ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 NEW วันที่16 ธันวาคม 2562
Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่ Y.37 บ้านวังชิ้น วังชิ้น แพร่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 11.00 (ม.) ปริมาณ 1528 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.66 2.56 1.69 3.13 1.71 3.51 1:00
2:00 1.66 2.56 1.69 3.13 1.71 3.51 2:00
3:00 1.65 2.37 1.69 3.13 1.71 3.51 3:00
4:00 1.65 2.37 1.69 3.13 1.72 3.70 4:00
5:00 1.65 2.37 1.70 3.32 1.72 3.70 5:00
6:00 1.64 2.18 1.70 3.32 1.72 3.70 6:00
7:00 1.64 2.18 1.70 3.32 1.72 3.70 7:00
8:00 1.64 2.18 1.70 3.32 1.72 3.70 8:00
9:00 1.64 2.18 1.70 3.32 1.72 3.70 9:00
10:00 1.65 2.37 1.70 3.32 1.71 3.51 10:00
11:00 1.65 2.37 1.70 3.32 1.71 3.51 11:00
12:00 1.65 2.37 1.70 3.32 1.71 3.51 12:00
13:00 1.66 2.56 1.70 3.32 1.71 3.51 13:00
14:00 1.66 2.56 1.70 3.32 1.71 3.51 14:00
15:00 1.66 2.56 1.70 3.32 1.71 3.51 15:00
16:00 1.66 2.56 1.71 3.51 1.71 3.51 16:00
17:00 1.67 2.75 1.71 3.51 17:00
18:00 1.67 2.75 1.71 3.51 18:00
19:00 1.67 2.75 1.71 3.51 19:00
20:00 1.67 2.75 1.71 3.51 20:00
21:00 1.68 2.94 1.71 3.51 21:00
22:00 1.68 2.94 1.71 3.51 22:00
23:00 1.68 2.94 1.71 3.51 23:00
24:00 1.68 2.94 1.71 3.51 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 20