ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง W.10A บ้านดอนมูล เมือง ลำปาง W.1C สะพานเสตุวารี เมือง ลำปาง
ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.60 (ม.) ปริมาณ 578 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.20 (ม.) ปริมาณ 651 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.25 6.80 -0.33 0.74 1.25 6.80 0.30 6.50 1.25 6.80 0.25 5.50 1:00
2:00 1.25 6.80 -0.34 0.72 1.25 6.80 0.31 6.80 1.25 6.80 0.24 5.30 2:00
3:00 1.25 6.80 -0.35 0.70 1.25 6.80 0.33 7.40 1.25 6.80 0.23 5.10 3:00
4:00 1.25 6.80 -0.35 0.70 1.25 6.80 0.35 8.00 1.25 6.80 0.21 4.70 4:00
5:00 1.25 6.80 -0.36 0.68 1.25 6.80 0.35 8.00 1.25 6.80 0.17 3.99 5:00
6:00 1.25 6.80 -0.36 0.68 1.25 6.80 0.35 8.00 1.25 6.80 0.07 2.50 6:00
7:00 1.25 6.80 -0.37 0.66 1.25 6.80 0.33 7.40 1.25 6.80 0.01 1.90 7:00
8:00 1.25 6.80 -0.37 0.66 1.25 6.80 0.33 7.40 1.25 6.80 -0.04 1.64 8:00
9:00 1.25 6.80 -0.37 0.66 1.25 6.80 0.33 7.40 1.25 6.80 -0.07 1.52 9:00
10:00 1.25 6.80 -0.38 0.64 1.25 6.80 0.34 7.70 1.25 6.80 0.02 2.00 10:00
11:00 1.25 6.80 -0.38 0.64 1.25 6.80 0.34 7.70 11:00
12:00 1.25 6.80 -0.38 0.64 1.25 6.80 0.34 7.70 12:00
13:00 1.25 6.80 -0.37 0.66 1.25 6.80 0.32 7.10 13:00
14:00 1.25 6.80 -0.36 0.68 1.25 6.80 0.31 6.80 14:00
15:00 1.25 6.80 -0.35 0.70 1.25 6.80 0.31 6.80 15:00
16:00 1.25 6.80 -0.29 0.83 1.25 6.80 0.31 6.80 16:00
17:00 1.25 6.80 -0.22 1.04 1.25 6.80 0.31 6.80 17:00
18:00 1.25 6.80 -0.13 1.31 1.25 6.80 0.31 6.80 18:00
19:00 1.25 6.80 -0.09 1.44 1.25 6.80 0.28 6.10 19:00
20:00 1.25 6.80 -0.01 1.76 1.25 6.80 0.27 5.90 20:00
21:00 1.25 6.80 0.07 2.50 1.25 6.80 0.26 5.70 21:00
22:00 1.25 6.80 0.14 3.48 1.25 6.80 0.26 5.70 22:00
23:00 1.25 6.80 0.20 4.50 1.25 6.80 0.26 5.70 23:00
24:00 1.25 6.80 0.25 5.50 1.25 6.80 0.25 5.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 5