16:00
17:00 0.72 1.92 0.72 1.92 17:00
18:00 0.72 1.92 0.72 1.92 18:00
19:00 0.72 1.92 0.72 1.92 19:00
20:00 0.72 1.92 0.72 1.92 20:00
21:00 0.72 1.92 0.72 1.92 21:00
22:00 0.72 1.92 0.71 1.76 22:00
23:00 0.72 1.92 0.71 1.76 23:00
24:00 0.72 1.92 0.71 1.76 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 14