2
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
WEATHER INFORMATION


Latest Weather map
แผนที่อากาศ
(ดูย้อนหลัง)

Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายดาวเทียม
GOES9

 Rain cloud radar - CM MET
เรดาร์กลุ่มฝนภาคเหนือ
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

ฝนอัตโนมัติทั่วประเทศ
ฝนอัตโนมัติรายวัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (HAMweather)
ข้อมูลสภาพอากาศทั่วประเทศ
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
7 วัน (Thaiwater)
Pacific Tropical storm
เส้นทางพายุ
แปซิฟิค-ทะเลจีนใต้

DAILY FORECAST
พยากรณ์อากาศ
ภาคเหนือ
Satellite image of Southeast Asia
สภาพอากาศภาคเหนือ
ล่วงหน้า 7 วัน
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศ
รายจังหวัSatellite image of Southeast Asia
HAMweatherSatellite image of Southeast Asia
Japan
Metrological
Agency
Satellite image of Southeast Asia
GFS Forecasts of
Vertical or
Precipitation

Satellite image of Southeast Asia
รวมลิ้งค์ (Link)
ภาพถ่ายดาวเทียง


   

ข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ

Satellite image of Southeast Asia
ติดตามสภาพอากาศ V.2Satellite image of Southeast Asia
โครงการจัดหาระบบ
เตือนภัยภิบัติ
อุตุนิยมวิทยาทะเล


Satellite image of Southeast Asia
Meteorologisk
institut 150 ar


Satellite image of Southeast Asia
ความเสี่ยงพายุโซนร้อน


Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies
CIMSS
Tropical Cyclones


ANIMATED STORM TRACKS
เตือนภัยพายุ
(Vietnam)


Satellite image of Southeast Asia
ศูนย์ร่วมไต้ฝุ่น
(The U.S. Navy)


Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์พายุ
(Japan)


Satellite image of Southeast Asia
ภาพถ่ายสภาพพายุ
Asia Satellite

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์ฝนล่วงหน้า
3
เดือน

Satellite image of Southeast Asia
สถาบันวิจัยอากาศ
นานาชาติ IRI

Satellite image of Southeast Asia
วิเคราะห์ภาพดาวเทียม

Satellite image of Southeast Asia ภาพดาวเทียมและ
พายุหมุน

Satellite image of Southeast Asia เกาะกวม อเมริกา

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์พายุฮ่องกง

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศ
เกาหลีใต้

Satellite image of Southeast Asia
พยากรณ์อากาศไต้หวัน

Satellite image of Southeast Asia
คำเตือนอากาศ
Satellite image of Southeast Asia
พายุหมุนเขตร้อน
มุมมองดาวเทียม