ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 5 เมษายน 2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 NEW วันที่7 เมษายน 2563
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 1:00
2:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 2:00
3:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 3:00
4:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 4:00
5:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 5:00
6:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 6:00
7:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 7:00
8:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 8:00
9:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 9:00
10:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 10:00
11:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 11:00
12:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 12:00
13:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 13:00
14:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 14:00
15:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 15:00
16:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 16:00
17:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 17:00
18:00 0.95 1.40 -0.85 0.05 0.95 1.40 -0.85 0.05 18:00
19:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 19:00
20:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 20:00
21:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 21:00
22:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 22:00
23:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 23:00
24:00 0.95 1.40 -0.84 0.06 0.95 1.40 -0.85 0.05 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 2