ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1500 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.99 8.50 1.98 8.00 1:00
2:00 1.99 8.50 1.98 8.00 2:00
3:00 1.99 8.50 1.98 8.00 3:00
4:00 1.99 8.50 1.98 8.00 4:00
5:00 1.99 8.50 1.98 8.00 5:00
6:00 1.99 8.50 1.98 8.00 6:00
7:00 1.99 8.50 1.98 8.00 7:00
8:00 1.99 8.50 1.98 8.00 8:00
9:00 2.00 9.00 1.98 8.00 9:00
10:00 2.00 9.00 1.98 8.00 10:00
11:00 2.00 9.00 1.98 8.00 11:00
12:00 2.00 9.00 1.98 8.00 12:00
13:00 2.00 9.00 1.98 8.00 13:00
14:00 2.00 9.00 1.98 8.00 14:00
15:00 2.00 9.00 1.98 8.00 15:00
16:00 2.00 9.00 1.96 7.00 16:00
17:00 1.99 8.50 17:00
18:00 1.99 8.50 18:00
19:00 1.99 8.50 19:00
20:00 1.99 8.50 20:00
21:00 1.99 8.50 21:00
22:00 1.99 8.50 22:00
23:00 1.99 8.50 23:00
24:00 1.98 8.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)