ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 NEW วันที่28 พฤศจิกายน 2564
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.52 9.20 0.84 6.74 1.52 9.20 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 1:00
2:00 1.52 9.20 0.83 6.58 1.52 9.20 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 2:00
3:00 1.52 9.20 0.83 6.58 1.52 9.20 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 3:00
4:00 1.52 9.20 0.82 6.42 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.80 6.10 4:00
5:00 1.52 9.20 0.82 6.42 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.80 6.10 5:00
6:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.81 6.26 1.53 9.40 0.80 6.10 6:00
7:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.81 6.26 1.53 9.40 0.80 6.10 7:00
8:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.83 6.58 1.53 9.40 0.80 6.10 8:00
9:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.83 6.58 1.53 9.40 0.80 6.10 9:00
10:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.83 6.58 1.53 9.40 0.80 6.10 10:00
11:00 1.52 9.20 0.81 6.26 1.53 9.40 0.84 6.74 1.52 9.20 0.80 6.10 11:00
12:00 1.51 9.00 0.81 6.26 1.53 9.40 0.84 6.74 1.52 9.20 0.80 6.10 12:00
13:00 1.51 9.00 0.81 6.26 1.53 9.40 0.84 6.74 13:00
14:00 1.51 9.00 0.81 6.26 1.53 9.40 0.85 6.90 14:00
15:00 1.51 9.00 0.81 6.26 1.53 9.40 0.85 6.90 15:00
16:00 1.51 9.00 0.81 6.26 1.53 9.40 0.84 6.74 16:00
17:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.83 6.58 17:00
18:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.82 6.42 18:00
19:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.82 6.42 19:00
20:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.81 6.26 20:00
21:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.81 6.26 21:00
22:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 22:00
23:00 1.51 9.00 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 23:00
24:00 1.52 9.20 0.80 6.10 1.53 9.40 0.80 6.10 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)