รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

เลือกวันที่
อธิบายสัญลักษณ์แน้วโน้ม PDF

อธิบายสีของข้อมูล


เพิ่มขึ้น

ลดลง

ทรงตัว
Close ×
ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง

ปริมาณน้ำ
ลบ.ม./วิ
สภาพน้ำท่า (วันที่) เวลา เฉลี่ย ร้อยละ
ของ
ความจุ
แนว
โน้ม
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส
16
เม.ย.
2564
17
เม.ย.
2564
18
เม.ย.
2564
19
เม.ย.
2564
20
เม.ย.
2564
21
เม.ย.
2564
22
เม.ย.
2564
ลุ่มน้ำสถานีเตือนภัย
1 P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่
3.8

489
-0.43

27.18
-0.77

12.76
-1.13

3.70
-1.16

3.40
-1.19

3.10
-1.23

2.70
-1.25

2.50
-1.02

7.91
0.51
2 P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่
9.00

1200
0.95

8.00
1.26

18.00
1.13

12.90
1.20

15.00
1.21

15.50
1.11

12.30
1.02

9.60
1.13

13.04
0.80
3 P.1 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่
3.70

445
1.26

10.50
1.57

19.95
1.49

17.15
1.56

19.28
1.57

19.66
1.46

14.40
1.41

11.15
1.47

16.01
2.51
4 P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่
3.80

102.5
0.55

2.35
0.59

2.63
0.62

2.90
0.60

2.70
0.55

2.35
0.54

2.28
0.53

2.21
0.57

2.49
2.16
5 P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
4.00

87.3
0.40

3.12
0.15

1.54
0.20

1.84
0.30

2.44
0.15

1.54
0.15

1.54
0.15

1.54
0.21

1.94
1.76
6 P.81 น้ำแม่กวง สันกำแพง เชียงใหม่
5.80

122.3
1.10

2.70
0.93

1.25
1.10

2.70
1.78

10.50
1.88

12.00
1.70

9.30
1.60

7.80
1.44

6.61
6.38
7 P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน
5.00

133.5
2.79

*
2.56

*
2.46

*
4.05

*
3.01

*
2.76

*
2.60

*
2.89

0.00
0.00
8 P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน
5.40

356.3
1.16

0.73
1.15

0.72
1.16

0.73
1.19

0.79
1.20

0.81
1.20

0.81
1.20

0.81
1.18

0.77
0.23
9 P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านโฮ่ง ลำพูน
3.50

344.25
-1.48

0.05
-1.48

0.05
-1.44

0.07
-1.46

0.06
-1.46

0.06
-1.46

0.06
-1.46

0.06
-1.46

0.06
0.02
10 P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน
3.80

125
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
1.20

0.00
0.00
11 P.87 น้ำแม่ทา ป่าซาง ลำพูน
4.75

132
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.59

0.31
0.23
12 W.10A แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง
6.60

578
1.13

1.60
1.13

1.60
1.13

1.60
1.13

1.60
1.13

1.60
1.08

0.80
1.08

0.80
1.12

1.37
0.14
13 W.1C แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง
5.20

651
-0.25

1.10
0.16

5.20
-0.20

1.30
-0.01

2.90
0.04

3.52
-0.23

1.18
0.02

3.26
-0.07

2.64
0.50
14 Y.20 แม่น้ำยม สอง แพร่
12.00

2131
0.82

7.10
0.70

4.20
1.00

12.00
1.63

*
1.08

14.56
0.94

9.10
0.89

8.85
1.01

7.97
0.42
15 Y.1C แม่น้ำยม เมือง แพร่
8.20

992
0.10

2.00
0.13

2.15
0.19

2.45
0.19

2.45
0.48

5.00
0.60

6.20
0.44

4.60
0.30

3.55
0.46
16 N.64 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน
9.50

1211
0.66

8.66
0.63

7.28
0.65

8.20
0.80

17.50
0.88

23.66
0.78

16.10
0.75

14.00
0.74

13.63
1.16
17 N.1 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน
7.00

1217
-0.22

7.84
-0.15

10.75
-0.15

10.75
0.20

31.20
0.18

29.80
-0.02

17.00
-0.12

12.10
-0.04

17.06
0.99
18 G.10 น้ำแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย
3.50

226
-0.11

8.25
-0.13

7.75
-0.11

8.25
-0.22

5.60
-0.25

5.00
-0.25

5.00
-0.27

4.60
-0.19

6.35
2.04
19 G.8 น้ำแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย
4.00

185
-0.28

0.72
-0.30

0.65
-0.20

1.00
-0.21

0.97
-0.26

0.79
-0.29

0.69
-0.32

0.59
-0.27

0.77
0.32
20 I.17 น้ำอิง เมือง พะเยา
3.50

118
0.86

0.20
0.86

0.20
0.86

0.20
0.86

0.20
0.96

0.21
0.96

0.21
0.96

0.21
0.90

0.20
0.18
21 SW.5A น้ำปาย เมือง แม่ฮ่องสอน
5.00

659
-0.22

15.80
-0.20

16.80
-0.16

18.80
-0.18

17.80
-0.20

16.80
-0.23

15.30
-0.24

14.80
-0.20

16.59
2.25