เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.21 11.70
01 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.22 12.40
01 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.22 12.40
01 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.23 13.10
01 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.24 13.80
01 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.24 13.80
01 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.25 14.50
01 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.24 13.80
01 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.23 13.10
01 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.23 13.10
01 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.22 12.40
01 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.22 12.40
01 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.23 13.10
01 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.25 14.50
01 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.25 14.50
01 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.26 15.20
01 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.26 15.20
01 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.28 16.60
01 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.29 17.30
01 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.31 19.20
01 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.33 21.60
01 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.34 22.80
01 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.35 24.00
01 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.37 26.40
02 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.38 27.60
02 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.39 28.80
02 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.39 28.80
02 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.40 30.00
02 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.41 31.20
02 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.41 31.20
02 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.41 31.20
02 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.40 30.00
02 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.40 30.00
02 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.39 28.80
02 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.38 27.60
02 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.37 26.40
02 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.36 25.20
02 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.36 25.20
02 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.35 24.00
02 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.35 24.00
02 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.34 22.80
02 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.34 22.80
02 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.33 21.60
02 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.33 21.60
02 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.32 20.40
02 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.31 19.20
02 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.31 19.20
02 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.31 19.20
03 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.31 19.20
03 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.30 18.00
03 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.29 17.30
03 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.28 16.60
03 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.28 16.60
03 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.27 15.90
03 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.27 15.90
03 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.26 15.20
03 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.26 15.20
03 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.26 15.20
03 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.25 14.50
03 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.26 15.20
03 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.26 15.20
03 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.27 15.90
03 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.28 16.60
03 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.29 17.30
03 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.28 16.60
03 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.28 16.60
03 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.28 16.60
04 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.27 15.90
04 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.27 15.90
04 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.26 15.20
04 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.25 14.50
04 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.24 13.80
04 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.23 13.10
04 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.22 12.40
04 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.22 12.40
04 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.22 12.40
04 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.20 11.00
04 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.20 11.00
04 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.20 11.00
04 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.20 11.00
04 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.21 11.70
04 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.22 12.40
04 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.23 13.10
05 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.25 14.50
05 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.27 15.90
05 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.28 16.60
05 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.31 19.20
05 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.33 21.60
05 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.35 24.00
05 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.37 26.40
05 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.36 25.20
05 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.36 25.20
05 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.37 26.40
05 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.37 26.40
05 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.38 27.60
05 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.40 30.00
05 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.41 31.20
05 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.42 32.40
05 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.43 33.60
05 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.44 34.80
05 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.43 33.60
05 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.42 32.40
05 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.41 31.20
05 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.40 30.00
05 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.39 28.80
05 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.39 28.80
05 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.38 27.60
06 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.38 27.60
06 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.37 26.40
06 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.37 26.40
06 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.37 26.40
06 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.38 27.60
06 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.39 28.80
06 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.41 31.20
06 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.44 34.80
06 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.46 37.20
06 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.54 48.40
06 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.57 53.20
06 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.64 66.00
06 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.65 68.00
06 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.67 72.00
06 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.68 74.00
06 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.65 68.00
06 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.64 66.00
06 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.63 64.00
06 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.63 64.00
06 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.63 64.00
06 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.63 64.00
06 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.62 62.00
06 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.61 60.00
06 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.61 60.00
07 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.60 58.00
07 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.60 58.00
07 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.59 56.40
07 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.58 54.80
07 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.57 53.20
07 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.55 50.00
07 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.55 50.00
07 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.55 50.00
07 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.54 48.40
07 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.54 48.40
07 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.54 48.40
07 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.54 48.40
07 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.53 46.80
07 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.53 46.80
07 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.52 45.20
07 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.52 45.20
07 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.51 43.60
07 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.51 43.60
07 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.50 42.00
07 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.49 40.80
07 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.48 39.60
07 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.47 38.40
07 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.46 37.20
07 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.45 36.00
08 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.43 33.60
08 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.42 32.40
08 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.42 32.40
08 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.40 30.00
08 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.40 30.00
08 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.38 27.60
08 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.37 26.40
08 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.36 25.20
08 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.36 25.20
08 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.35 24.00
08 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.35 24.00
