เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.38 30.00
01 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.40 32.00
01 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.41 33.30
01 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.44 37.20
01 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.46 39.80
01 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.48 42.40
01 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.51 46.30
01 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.52 47.60
01 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.52 47.60
01 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.53 48.90
01 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.53 48.90
01 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.53 48.90
01 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.53 48.90
01 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.52 47.60
01 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.48 42.40
01 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.45 38.50
01 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.42 34.60
01 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.39 31.00
01 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.35 27.00
01 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.31 23.00
01 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.28 20.00
01 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.26 18.00
01 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.24 16.00
01 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.22 14.00
02 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.21 13.00
02 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.20 12.00
02 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.18 11.20
02 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.19 11.60
02 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
02 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.19 11.60
03 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
03 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.19 11.60
03 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.19 11.60
03 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.19 11.60
03 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
03 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
04 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.19 11.60
04 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.19 11.60
04 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.18 11.20
04 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.18 11.20
04 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.18 11.20
04 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.17 10.80
04 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.17 10.80
04 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.17 10.80
04 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.17 10.80
04 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.15 10.00
04 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.16 10.40
04 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.19 11.60
04 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.22 14.00
04 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.22 14.00
04 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.21 13.00
04 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.21 13.00
04 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.21 13.00
04 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.20 12.00
05 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.19 11.60
05 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.18 11.20
05 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.17 10.80
05 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.17 10.80
05 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.17 10.80
06 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.18 11.20
06 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
06 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.19 11.60
06 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.18 11.20
06 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.18 11.20
06 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.16 10.40
06 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.17 10.80
06 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.21 13.00
06 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.21 13.00
06 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.20 12.00
06 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.20 12.00
06 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.20 12.00
06 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.20 12.00
06 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
06 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.19 11.60
07 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
07 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.19 11.60
08 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.21 13.00
08 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.21 13.00
08 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.21 13.00
08 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
08 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.20 12.00
09 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.20 12.00
09 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.19 11.60
09 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.19 11.60
09 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.19 11.60
09 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.18 11.20
09 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.16 10.40
09 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.16 10.40
09 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.17 10.80
09 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.16 10.40
09 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.15 10.00
09 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.14 9.60
09 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.14 9.60
09 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.14 9.60
10 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.14 9.60
10 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.14 9.60
10 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.15 10.00
10 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.15 10.00
10 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.14 9.60
10 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.12 8.80
10 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.12 8.80
10 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.12 8.80
10 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.12 8.80
10 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.13 9.20
10 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.15 10.00
10 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.15 10.00
10 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.16 10.40
10 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.17 10.80
10 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.18 11.20
10 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.18 11.20
10 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.18 11.20
10 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.18 11.20
10 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.18 11.20
11 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.19 11.60
11 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.21 13.00
11 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.22 14.00
11 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.23 15.00
11 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.24 16.00
11 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.25 17.00
11 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.27 19.00
11 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.27 19.00
11 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.27 19.00
11 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.28 20.00
11 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.29 21.00
11 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.32 24.00
11 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.34 26.00
11 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.37 29.00
11 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.39 31.00
11 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.43 35.90
11 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.48 42.40
11 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.54 50.20
11 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.59 56.70
11 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.64 65.20
11 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.69 74.20
11 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.73 81.40
11 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.77 88.60
11 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.80 94.00
12 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.82 98.00
12 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.86 106.00
12 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.86 106.00
12 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.67 70.60
12 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.57 54.10
12 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.47 41.10
12 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.42 34.60
12 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.39 31.00
12 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.36 28.00
12 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.34 26.00
12 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.33 25.00
12 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.38 30.00
12 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.41 33.30
12 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.42 34.60
12 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.43 35.90
12 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.44 37.20
12 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.41 33.30
12 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.39 31.00
12 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.37 29.00
12 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.35 27.00
12 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.33 25.00
12 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.31 23.00
12 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.30 22.00
12 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.30 22.00
13 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.30 22.00
13 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.29 21.00
13 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.29 21.00
13 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.28 20.00
13 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.28 20.00
13 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.28 20.00
13 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.27 19.00
13 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.27 19.00
13 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.26 18.00
13 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.25 17.00
13 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.23 15.00
13 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.24 16.00
13 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.22 14.00
13 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.22 14.00
13 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.21 13.00
13 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.20 12.00
13 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.21 13.00
14 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.23 15.00
14 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.23 15.00
14 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.22 14.00
14 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.23 15.00
14 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.24 16.00
14 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.29 21.00
14 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.37 29.00
14 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.42 34.60
14 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.44 37.20
14 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.52 47.60
14 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.62 61.60
14 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.59 56.70
14 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.60 58.00
14 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.62 61.60
14 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.64 65.20
14 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.62 61.60
14 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.60 58.00
15 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.58 55.40
15 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.56 52.80
15 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.55 51.50
15 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.55 51.50
15 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.55 51.50
15 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.54 50.20
15 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.53 48.90
15 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.53 48.90
15 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.53 48.90
15 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.53 48.90
15 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.53 48.90
15 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.61 59.80
15 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.61 59.80
15 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.61 59.80
15 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.60 58.00
15 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.59 56.70
15 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.59 56.70
15 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.58 55.40
15 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.58 55.40
15 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.57 54.10
15 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.56 52.80
15 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.55 51.50
15 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.54 50.20
15 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.53 48.90
16 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.52 47.60
16 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.52 47.60
16 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.52 47.60
16 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.52 47.60
16 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.51 46.30
16 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.50 45.00
16 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.48 42.40
16 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.48 42.40
16 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.50 45.00
16 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.54 50.20
16 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.56 52.80
16 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.57 54.10
16 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.59 56.70
16 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.54 50.20
16 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.51 46.30
16 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.48 42.40
16 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.47 41.10
16 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.45 38.50
16 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.43 35.90
16 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.42 34.60
16 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.41 33.30
16 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.40 32.00
16 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.40 32.00
16 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.39 31.00
17 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.39 31.00
17 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.39 31.00
17 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.38 30.00
17 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.38 30.00
17 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.37 29.00
17 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.36 28.00
17 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.36 28.00
17 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.36 28.00
17 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.39 31.00
17 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.46 39.80
17 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.47 41.10
17 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.50 45.00
17 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.54 50.20
17 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.55 51.50
17 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.49 43.70
17 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.46 39.80
17 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.43 35.90
17 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.41 33.30
17 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.44 37.20
17 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.46 39.80
17 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.47 41.10
17 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.49 43.70
17 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.50 45.00
17 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.52 47.60
18 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.51 46.30
18 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.50 45.00
18 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.50 45.00
18 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.50 45.00
18 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.49 43.70
18 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.48 42.40
18 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.46 39.80
18 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.45 38.50
18 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.43 35.90
18 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.42 34.60
18 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.41 33.30
18 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.40 32.00
18 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.38 30.00
18 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.37 29.00
18 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.35 27.00
18 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 19.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 20.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 21.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 22.00 น. 1.34 26.00
18 ตุลาคม 2562 23.00 น. 1.35 27.00
18 ตุลาคม 2562 24.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 01.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 02.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 03.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 04.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 05.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 06.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 07.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 08.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 09.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 10.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 11.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 12.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 13.00 น. 1.36 28.00
19 ตุลาคม 2562 14.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 15.00 น. 1.35 27.00
19 ตุลาคม 2562 16.00 น. 1.33 25.00
19 ตุลาคม 2562 17.00 น. 1.33 25.00
19 ตุลาคม 2562 18.00 น. 1.32 24.00