ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 1:00
2:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 2:00
3:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 3:00
4:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 4:00
5:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 5:00
6:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 6:00
7:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 7:00
8:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 8:00
9:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 9:00
10:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 10:00
11:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 11:00
12:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 12:00
13:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 13:00
14:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 14:00
15:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 15:00
16:00 2.25 1.79 2.25 1.79 2.24 1.76 16:00
17:00 2.25 1.79 2.25 1.79 17:00
18:00 2.25 1.79 2.25 1.79 18:00
19:00 2.25 1.79 2.25 1.79 19:00
20:00 2.25 1.79 2.25 1.79 20:00
21:00 2.25 1.79 2.24 1.76 21:00
22:00 2.25 1.79 2.24 1.76 22:00
23:00 2.25 1.79 2.24 1.76 23:00
24:00 2.25 1.79 2.24 1.76 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 23