เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.32 17.00
01 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.32 17.00
01 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.33 17.50
01 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.34 18.00
01 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.35 18.50
01 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.35 18.50
01 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.36 19.00
01 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.37 19.50
01 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.38 20.00
01 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.39 20.50
01 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.39 20.50
01 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.40 21.00
01 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.41 21.70
01 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.41 21.70
01 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.42 22.40
01 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.43 23.10
01 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.44 23.80
01 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.45 24.50
01 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.46 25.20
01 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.47 25.90
01 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.47 25.90
01 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.48 26.60
01 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.48 26.60
01 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.49 27.30
02 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.49 27.30
02 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.49 27.30
02 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.50 28.00
02 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.50 28.00
02 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.50 28.00
02 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.51 28.70
02 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.50 28.00
02 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.48 26.60
02 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.45 24.50
02 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.44 23.80
02 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.43 23.10
02 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.43 23.10
02 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.42 22.40
02 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.42 22.40
02 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.41 21.70
02 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.41 21.70
02 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.41 21.70
02 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.40 21.00
02 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.40 21.00
02 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.39 20.50
02 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.38 20.00
02 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.37 19.50
02 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.36 19.00
02 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.34 18.00
03 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.33 17.50
03 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.33 17.50
03 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.32 17.00
03 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.31 16.50
03 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.30 16.00
03 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.30 16.00
03 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.30 16.00
03 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.33 17.50
03 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.36 19.00
03 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.36 19.00
03 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.36 19.00
03 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.35 18.50
03 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.34 18.00
03 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.34 18.00
03 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.34 18.00
04 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.34 18.00
04 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.34 18.00
04 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.34 18.00
04 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.33 17.50
04 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.33 17.50
04 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.33 17.50
04 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.33 17.50
04 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.32 17.00
04 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.30 16.00
04 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.29 15.50
04 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.28 15.00
04 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.27 14.50
04 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.26 14.00
04 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.25 13.50
04 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.24 13.00
04 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.23 12.50
04 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.23 12.50
04 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.23 12.50
04 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.22 12.00
04 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.22 12.00
04 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.22 12.00
04 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.21 11.50
04 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.21 11.50
04 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.20 11.00
05 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.20 11.00
05 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.19 10.60
05 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.18 10.20
05 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.18 10.20
05 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.17 9.80
05 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.17 9.80
05 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.17 9.80
05 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.16 9.40
05 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.16 9.40
05 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.18 10.20
05 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.20 11.00
05 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.21 11.50
05 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.23 12.50
05 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.24 13.00
05 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.25 13.50
05 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.26 14.00
05 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.26 14.00
05 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.26 14.00
05 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.26 14.00
05 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.26 14.00
05 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.27 14.50
05 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.27 14.50
05 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.27 14.50
05 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.27 14.50
06 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.28 15.00
06 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.28 15.00
06 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.28 15.00
