ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 NEW วันที่25 สิงหาคม 2562
Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่ Y.20 บ้านห้วยสัก สอง แพร่ Y.1C บ้านน้ำโค้ง เมือง แพร่
ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 12.00 (ม.) ปริมาณ 2131 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 8.20 (ม.) ปริมาณ 992 (ลบ.ม./วิ)
1:00 4.50 236.00 5.34 541.40 3.88 176.20 3.20 271.50 5.46 353.40 4.91 483.35 1:00
2:00 4.42 228.00 5.28 533.30 4.02 188.90 3.17 268.05 5.76 395.40 4.93 486.05 2:00
3:00 4.34 220.00 5.22 525.20 4.18 204.10 3.16 266.90 6.10 450.00 4.95 488.75 3:00
4:00 4.24 210.00 5.15 515.75 4.35 221.00 3.17 268.05 6.44 512.60 4.97 491.45 4:00
5:00 4.18 204.10 5.08 506.30 4.52 238.00 3.18 269.20 6.60 543.00 4.99 494.15 5:00
6:00 4.10 196.50 4.96 490.10 4.72 259.80 3.20 271.50 6.50 524.00 4.99 494.15 6:00
7:00 4.05 191.75 4.89 480.70 4.86 276.50 3.25 277.25 6.40 505.00 5.01 496.85 7:00
8:00 4.00 187.00 4.80 469.00 5.00 294.00 3.30 283.00 6.33 491.70 5.03 499.55 8:00
9:00 3.96 183.40 4.71 457.30 5.00 294.00 3.43 297.95 9:00
10:00 3.89 177.10 4.61 444.30 5.07 302.75 3.55 312.00 10:00
11:00 3.85 173.50 4.52 432.60 5.10 306.50 3.70 330.00 11:00
12:00 3.80 169.00 4.40 417.00 5.20 319.00 3.71 331.20 12:00
13:00 3.74 163.90 4.32 406.60 5.30 332.00 3.87 350.40 13:00
14:00 3.68 158.80 4.21 392.30 5.35 338.50 3.99 364.80 14:00
15:00 3.65 156.25 4.10 378.00 5.40 345.00 4.26 398.80 15:00
16:00 3.60 152.00 4.02 368.40 5.43 349.20 4.40 417.00 16:00
17:00 3.55 148.00 3.91 355.20 5.44 350.60 4.49 428.70 17:00
18:00 3.50 144.00 3.89 352.80 5.45 352.00 4.57 439.10 18:00
19:00 3.50 144.00 3.70 330.00 5.45 352.00 4.68 453.40 19:00
20:00 3.50 144.00 3.61 319.20 5.45 352.00 4.74 461.20 20:00
21:00 3.52 145.60 3.50 306.00 5.44 350.60 4.79 467.70 21:00
22:00 3.56 148.80 3.40 294.50 5.43 349.20 4.82 471.60 22:00
23:00 3.64 155.40 3.30 283.00 5.43 349.20 4.86 476.80 23:00
24:00 3.75 164.75 3.24 276.10 5.42 347.80 4.88 479.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)