ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 NEW วันที่25 สิงหาคม 2562
W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.73 77.70 0.49 57.91 0.56 63.50 1:00
2:00 0.72 76.80 0.48 57.12 0.59 65.90 2:00
3:00 0.72 76.80 0.47 56.33 0.61 67.53 3:00
4:00 0.71 75.90 0.46 55.54 0.64 70.02 4:00
5:00 0.71 75.90 0.45 54.75 0.69 74.17 5:00
6:00 0.70 75.00 0.45 54.75 0.72 76.80 6:00
7:00 0.70 75.00 0.44 53.96 7:00
8:00 0.70 75.00 0.43 53.17 8:00
9:00 0.69 74.17 0.43 53.17 9:00
10:00 0.69 74.17 0.42 52.38 10:00
11:00 0.69 74.17 0.42 52.38 11:00
12:00 0.68 73.34 0.41 51.59 12:00
13:00 0.68 73.34 0.41 51.59 13:00
14:00 0.67 72.51 0.41 51.59 14:00
15:00 0.66 71.68 0.41 51.59 15:00
16:00 0.65 70.85 0.41 51.59 16:00
17:00 0.63 69.19 0.41 51.59 17:00
18:00 0.61 67.53 0.42 52.38 18:00
19:00 0.59 65.90 0.43 53.17 19:00
20:00 0.57 64.30 0.45 54.75 20:00
21:00 0.55 62.70 0.47 56.33 21:00
22:00 0.54 61.90 0.50 58.70 22:00
23:00 0.52 60.30 0.52 60.30 23:00
24:00 0.50 58.70 0.54 61.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)