06 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.29 15.50
06 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.29 15.50
06 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.29 15.50
06 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.27 14.50
06 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.26 14.00
06 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.24 13.00
06 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.23 12.50
06 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.22 12.00
06 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.23 12.50
06 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.24 13.00
06 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.25 13.50
06 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.24 13.00
06 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.22 12.00
06 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.20 11.00
06 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.17 9.80
06 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.19 10.60
06 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.19 10.60
06 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.21 11.50
06 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.22 12.00
06 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.20 11.00
06 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.19 10.60
07 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.17 9.80
07 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.16 9.40
07 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.15 9.00
07 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.14 8.60
07 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.13 8.20
07 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.12 7.80
07 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.12 7.80
07 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.11 7.40
07 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.07 5.80
07 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.08 6.20
07 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.08 6.20
07 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.09 6.60
07 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.10 7.00
07 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.10 7.00
08 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.11 7.40
08 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.11 7.40
08 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.11 7.40
08 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.12 7.80
08 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.13 8.20
08 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.14 8.60
08 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.14 8.60
09 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.15 9.00
09 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.16 9.40
09 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.16 9.40
09 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.16 9.40
09 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.17 9.80
09 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.17 9.80
09 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.17 9.80
09 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.17 9.80
09 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.17 9.80
09 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.18 10.20
09 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.18 10.20
09 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.19 10.60
10 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.19 10.60
10 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.19 10.60
10 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.19 10.60
10 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.19 10.60
10 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.18 10.20
10 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.16 9.40
10 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.15 9.00
10 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.12 7.80
10 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.11 7.40
10 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.10 7.00
10 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.10 7.00
10 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.10 7.00
10 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.09 6.60
10 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.09 6.60
10 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.09 6.60
10 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.08 6.20
10 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.08 6.20
10 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.08 6.20
11 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.07 5.80
11 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.07 5.80
11 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.07 5.80
11 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.07 5.80
11 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.06 5.40
11 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.06 5.40
11 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.06 5.40
11 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.06 5.40
11 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.05 5.00
11 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.06 5.40
12 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.06 5.40
12 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.06 5.40
12 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.06 5.40
12 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.05 5.00
12 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.05 5.00
13 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.04 4.60
13 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.02 3.80
13 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.02 3.80
13 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.02 3.80
13 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.03 4.20
13 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.04 4.60
13 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.05 5.00
14 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.04 4.60
14 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.04 4.60
15 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.03 4.20
15 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.03 4.20
16 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.01 3.40
16 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.02 3.80
16 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.02 3.80
17 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.01 3.40
17 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.01 3.40
17 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.00 3.00
17 มิถุนายน 2562 11.00 น. 0.99 2.85
17 มิถุนายน 2562 12.00 น. 0.99 2.85
17 มิถุนายน 2562 13.00 น. 0.99 2.85
17 มิถุนายน 2562 14.00 น. 0.98 2.70
17 มิถุนายน 2562 15.00 น. 0.97 2.55
17 มิถุนายน 2562 16.00 น. 0.96 2.40
17 มิถุนายน 2562 17.00 น. 0.96 2.40
17 มิถุนายน 2562 18.00 น. 0.96 2.40
17 มิถุนายน 2562 19.00 น. 0.96 2.40
17 มิถุนายน 2562 20.00 น. 0.95 2.25
17 มิถุนายน 2562 21.00 น. 0.95 2.25
17 มิถุนายน 2562 22.00 น. 0.95 2.25
17 มิถุนายน 2562 23.00 น. 0.95 2.25
17 มิถุนายน 2562 24.00 น. 0.95 2.25
18 มิถุนายน 2562 01.00 น. 0.95 2.25
