ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.38 38.06 2.39 38.82 2.36 36.54 1:00
2:00 2.37 37.30 2.39 38.82 2.36 36.54 2:00
3:00 2.37 37.30 2.39 38.82 2.36 36.54 3:00
4:00 2.37 37.30 2.39 38.82 2.35 35.78 4:00
5:00 2.37 37.30 2.39 38.82 2.35 35.78 5:00
6:00 2.36 36.54 2.39 38.82 2.35 35.78 6:00
7:00 2.36 36.54 2.39 38.82 2.35 35.78 7:00
8:00 2.36 36.54 2.38 38.06 2.35 35.78 8:00
9:00 2.36 36.54 2.38 38.06 2.35 35.78 9:00
10:00 2.35 35.78 2.38 38.06 2.35 35.78 10:00
11:00 2.35 35.78 2.37 37.30 2.34 35.02 11:00
12:00 2.35 35.78 2.37 37.30 2.34 35.02 12:00
13:00 2.35 35.78 2.37 37.30 2.34 35.02 13:00
14:00 2.35 35.78 2.36 36.54 2.35 35.78 14:00
15:00 2.35 35.78 2.36 36.54 2.35 35.78 15:00
16:00 2.36 36.54 2.37 37.30 2.35 35.78 16:00
17:00 2.36 36.54 2.37 37.30 2.35 35.78 17:00
18:00 2.36 36.54 2.37 37.30 2.35 35.78 18:00
19:00 2.36 36.54 2.37 37.30 19:00
20:00 2.36 36.54 2.37 37.30 20:00
21:00 2.37 37.30 2.37 37.30 21:00
22:00 2.37 37.30 2.36 36.54 22:00
23:00 2.37 37.30 2.36 36.54 23:00
24:00 2.38 38.06 2.36 36.54 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 27