ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 6 เมษายน 2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 NEW วันที่8 เมษายน 2563
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.72 0.40 1.69 0.34 1:00
2:00 1.72 0.40 1.69 0.34 2:00
3:00 1.72 0.40 1.69 0.34 3:00
4:00 1.72 0.40 1.68 0.32 4:00
5:00 1.72 0.40 1.68 0.32 5:00
6:00 1.71 0.38 1.68 0.32 6:00
7:00 1.71 0.38 1.68 0.32 7:00
8:00 1.71 0.38 1.68 0.32 8:00
9:00 1.71 0.38 1.68 0.32 9:00
10:00 1.71 0.38 1.68 0.32 10:00
11:00 1.71 0.38 1.68 0.32 11:00
12:00 1.71 0.38 1.68 0.32 12:00
13:00 1.71 0.38 1.68 0.32 13:00
14:00 1.70 0.36 1.67 0.30 14:00
15:00 1.70 0.36 1.67 0.30 15:00
16:00 1.70 0.36 1.67 0.30 16:00
17:00 1.70 0.36 17:00
18:00 1.70 0.36 18:00
19:00 1.70 0.36 19:00
20:00 1.70 0.36 20:00
21:00 1.69 0.34 21:00
22:00 1.69 0.34 22:00
23:00 1.69 0.34 23:00
24:00 1.69 0.34 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3