ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.74 4.26 1.71 3.51 1.67 2.75 1:00
2:00 1.74 4.26 1.71 3.51 1.67 2.75 2:00
3:00 1.74 4.26 1.71 3.51 1.67 2.75 3:00
4:00 1.74 4.26 1.70 3.32 1.66 2.56 4:00
5:00 1.74 4.26 1.70 3.32 1.66 2.56 5:00
6:00 1.74 4.26 1.70 3.32 1.66 2.56 6:00
7:00 1.74 4.26 1.70 3.32 1.66 2.56 7:00
8:00 1.74 4.26 1.70 3.32 1.66 2.56 8:00
9:00 1.73 3.98 1.70 3.32 1.66 2.56 9:00
10:00 1.73 3.98 1.70 3.32 1.65 2.37 10:00
11:00 1.73 3.98 1.70 3.32 1.64 2.18 11:00
12:00 1.72 3.70 1.70 3.32 12:00
13:00 1.72 3.70 1.69 3.13 13:00
14:00 1.72 3.70 1.69 3.13 14:00
15:00 1.72 3.70 1.69 3.13 15:00
16:00 1.72 3.70 1.69 3.13 16:00
17:00 1.72 3.70 1.69 1.99 17:00
18:00 1.72 3.70 1.68 2.94 18:00
19:00 1.72 3.70 1.68 2.94 19:00
20:00 1.72 3.70 1.68 2.94 20:00
21:00 1.72 3.70 1.68 2.94 21:00
22:00 1.71 3.51 1.68 2.94 22:00
23:00 1.71 3.51 1.67 2.75 23:00
24:00 1.71 3.51 1.67 2.75 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)