ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 NEW วันที่28 พฤศจิกายน 2564
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.39 6.00 1.15 19.00 0.39 5.60 1.28 26.20 0.36 5.60 1.22 22.60 1:00
2:00 0.39 5.80 1.14 18.50 0.38 5.60 1.28 26.20 0.37 5.40 1.22 22.60 2:00
3:00 0.39 5.80 1.13 18.00 0.38 5.60 1.27 25.60 0.37 5.40 1.21 22.00 3:00
4:00 0.39 5.80 1.12 17.50 0.38 5.60 1.27 25.60 0.37 5.40 1.21 22.00 4:00
5:00 0.38 5.60 1.11 17.00 0.38 5.60 1.26 25.00 0.37 5.40 1.20 21.50 5:00
6:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.38 5.60 1.26 25.00 0.37 5.40 1.20 21.50 6:00
7:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.38 5.60 1.24 23.80 0.37 5.40 1.19 21.00 7:00
8:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.39 5.80 1.23 23.20 0.37 5.40 1.18 20.50 8:00
9:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.40 6.00 1.24 23.80 0.37 5.40 1.17 20.00 9:00
10:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.40 6.00 1.25 24.40 0.37 5.40 1.17 20.00 10:00
11:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.40 6.00 1.27 25.60 0.37 5.40 1.16 19.50 11:00
12:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.41 6.27 1.28 26.20 0.36 5.20 1.16 19.50 12:00
13:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.41 6.27 1.29 26.80 13:00
14:00 0.38 5.60 1.10 16.50 0.41 6.27 1.31 28.00 14:00
15:00 0.38 5.60 1.11 17.00 0.40 6.00 1.30 27.40 15:00
16:00 0.37 5.40 1.11 17.00 0.40 6.00 1.29 26.80 16:00
17:00 0.38 5.60 1.11 17.00 0.39 5.80 1.28 26.20 17:00
18:00 0.38 5.60 1.13 18.00 0.39 5.80 1.28 26.20 18:00
19:00 0.39 5.80 1.17 20.00 0.39 5.80 1.28 26.20 19:00
20:00 0.38 5.60 1.20 21.50 0.39 5.80 1.27 25.60 20:00
21:00 0.38 5.60 1.22 22.60 0.39 5.80 1.27 25.60 21:00
22:00 0.38 5.60 1.24 23.80 0.39 5.80 1.25 24.40 22:00
23:00 0.39 5.80 1.25 24.40 0.38 5.60 1.24 23.80 23:00
24:00 0.39 5.80 1.27 25.60 0.37 5.40 1.23 23.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)