ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 21 กันยายน 2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 NEW วันที่23 กันยายน 2562
Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 2.09 7.40 1.15 3.90 2.06 5.60 1.15 3.90 2.02 3.52 1.13 3.54 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 2.09 7.40 1.14 3.72 2.04 4.40 1.16 4.08 2.02 3.52 1.14 3.72 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 2.09 7.40 1.14 3.72 2.04 4.40 1.16 4.08 2.03 3.80 1.14 3.72 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 2.09 7.40 1.14 3.72 2.03 3.80 1.15 3.90 2.03 3.80 1.14 3.72 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 2.08 6.80 1.14 3.72 2.03 3.80 1.12 3.36 2.03 3.80 1.14 3.72 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 2.07 6.20 1.15 3.90 2.02 3.52 1.12 3.36 2.02 3.52 1.13 3.54 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 2.06 5.60 1.14 3.72 2.02 3.52 1.12 3.36 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 2.06 5.60 1.15 3.90 2.02 3.52 1.12 3.36 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 29