08 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.35 24.00
08 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.36 25.20
08 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.36 25.20
08 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.37 26.40
08 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.36 25.20
08 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.35 24.00
08 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.34 22.80
08 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.33 21.60
08 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.33 21.60
08 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.33 21.60
08 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.32 20.40
08 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.31 19.20
08 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.31 19.20
09 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.30 18.00
09 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.30 18.00
09 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.29 17.30
09 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.28 16.60
09 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.27 15.90
09 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.26 15.20
09 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.26 15.20
09 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.26 15.20
09 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.26 15.20
09 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.25 14.50
09 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.24 13.80
09 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.24 13.80
10 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.24 13.80
10 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.23 13.10
10 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.24 13.80
10 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.24 13.80
10 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.25 14.50
10 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.26 15.20
10 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.26 15.20
10 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.26 15.20
10 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.27 15.90
10 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.27 15.90
10 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.28 16.60
10 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.28 16.60
11 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.27 15.90
11 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.27 15.90
11 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.28 16.60
11 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.29 17.30
11 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.29 17.30
11 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.30 18.00
11 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.31 19.20
11 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.32 20.40
11 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.33 21.60
11 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.35 24.00
11 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.38 27.60
11 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.40 30.00
11 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.43 33.60
11 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.45 36.00
11 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.48 39.60
11 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.51 43.60
11 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.50 42.00
11 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.49 40.80
11 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.49 40.80
11 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.49 40.80
11 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.49 40.80
11 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.47 38.40
11 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.45 36.00
11 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.44 34.80
12 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.42 32.40
12 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.40 30.00
12 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.38 27.60
12 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.35 24.00
12 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.33 21.60
12 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.31 19.20
12 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.30 18.00
12 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.29 17.30
12 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.29 17.30
12 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.29 17.30
12 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.28 16.60
12 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.26 15.20
12 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.26 15.20
12 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.29 17.30
12 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.33 21.60
12 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.36 25.20
13 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.38 27.60
13 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.39 28.80
13 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.40 30.00
13 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.42 32.40
13 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.42 32.40
13 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.44 34.80
13 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.45 36.00
13 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.44 34.80
13 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.42 32.40
13 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.40 30.00
13 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.38 27.60
13 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.36 25.20
13 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.35 24.00
13 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.34 22.80
13 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.32 20.40
13 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.31 19.20
13 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.29 17.30
13 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.28 16.60
13 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.27 15.90
13 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.26 15.20
13 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.26 15.20
13 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.25 14.50
13 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.25 14.50
13 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.25 14.50
14 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.22 12.40
14 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.22 12.40
14 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.22 12.40
14 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.23 13.10
14 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.24 13.80
14 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.25 14.50
14 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.26 15.20
14 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.28 16.60
15 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.30 18.00
15 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.31 19.20
15 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.33 21.60
15 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.35 24.00
15 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.37 26.40
15 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.39 28.80
15 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.41 31.20
15 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.43 33.60
15 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.43 33.60
15 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.43 33.60
15 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.44 34.80
15 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.45 36.00
15 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.53 46.80
15 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.55 50.00
15 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.54 48.40
15 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.53 46.80
15 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.52 45.20
15 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.51 43.60
15 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.48 39.60
15 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.45 36.00
15 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.42 32.40
15 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.39 28.80
15 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.35 24.00
15 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.33 21.60
16 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.31 19.20
16 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.29 17.30
16 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.27 15.90
16 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.27 15.90
16 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.26 15.20
16 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.25 14.50
16 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.25 14.50
16 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.25 14.50
16 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.24 13.80
16 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.24 13.80
16 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.24 13.80
16 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.24 13.80
16 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.25 14.50
16 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.26 15.20
16 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.27 15.90
16 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.27 15.90
16 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.27 15.90
16 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.29 17.30
16 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.31 19.20
16 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.34 22.80
16 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.37 26.40
16 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.39 28.80
16 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.40 30.00
16 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.41 31.20
17 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.43 33.60
17 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.44 34.80
17 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.46 37.20
17 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.48 39.60
17 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.50 42.00
17 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.54 48.40
17 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.56 51.60
17 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.56 51.60
17 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.57 53.20
