ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 NEW วันที่19 ตุลาคม 2562
Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่
ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.46 27.62 0.60 28.00 1.44 26.78 0.59 27.42 1.35 23.10 0.61 28.63 1:00
2:00 1.47 28.04 0.60 28.00 1.44 26.78 0.59 27.42 1.35 23.10 0.61 28.63 2:00
3:00 1.47 28.04 0.60 28.00 1.44 26.78 0.59 27.42 1.35 23.10 0.61 28.63 3:00
4:00 1.47 28.04 0.60 28.00 1.43 26.36 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 4:00
5:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.43 26.36 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 5:00
6:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.43 26.36 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 6:00
7:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.43 25.52 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 7:00
8:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.42 25.94 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 8:00
9:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.42 25.94 0.59 27.42 1.34 22.70 0.61 28.63 9:00
10:00 1.48 28.46 0.60 28.00 1.42 25.94 0.59 27.42 1.33 22.30 0.61 28.63 10:00
11:00 1.47 28.04 0.61 28.63 1.41 25.52 0.59 27.42 1.33 22.30 0.61 28.63 11:00
12:00 1.47 28.04 0.60 28.00 1.41 25.52 0.59 27.42 1.33 22.30 0.61 28.63 12:00
13:00 1.47 28.04 0.59 27.42 1.40 25.10 0.59 27.42 1.33 22.30 0.61 28.63 13:00
14:00 1.47 28.04 0.60 28.00 1.40 25.10 0.59 27.42 1.33 22.30 0.61 28.63 14:00
15:00 1.46 27.62 0.60 28.00 1.39 24.70 0.59 27.42 1.32 21.90 0.61 28.63 15:00
16:00 1.46 27.62 0.60 28.00 1.39 24.70 0.60 28.00 1.32 21.90 0.61 28.63 16:00
17:00 1.46 27.62 0.60 28.00 1.38 24.30 0.60 28.00 1.32 21.90 0.61 28.63 17:00
18:00 1.46 27.62 0.60 28.00 1.38 24.30 0.61 28.63 1.32 21.90 0.61 28.63 18:00
19:00 1.45 27.20 0.60 28.00 1.37 23.90 0.61 28.63 19:00
20:00 1.45 27.20 0.60 28.00 1.37 23.90 0.61 28.63 20:00
21:00 1.45 27.20 0.60 28.00 1.36 23.50 0.61 28.63 21:00
22:00 1.45 27.20 0.60 28.00 1.36 23.50 0.61 28.63 22:00
23:00 1.45 27.20 0.59 27.42 1.36 23.50 0.61 28.63 23:00
24:00 1.44 26.78 0.59 27.42 1.35 23.10 0.61 28.63 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 24