เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 สิงหาคม 2563 01.00 น. 1.29 5.68
01 สิงหาคม 2563 02.00 น. 1.29 5.68
01 สิงหาคม 2563 03.00 น. 1.28 5.56
01 สิงหาคม 2563 04.00 น. 1.28 5.56
01 สิงหาคม 2563 05.00 น. 1.27 5.44
01 สิงหาคม 2563 06.00 น. 1.25 5.20
01 สิงหาคม 2563 07.00 น. 1.24 5.08
01 สิงหาคม 2563 08.00 น. 1.23 4.96
01 สิงหาคม 2563 09.00 น. 1.22 4.84
01 สิงหาคม 2563 10.00 น. 1.21 4.72
01 สิงหาคม 2563 11.00 น. 1.19 4.50
01 สิงหาคม 2563 12.00 น. 1.20 4.60
01 สิงหาคม 2563 13.00 น. 1.19 4.50
01 สิงหาคม 2563 14.00 น. 1.17 4.30
01 สิงหาคม 2563 15.00 น. 1.17 4.30
01 สิงหาคม 2563 16.00 น. 1.15 4.10
01 สิงหาคม 2563 17.00 น. 1.14 4.00
01 สิงหาคม 2563 18.00 น. 1.13 3.90
01 สิงหาคม 2563 19.00 น. 1.12 3.80
01 สิงหาคม 2563 20.00 น. 1.11 3.70
01 สิงหาคม 2563 21.00 น. 1.09 3.50
01 สิงหาคม 2563 22.00 น. 1.09 3.50
01 สิงหาคม 2563 23.00 น. 1.08 3.40
01 สิงหาคม 2563 24.00 น. 1.08 3.40
02 สิงหาคม 2563 01.00 น. 1.07 3.30
02 สิงหาคม 2563 02.00 น. 1.07 3.30
02 สิงหาคม 2563 03.00 น. 1.06 3.20
02 สิงหาคม 2563 04.00 น. 1.06 3.20
02 สิงหาคม 2563 05.00 น. 1.06 3.20
02 สิงหาคม 2563 06.00 น. 1.05 3.10
02 สิงหาคม 2563 07.00 น. 1.05 3.10
02 สิงหาคม 2563 08.00 น. 1.04 3.00
02 สิงหาคม 2563 09.00 น. 1.04 3.00
02 สิงหาคม 2563 10.00 น. 1.04 3.00
02 สิงหาคม 2563 11.00 น. 1.06 3.20
02 สิงหาคม 2563 12.00 น. 1.07 3.30
02 สิงหาคม 2563 13.00 น. 1.09 3.50
02 สิงหาคม 2563 14.00 น. 1.13 3.90
02 สิงหาคม 2563 15.00 น. 1.17 4.30
02 สิงหาคม 2563 16.00 น. 1.21 4.72
02 สิงหาคม 2563 17.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 18.00 น. 1.25 5.20
02 สิงหาคม 2563 19.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 20.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 21.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 22.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 23.00 น. 1.24 5.08
02 สิงหาคม 2563 24.00 น. 1.26 5.32
03 สิงหาคม 2563 01.00 น. 1.28 5.56
03 สิงหาคม 2563 02.00 น. 1.30 5.80
03 สิงหาคม 2563 03.00 น. 1.31 5.92
03 สิงหาคม 2563 04.00 น. 1.32 6.04
03 สิงหาคม 2563 05.00 น. 1.33 6.16
03 สิงหาคม 2563 06.00 น. 1.34 6.28
03 สิงหาคม 2563 07.00 น. 1.35 6.28
03 สิงหาคม 2563 08.00 น. 1.35 6.28
03 สิงหาคม 2563 09.00 น. 1.36 6.52
03 สิงหาคม 2563 10.00 น. 1.38 6.76
03 สิงหาคม 2563 11.00 น. 1.40 7.00
03 สิงหาคม 2563 12.00 น. 1.48 7.39
03 สิงหาคม 2563 13.00 น. 1.52 8.60
03 สิงหาคม 2563 14.00 น. 1.52 8.60
03 สิงหาคม 2563 15.00 น. 1.52 8.60
03 สิงหาคม 2563 16.00 น. 1.56 9.20
03 สิงหาคม 2563 17.00 น. 1.60 9.80
03 สิงหาคม 2563 18.00 น. 1.62 10.10
03 สิงหาคม 2563 19.00 น. 1.65 10.55
03 สิงหาคม 2563 20.00 น. 1.67 10.85
03 สิงหาคม 2563 21.00 น. 1.71 11.45
03 สิงหาคม 2563 22.00 น. 1.73 11.75
03 สิงหาคม 2563 23.00 น. 1.75 12.05
03 สิงหาคม 2563 24.00 น. 1.77 12.35
04 สิงหาคม 2563 01.00 น. 1.79 12.65
04 สิงหาคม 2563 02.00 น. 1.81 12.96
04 สิงหาคม 2563 03.00 น. 1.85 13.60
04 สิงหาคม 2563 04.00 น. 1.89 14.24
04 สิงหาคม 2563 05.00 น. 1.94 15.04
04 สิงหาคม 2563 06.00 น. 1.95 15.20
04 สิงหาคม 2563 07.00 น. 1.96 47.94
04 สิงหาคม 2563 08.00 น. 1.97 130.10
04 สิงหาคม 2563 09.00 น. 1.98 132.40
04 สิงหาคม 2563 10.00 น. 2.00 137.00
04 สิงหาคม 2563 11.00 น. 2.02 141.60
04 สิงหาคม 2563 12.00 น. 2.06 150.80
04 สิงหาคม 2563 13.00 น. 2.14 170.80
04 สิงหาคม 2563 14.00 น. 2.15 173.50
04 สิงหาคม 2563 15.00 น. 2.19 184.30
04 สิงหาคม 2563 16.00 น. 2.22 190.00
04 สิงหาคม 2563 17.00 น. 2.25 194.50
04 สิงหาคม 2563 18.00 น. 2.28 199.00
04 สิงหาคม 2563 19.00 น. 2.32 205.20
04 สิงหาคม 2563 20.00 น. 2.34 208.40
04 สิงหาคม 2563 21.00 น. 2.31 203.60
04 สิงหาคม 2563 22.00 น. 2.33 206.80
04 สิงหาคม 2563 23.00 น. 2.31 203.60
04 สิงหาคม 2563 24.00 น. 2.30 202.00
05 สิงหาคม 2563 01.00 น. 2.28 199.00
05 สิงหาคม 2563 02.00 น. 2.32 205.20
05 สิงหาคม 2563 03.00 น. 2.35 210.00
05 สิงหาคม 2563 04.00 น. 2.34 208.40
05 สิงหาคม 2563 05.00 น. 2.35 210.00
05 สิงหาคม 2563 06.00 น. 2.25 194.50
05 สิงหาคม 2563 07.00 น. 2.25 194.50
05 สิงหาคม 2563 08.00 น. 2.23 191.50
05 สิงหาคม 2563 09.00 น. 2.20 187.00
05 สิงหาคม 2563 10.00 น. 2.19 184.30
05 สิงหาคม 2563 11.00 น. 2.18 181.60
05 สิงหาคม 2563 12.00 น. 2.18 181.60
05 สิงหาคม 2563 13.00 น. 2.16 176.20
05 สิงหาคม 2563 14.00 น. 2.15 173.50