18 มิถุนายน 2562 02.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 03.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 04.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 05.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 06.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 07.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 08.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 09.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 10.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 11.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 12.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 13.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 14.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 15.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 16.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 17.00 น. 0.93 1.95
18 มิถุนายน 2562 18.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 19.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 20.00 น. 0.94 2.10
18 มิถุนายน 2562 21.00 น. 0.95 2.25
18 มิถุนายน 2562 22.00 น. 0.95 2.25
18 มิถุนายน 2562 23.00 น. 0.95 2.25
18 มิถุนายน 2562 24.00 น. 0.96 2.40
19 มิถุนายน 2562 01.00 น. 0.96 2.40
19 มิถุนายน 2562 02.00 น. 0.97 2.55
19 มิถุนายน 2562 03.00 น. 0.97 2.55
19 มิถุนายน 2562 04.00 น. 0.98 2.70
19 มิถุนายน 2562 05.00 น. 0.99 2.85
19 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.00 3.00
19 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.01 3.40
19 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.02 3.80
19 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.04 4.60
19 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.04 4.60
19 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.05 5.00
19 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.06 5.40
19 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.07 5.80
19 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.08 6.20
19 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.09 6.60
19 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.10 7.00
19 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.11 7.40
19 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.12 7.80
19 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.12 7.80
19 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.13 8.20
19 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.14 8.60
19 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.15 9.00
19 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.15 9.00
19 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.16 9.40
20 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.17 9.80
20 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.17 9.80
20 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.18 10.20
20 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.18 10.20
20 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.19 10.60
20 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.21 11.50
20 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.21 11.50
20 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.21 11.50
20 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.21 11.50
20 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.20 11.00
20 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.19 10.60
20 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.19 10.60
20 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.19 10.60
21 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.19 10.60
21 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.19 10.60
21 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.18 10.20
21 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.18 10.20
21 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.17 9.80
21 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.16 9.40
21 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.15 9.00
21 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.14 8.60
21 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.13 8.20
21 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.13 8.20
21 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.13 8.20
21 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.12 7.80
21 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.12 7.80
21 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.11 7.40
21 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.11 7.40
21 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.10 7.00
21 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.10 7.00
21 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.09 6.60
21 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.06 5.40
22 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.06 5.40
22 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.08 6.20
22 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.07 5.80
22 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.06 5.40
22 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.06 5.40
23 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.05 5.00
23 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.05 5.00
23 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.04 4.60
23 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.04 4.60
23 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.04 4.60
23 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.03 4.20
23 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.03 4.20
23 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.03 4.20
23 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.03 4.20
23 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.02 3.80
23 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.02 3.80
23 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.01 3.40
23 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.01 3.40
23 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.01 3.40
23 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.00 3.00
23 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.00 3.00
23 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.00 3.00
23 มิถุนายน 2562 18.00 น. 0.99 2.85
23 มิถุนายน 2562 19.00 น. 0.99 2.85
23 มิถุนายน 2562 20.00 น. 0.99 2.85
23 มิถุนายน 2562 21.00 น. 0.98 2.70
23 มิถุนายน 2562 22.00 น. 0.98 2.70
23 มิถุนายน 2562 23.00 น. 0.98 2.70
23 มิถุนายน 2562 24.00 น. 0.97 2.55
24 มิถุนายน 2562 01.00 น. 0.97 2.55
24 มิถุนายน 2562 02.00 น. 0.97 2.55
24 มิถุนายน 2562 03.00 น. 0.96 2.40
24 มิถุนายน 2562 04.00 น. 0.97 2.55
24 มิถุนายน 2562 05.00 น. 0.98 2.70
24 มิถุนายน 2562 06.00 น. 0.99 2.85
24 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.00 3.00
24 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.01 3.40
24 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.02 3.80
24 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.04 4.60
24 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.06 5.40
24 มิถุนายน 2562 12.00 น. 1.08 6.20
24 มิถุนายน 2562 13.00 น. 1.09 6.60
24 มิถุนายน 2562 14.00 น. 1.11 7.40
24 มิถุนายน 2562 15.00 น. 1.12 7.80
24 มิถุนายน 2562 16.00 น. 1.13 8.20
24 มิถุนายน 2562 17.00 น. 1.14 8.60
24 มิถุนายน 2562 18.00 น. 1.16 9.40
24 มิถุนายน 2562 19.00 น. 1.19 10.60
24 มิถุนายน 2562 20.00 น. 1.20 11.00
24 มิถุนายน 2562 21.00 น. 1.22 12.00
24 มิถุนายน 2562 22.00 น. 1.24 13.00
24 มิถุนายน 2562 23.00 น. 1.26 14.00
24 มิถุนายน 2562 24.00 น. 1.27 14.50
25 มิถุนายน 2562 01.00 น. 1.28 15.00
25 มิถุนายน 2562 02.00 น. 1.30 16.00
25 มิถุนายน 2562 03.00 น. 1.32 17.00
25 มิถุนายน 2562 04.00 น. 1.34 18.00
25 มิถุนายน 2562 05.00 น. 1.36 19.00
25 มิถุนายน 2562 06.00 น. 1.38 20.00
25 มิถุนายน 2562 07.00 น. 1.39 20.50
25 มิถุนายน 2562 08.00 น. 1.39 20.50
25 มิถุนายน 2562 09.00 น. 1.39 20.50
25 มิถุนายน 2562 10.00 น. 1.39 20.50
25 มิถุนายน 2562 11.00 น. 1.39 20.50