17 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.58 54.80
17 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.59 56.40
17 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.59 56.40
17 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.61 60.00
17 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.64 66.00
17 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.66 70.00
17 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.64 66.00
17 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.62 62.00
17 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.61 60.00
17 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.60 58.00
17 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.59 56.40
17 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.59 56.40
17 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.60 58.00
17 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.60 58.00
17 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.61 60.00
18 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.61 60.00
18 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.62 62.00
18 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.63 64.00
18 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.64 66.00
18 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.65 68.00
18 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.65 68.00
18 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.63 64.00
18 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.61 60.00
18 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.60 58.00
18 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.59 56.40
18 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.58 54.80
18 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.56 51.60
18 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.55 50.00
18 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.54 48.40
18 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.53 46.80
18 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.52 45.20
18 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.51 43.60
18 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.49 40.80
18 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.48 39.60
18 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.48 39.60
18 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.46 37.20
18 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.46 37.20
18 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.45 36.00
18 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.44 34.80
19 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.43 33.60
19 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.42 32.40
19 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.42 32.40
19 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.42 32.40
19 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.42 32.40
19 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.40 30.00
19 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.40 30.00
19 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.40 30.00
19 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.40 30.00
19 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.41 31.20
19 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.39 28.80
19 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.38 27.60
19 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.37 26.40
19 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.37 26.40
19 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.36 25.20
19 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.35 24.00
20 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.35 24.00
20 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.34 22.80
20 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.33 21.60
20 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.33 21.60
20 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.32 20.40
20 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.32 20.40
20 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.31 19.20
20 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.31 19.20
20 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.30 18.00
20 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.30 18.00
20 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.30 18.00
20 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.29 17.30
20 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.28 16.60
20 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.28 16.60
20 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.27 15.90
20 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.27 15.90
20 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.27 15.90
20 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.27 15.90
20 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.26 15.20
20 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.26 15.20
20 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.27 15.90
20 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.28 16.60
20 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.28 16.60
20 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.30 18.00
21 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.32 20.40
21 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.33 21.60
21 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.34 22.80
21 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.35 24.00
21 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.36 25.20
21 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.34 22.80
21 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.33 21.60
21 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.30 18.00
21 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.30 18.00
21 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.28 16.60
21 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.28 16.60
21 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.28 16.60
21 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.29 17.30
21 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.30 18.00
21 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.30 18.00
21 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.31 19.20
21 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.31 19.20
21 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.31 19.20
21 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.32 20.40
22 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.32 20.40
22 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.33 21.60
22 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.35 24.00
22 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.37 26.40
22 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.39 28.80
22 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.41 31.20
22 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.41 31.20
22 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.40 30.00
22 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.39 28.80
22 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.38 27.60
22 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.37 26.40
22 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.37 26.40
22 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.36 25.20
22 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.36 25.20
22 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.36 25.20
22 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.36 25.20
22 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.37 26.40
22 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.39 28.80
22 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.41 31.20
22 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.42 32.40
22 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.44 34.80
22 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.46 37.20
22 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.48 39.60
22 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.49 40.80
23 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.52 45.20
23 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.56 51.60
23 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.60 58.00
23 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.65 68.00
23 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.70 78.00
23 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.72 82.40
23 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.69 76.00
23 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.65 68.00
23 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.64 66.00
23 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.65 68.00
23 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.68 74.00
23 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.74 86.80
23 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.80 100.00
23 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.82 105.60
23 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.79 97.80
23 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.79 97.80
23 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.79 97.80
23 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.79 97.80
23 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.79 97.80
23 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.80 100.00
23 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.80 100.00
23 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.82 105.60
23 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.83 108.40
23 สิงหาคม 2562 24.00 น. 1.84 111.20
24 สิงหาคม 2562 01.00 น. 1.84 111.20
24 สิงหาคม 2562 02.00 น. 1.84 111.20
24 สิงหาคม 2562 03.00 น. 1.85 114.00
24 สิงหาคม 2562 04.00 น. 1.84 111.20
24 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.83 108.40
24 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.83 108.40
24 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.82 105.60
24 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.80 100.00
24 สิงหาคม 2562 09.00 น. 1.80 100.00
24 สิงหาคม 2562 10.00 น. 1.80 100.00
24 สิงหาคม 2562 11.00 น. 1.80 100.00
24 สิงหาคม 2562 12.00 น. 1.80 100.00
24 สิงหาคม 2562 13.00 น. 1.81 102.80
24 สิงหาคม 2562 14.00 น. 1.81 102.80
24 สิงหาคม 2562 15.00 น. 1.82 105.60
24 สิงหาคม 2562 16.00 น. 1.83 108.40
24 สิงหาคม 2562 17.00 น. 1.83 108.40
24 สิงหาคม 2562 18.00 น. 1.85 114.00
24 สิงหาคม 2562 19.00 น. 1.87 119.60
24 สิงหาคม 2562 20.00 น. 1.90 128.00
24 สิงหาคม 2562 21.00 น. 1.92 134.00
24 สิงหาคม 2562 22.00 น. 1.96 146.00
24 สิงหาคม 2562 23.00 น. 1.98 152.00
24 สิงหาคม 2562 24.00 น. 2.00 158.00
25 สิงหาคม 2562 01.00 น. 2.01 159.40
25 สิงหาคม 2562 02.00 น. 2.02 160.80
25 สิงหาคม 2562 03.00 น. 2.02 160.80
25 สิงหาคม 2562 04.00 น. 2.01 159.40
25 สิงหาคม 2562 05.00 น. 1.99 155.00
25 สิงหาคม 2562 06.00 น. 1.96 146.00
25 สิงหาคม 2562 07.00 น. 1.95 143.00
25 สิงหาคม 2562 08.00 น. 1.94 140.00