ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกต   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ ถึง
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 405 (ลบ.ม/วิ)
24 กรกฎาคม 2024 01.00 น. 1.27 24.04
24 กรกฎาคม 2024 02.00 น. 1.27 24.04
24 กรกฎาคม 2024 03.00 น. 1.26 23.32
24 กรกฎาคม 2024 04.00 น. 1.26 23.32
24 กรกฎาคม 2024 05.00 น. 1.25 22.60
24 กรกฎาคม 2024 06.00 น. 1.25 22.60
24 กรกฎาคม 2024 07.00 น. 1.25 22.60
24 กรกฎาคม 2024 08.00 น. 1.25 22.60
24 กรกฎาคม 2024 09.00 น. 1.26 23.32
24 กรกฎาคม 2024 10.00 น. 1.28 24.76
24 กรกฎาคม 2024 11.00 น. 1.31 27.48
24 กรกฎาคม 2024 12.00 น. 1.34 31.32
24 กรกฎาคม 2024 13.00 น. 1.36 33.88