ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 21 กันยายน 2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 NEW วันที่23 กันยายน 2562
Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ)
1:00 2.18 44.43 2.18 0.91 1.50 20.70 2.17 0.90 1.92 34.54 2.04 0.70 1:00
2:00 2.16 43.66 2.17 0.90 1.46 19.50 2.16 0.88 1.91 34.17 2.03 0.69 2:00
3:00 2.13 42.50 2.17 0.90 1.44 18.90 2.14 0.85 1.91 34.17 2.03 0.69 3:00
4:00 2.10 41.35 2.16 0.88 1.42 18.30 2.13 0.84 1.90 33.80 2.03 0.69 4:00
5:00 2.09 40.96 2.15 0.87 1.40 17.70 2.13 0.84 1.89 33.45 2.02 0.67 5:00
6:00 2.06 39.81 2.14 0.85 1.38 17.12 2.12 0.82 1.88 33.10 2.01 0.66 6:00
7:00 2.04 39.04 2.14 0.85 1.41 18.00 2.11 0.81 1.85 32.05 2.01 0.66 7:00
8:00 2.00 37.50 2.16 0.88 1.46 19.50 2.09 0.78 1.82 31.00 2.00 0.64 8:00
9:00 1.98 36.76 2.19 0.93 1.55 22.25 2.09 0.78 1.77 29.31 2.00 0.64 9:00
10:00 1.95 35.65 2.17 0.90 1.65 25.40 2.09 0.78 1.75 28.65 1.99 0.63 10:00
11:00 1.92 34.54 2.17 0.90 1.75 28.65 2.09 0.78 1.73 27.99 1.98 0.61 11:00
12:00 1.89 33.45 2.17 0.90 1.86 32.40 2.10 0.79 1.71 27.33 1.98 0.61 12:00
13:00 1.86 32.40 2.15 0.87 1.97 36.39 2.13 0.84 1.70 27.00 1.98 0.61 13:00
14:00 1.82 31.00 2.14 0.85 2.05 39.42 2.12 0.82 1.68 26.36 1.99 0.63 14:00
15:00 1.78 29.64 2.15 0.87 2.10 41.35 2.12 0.82 1.67 26.04 1.98 0.61 15:00
16:00 1.75 28.65 2.14 0.85 2.11 41.73 2.11 0.81 1.65 25.40 1.98 0.61 16:00
17:00 1.73 27.99 2.15 0.87 2.08 40.58 2.10 0.79 1.64 25.08 1.96 0.58 17:00
18:00 1.70 27.00 2.14 0.85 2.02 38.27 2.09 0.78 1.63 24.76 1.92 0.53 18:00
19:00 1.67 26.04 2.14 0.85 1.95 35.65 2.08 0.76 19:00
20:00 1.64 25.08 2.16 0.88 1.86 32.40 2.08 0.76 20:00
21:00 1.61 24.12 2.20 0.94 1.78 29.64 2.07 0.75 21:00
22:00 1.58 23.18 2.21 0.96 1.70 27.00 2.06 0.73 22:00
23:00 1.56 22.56 2.19 0.93 1.63 24.76 2.06 0.73 23:00
24:00 1.52 21.32 2.18 0.91 1.56 22.56 2.05 0.72 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 28