ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 NEW วันที่28 พฤศจิกายน 2564
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่
ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.14 20.32 0.78 1.10 1.12 19.15 0.78 1.10 1.13 20.32 0.82 1.34 1:00
2:00 1.13 19.93 0.78 1.10 1.11 19.15 0.80 1.20 1.13 19.93 0.82 1.34 2:00
3:00 1.13 19.93 0.78 1.10 1.10 18.76 0.82 1.34 1.13 19.93 0.81 1.27 3:00
4:00 1.13 19.93 0.79 1.15 1.10 18.76 0.83 1.41 1.12 19.54 0.81 1.27 4:00
5:00 1.13 19.93 0.79 1.15 1.10 18.76 0.82 1.34 1.12 19.54 0.80 1.20 5:00
6:00 1.12 19.54 0.79 1.15 1.10 18.76 0.80 1.20 1.12 19.54 0.80 1.20 6:00
7:00 1.12 19.54 0.79 1.15 1.10 18.76 0.80 1.20 1.12 19.54 0.80 1.20 7:00
8:00 1.12 19.54 0.79 1.15 1.10 18.76 0.80 1.20 1.11 19.15 0.80 1.20 8:00
9:00 1.12 19.54 0.79 1.15 1.09 18.37 0.80 1.20 1.11 19.15 0.79 1.15 9:00
10:00 1.11 19.15 0.79 1.15 1.08 17.98 0.81 1.27 1.11 19.15 0.79 1.15 10:00
11:00 1.11 19.15 0.78 1.10 1.08 17.98 0.81 1.27 1.11 19.15 0.79 1.15 11:00
12:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.08 17.98 0.81 1.27 1.11 19.15 0.79 1.15 12:00
13:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.09 18.37 0.81 1.27 13:00
14:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.09 18.37 0.81 1.27 14:00
15:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.10 18.76 0.81 1.27 15:00
16:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.10 18.76 0.81 1.27 16:00
17:00 1.12 19.54 0.78 1.10 1.11 19.15 0.80 1.20 17:00
18:00 1.12 19.54 0.77 1.05 1.11 19.15 0.80 1.20 18:00
19:00 1.11 19.15 0.78 1.10 1.12 19.54 0.79 1.15 19:00
20:00 1.11 19.15 0.78 1.10 1.12 19.54 0.80 1.20 20:00
21:00 1.11 19.15 0.77 1.05 1.13 19.93 0.80 1.20 21:00
22:00 1.11 19.15 0.77 1.05 1.13 19.93 0.81 1.27 22:00
23:00 1.11 19.15 0.78 1.10 1.14 20.32 0.81 1.27 23:00
24:00 1.11 19.15 0.78 1.10 1.14 20.32 0.82 1.34 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)