ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 NEW วันที่16 ธันวาคม 2562
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.95 3.25 -0.69 0.21 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 1:00
2:00 0.95 3.25 -0.68 0.22 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 2:00
3:00 0.95 3.25 -0.68 0.22 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 3:00
4:00 0.95 3.25 -0.68 0.22 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 4:00
5:00 0.95 3.25 -0.68 0.22 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 5:00
6:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 6:00
7:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.63 0.27 7:00
8:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 8:00
9:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 9:00
10:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 10:00
11:00 0.95 3.25 -0.67 0.23 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 11:00
12:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 12:00
13:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.62 0.28 13:00
14:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.64 0.26 0.95 3.25 -0.61 0.29 14:00
15:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.63 0.27 0.95 3.25 -0.61 0.29 15:00
16:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.63 0.27 0.95 3.25 -0.61 0.29 16:00
17:00 0.95 3.25 -0.66 0.24 0.95 3.25 -0.63 0.27 17:00
18:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 18:00
19:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 19:00
20:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 20:00
21:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 21:00
22:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 22:00
23:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 23:00
24:00 0.95 3.25 -0.65 0.25 0.95 3.25 -0.63 0.27 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 19