ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่ 9 ธันวาคม 2561 NEW วันที่10 ธันวาคม 2561
W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 900 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.22 13.40 -0.20 14.00 1:00
2:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 2:00
3:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 3:00
4:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 4:00
5:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 5:00
6:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 6:00
7:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 7:00
8:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 8:00
9:00 -0.22 13.40 -0.18 15.00 9:00
10:00 -0.22 13.40 -0.18 15.00 10:00
11:00 -0.22 13.40 -0.18 15.00 11:00
12:00 -0.22 13.40 -0.18 15.00 12:00
13:00 -0.22 13.40 -0.18 15.00 13:00
14:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 14:00
15:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 15:00
16:00 -0.22 13.40 -0.19 14.50 16:00
17:00 -0.22 13.40 17:00
18:00 -0.21 13.70 18:00
19:00 -0.21 13.70 19:00
20:00 -0.21 13.70 20:00
21:00 -0.21 13.70 21:00
22:00 -0.20 14.00 22:00
23:00 -0.20 14.00 23:00
24:00 -0.20 14.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)