ระดับน้ำรายชั่วโมง:  P.1  สะพานนวรัฐ
แม่น้ำ: แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 เดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.326.04
01 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.326.04
01 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.326.04
01 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.326.04
01 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.326.04
01 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.315.92
01 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.315.92
01 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.315.92
01 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.315.92
01 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.315.92
01 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.305.80
01 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.295.68
01 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.295.68
01 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.285.56
01 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.285.56
01 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.275.44
01 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.275.44
01 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.265.32
01 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.265.32
02 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.255.20
02 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.255.20
02 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.255.20
02 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.245.08
02 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.245.08
02 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.245.08
02 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.234.96
02 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.224.84
02 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.224.84
02 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.214.72
02 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.204.60
02 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.204.60
02 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.194.50
02 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.194.50
02 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.194.50
02 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.194.50
02 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.184.40
02 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.184.40
02 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.184.40
02 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.174.30
02 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.174.30
02 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.174.30
02 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.164.20
02 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.164.20
03 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.164.20
03 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.154.10
03 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.144.00
03 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.144.00
03 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.133.90
03 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.133.90
03 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.133.90
03 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.123.80
03 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.123.80
03 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.123.80
03 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.123.80
03 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.113.70
03 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.113.70
03 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.113.70
03 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.113.70
03 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.113.70
03 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.103.60
03 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.103.60
03 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.103.60
03 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.093.50
03 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.093.50
03 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.093.50
03 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.083.40
03 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.083.40
04 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.073.30
04 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.073.30
04 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.063.20
04 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.063.20
04 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.063.20
04 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.053.10
04 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.053.10
04 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.053.10
04 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.043.00
04 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.043.00
04 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.043.00
04 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.043.00
04 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.032.90
04 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.032.90
04 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.032.90
04 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.022.80
04 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.022.80
04 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.022.80
04 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.012.70
04 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.012.70
04 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.012.70
04 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.002.60
04 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.002.60
04 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 0.992.52
05 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 0.992.52
05 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 0.982.44
05 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 0.982.44
05 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 0.972.36
05 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 0.972.36
05 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 0.962.28
05 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 0.962.28
05 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 0.962.28
05 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 0.952.20
05 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 0.952.20
05 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 0.952.20
05 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 0.952.20
05 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 0.932.04
05 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 0.932.04
05 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 0.932.04
05 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 0.932.04
05 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 0.932.04
05 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 0.942.12
05 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 0.942.12
06 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 0.942.12
06 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 0.942.12
06 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 0.942.12
06 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 0.952.20
06 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 0.952.20
06 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 0.952.20
06 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 0.952.20
06 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 0.952.20
06 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 0.962.28
06 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 0.962.28
07 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 0.962.28
07 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 0.962.28
07 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 0.962.28
07 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 0.962.28
07 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 0.972.36
07 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 0.982.44
07 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 0.992.52
07 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 0.992.52
08 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 0.992.52
08 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 0.992.52
08 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.002.60
08 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.002.60
08 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.002.60
08 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.002.60
08 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.012.70
08 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.022.80
08 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.043.00
08 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.063.20
08 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.083.40
08 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.113.70
08 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.123.80
08 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.164.20
08 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.194.50
08 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.214.72
08 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.224.84
08 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.245.08
08 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.255.20
08 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.265.32
08 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.285.56
08 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.305.80
08 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.336.16
08 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.366.52
09 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.437.39
09 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.467.78
09 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.498.17
09 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.528.60
09 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.569.20
09 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.589.50
09 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.579.35
09 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.569.20
09 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.559.05
09 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.548.90
09 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.538.75
09 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.538.75
09 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.518.45
09 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.508.30
09 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.488.04
09 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.477.91
09 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.477.91
09 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.477.91
09 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.477.91
09 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.477.91
09 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.488.04
09 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.488.04
09 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.488.04
09 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.488.04
10 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.488.04
10 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.488.04
10 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.498.17
10 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.498.17
10 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.508.30
10 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.518.45
10 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.518.45
10 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.528.60
10 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.518.45
10 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.518.45
10 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.508.30
10 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.508.30
10 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.508.30
10 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.508.30
10 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.498.17
10 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.498.17
10 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.498.17
10 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.488.04
11 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.488.04
11 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.477.91
11 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.447.52
11 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.437.39
11 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.427.26
11 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.437.39
11 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.437.39
11 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.447.52
11 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.457.65
11 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.467.78
11 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.477.91
11 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.477.91
11 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.477.91
12 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.477.91
12 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.477.91
12 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.488.04
12 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.488.04
12 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.488.04
12 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.498.17
12 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.508.30
12 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.508.30
12 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.508.30
12 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.508.30
13 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.508.30
13 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.508.30
13 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.508.30
13 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.508.30
13 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 12.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 13.00 น. 1.528.60
13 กรกฎาคม 2563 14.00 น. 1.528.60
13 กรกฎาคม 2563 15.00 น. 1.538.75
13 กรกฎาคม 2563 16.00 น. 1.538.75
13 กรกฎาคม 2563 17.00 น. 1.538.75
13 กรกฎาคม 2563 18.00 น. 1.538.75
13 กรกฎาคม 2563 19.00 น. 1.548.90
13 กรกฎาคม 2563 20.00 น. 1.548.90
13 กรกฎาคม 2563 21.00 น. 1.538.75
13 กรกฎาคม 2563 22.00 น. 1.528.60
13 กรกฎาคม 2563 23.00 น. 1.518.45
13 กรกฎาคม 2563 24.00 น. 1.508.30
14 กรกฎาคม 2563 01.00 น. 1.498.17
14 กรกฎาคม 2563 02.00 น. 1.477.91
14 กรกฎาคม 2563 03.00 น. 1.467.78
14 กรกฎาคม 2563 04.00 น. 1.467.78
14 กรกฎาคม 2563 05.00 น. 1.457.65
14 กรกฎาคม 2563 06.00 น. 1.447.52
14 กรกฎาคม 2563 07.00 น. 1.437.39
14 กรกฎาคม 2563 08.00 น. 1.467.78
14 กรกฎาคม 2563 09.00 น. 1.488.04
14 กรกฎาคม 2563 10.00 น. 1.508.30
14 กรกฎาคม 2563 11.00 น. 1.569.20