เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.38 6.76
01 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.36 6.52
01 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.37 6.64
01 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.38 6.76
01 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.38 6.76
01 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.39 6.88
01 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.39 6.88
01 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.40 7.00
01 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.41 7.13
01 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.42 7.26
01 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.43 7.39
01 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.45 7.65
01 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.46 7.78
02 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.47 7.91
02 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.47 7.91
02 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.46 7.78
02 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.45 7.65
02 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.45 7.65
02 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.44 7.52
02 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.44 7.52
02 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.43 7.39
02 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.42 7.26
02 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.41 7.13
02 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.40 7.00
02 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.39 6.88
02 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.39 6.88
02 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.40 7.00
02 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.41 7.13
02 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.42 7.26
02 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.43 7.39
02 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.44 7.52
02 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.45 7.65
02 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.46 7.78
02 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.47 7.91
02 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.48 8.04
02 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.49 8.17
02 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.50 8.30
03 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.52 8.60
03 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.54 8.90
03 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.56 9.20
03 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.58 9.50
03 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.57 9.35
03 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.56 9.20
03 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.56 9.20
03 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.55 9.05
03 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.54 8.90
03 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.53 8.75
03 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.51 8.45
03 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.50 8.30
03 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.49 8.17
03 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.48 8.04
03 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.48 8.04
03 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.47 7.91
03 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.46 7.78
03 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.45 7.65
03 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.44 7.52
03 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.43 7.39
03 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.42 7.26
03 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.41 7.13
03 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.40 7.00
03 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.39 6.88
04 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.39 6.88
04 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.38 6.76
04 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.38 6.76
04 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.38 6.76
04 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.37 6.64
04 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.37 6.64
04 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.36 6.52
04 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.38 6.76
04 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.39 6.88
04 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.40 7.00
04 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.41 7.13
04 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.42 7.26
04 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.44 7.52
04 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.46 7.78
04 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.48 8.04
04 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.50 8.30
04 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.51 8.45
04 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.54 8.90
04 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.56 9.20
04 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.59 9.65
04 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.56 9.20
04 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.54 8.90
04 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.52 8.60
04 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.50 8.30
05 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.47 7.91
05 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.45 7.65
05 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.42 7.26
05 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.39 6.88
05 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.36 6.52
05 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.34 6.28
05 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.31 5.92
05 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.27 5.44
05 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.32 6.04
05 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.40 7.00
05 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.46 7.78
05 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.50 8.30
05 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.54 8.90
05 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.58 9.50
05 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.56 9.20
05 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.55 9.05
05 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.54 8.90
05 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.53 8.75
05 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.51 8.45
05 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.50 8.30
05 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.48 8.04
05 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.45 7.65
05 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.43 7.39
05 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.40 7.00
06 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.37 6.64
06 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.35 6.40
06 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.32 6.04
06 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.30 5.80
06 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.29 5.68
06 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.27 5.44
06 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.27 5.44
06 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.28 5.56
06 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.30 5.80
06 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.31 5.92
06 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.32 6.04
06 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.33 6.16
06 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.33 6.16
06 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.34 6.28
06 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.35 6.40
06 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.35 6.40
06 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.36 6.52
06 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.37 6.64
06 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.38 6.76
06 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.39 6.88
06 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.41 7.13
06 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.42 7.26
06 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.44 7.52
06 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.46 7.78
07 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.47 7.91
07 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.47 7.91
07 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.46 7.78
07 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.46 7.78
07 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.46 7.78
07 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.45 7.65
07 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.44 7.52
07 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.43 7.39
07 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.43 7.39
07 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.42 7.26
07 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.41 7.13
07 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.40 7.00
07 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.40 7.00
07 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.39 4.96
07 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.38 6.76
07 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.37 6.64
07 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.36 6.52
07 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.34 6.28
07 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.33 6.16
07 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.31 5.92
07 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.29 5.68
07 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.27 5.44
07 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.26 5.32
07 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.24 5.08
08 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.23 4.96
08 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.22 4.84
08 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.21 4.72
08 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.20 4.60
08 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.20 4.60
08 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.19 4.50
08 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.18 4.40
08 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.18 4.40
08 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.19 4.50
08 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.19 4.50
08 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.20 4.60
08 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.20 4.60
08 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.21 4.72
08 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.22 4.84
08 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.23 4.96
08 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.24 5.08
08 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.24 5.08
08 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.24 5.08
08 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.25 5.20
08 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.25 5.20
08 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.26 5.32
08 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.27 5.44
08 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.28 5.56
08 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.29 5.68
09 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.30 5.80
09 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.31 5.92
09 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.32 6.04
09 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.33 6.16
09 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.34 6.28
09 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.35 6.40
09 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.36 6.52
09 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.37 6.64
09 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.38 6.76
09 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.39 6.88
09 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.40 7.00
09 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.40 7.00
09 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.41 7.13
09 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.41 7.13
09 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.42 7.26
09 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.43 7.39
09 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.43 7.39
09 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.44 7.52
09 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.44 7.52
09 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.45 7.65
09 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.45 7.65
09 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.46 7.78
09 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.46 7.78
09 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.47 7.91
10 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.47 7.91
10 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.48 8.04
10 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.48 8.04
10 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.49 8.17
10 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.49 8.17
10 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.49 8.17
10 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.48 8.04
10 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.48 8.04
10 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.47 7.91
10 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.46 7.78
10 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.46 7.78
10 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.45 7.65
10 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.44 7.52
10 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.43 7.39
10 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.42 7.26
10 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.41 7.13
10 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.40 7.00
10 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.39 6.88
10 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.38 6.76
10 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.37 6.64
10 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.36 6.52
10 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.35 6.40
10 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.34 6.28
10 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.33 6.16
11 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.33 6.16
11 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.32 6.04
11 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.32 6.04
11 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.32 6.04
11 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.31 5.92
11 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.31 5.92
11 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.30 5.80
11 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.29 5.68
11 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.29 5.68
11 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.29 5.68
11 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.28 5.56
11 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.28 5.56
11 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.27 5.44
11 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.26 5.32
11 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.26 5.32
11 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.25 5.20
11 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.24 5.08
11 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.23 4.96
11 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.22 4.84
11 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.21 4.72
11 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.20 4.60
11 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.19 4.50
11 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.17 4.30
11 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.16 4.20
12 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.14 4.00
12 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.13 3.90
12 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.12 3.80
12 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.11 3.70
12 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.10 3.60
12 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.10 3.60
12 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.08 3.40
12 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.08 3.40
12 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.08 3.40
12 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.09 3.50
12 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.09 3.50
12 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.12 3.80
12 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.13 3.90
12 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.14 4.00
12 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.14 4.00
12 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.15 4.10
12 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.16 4.20
12 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.17 4.30
12 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.18 4.40
12 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.20 4.60
12 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.22 4.84
12 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.23 4.96
12 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.25 5.20
12 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.26 5.32
13 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.27 5.44
13 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.28 5.56
13 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.29 5.68
13 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.30 5.80
13 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.31 5.92
13 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.32 6.04
13 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.33 6.16
13 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.34 6.28
13 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.35 6.40
13 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.36 6.52
13 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.37 6.64
13 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.38 6.76
13 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.39 6.88
13 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.40 7.00
13 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.41 7.13
13 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.41 7.13
13 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.42 7.26
13 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.43 7.39
13 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.44 7.52
13 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.45 7.65
13 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.47 7.91
13 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.48 8.04
13 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.49 8.17
13 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.51 8.45
14 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.52 8.60
14 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.53 8.75
14 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.54 8.90
14 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.55 9.05
14 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.55 9.05
14 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.54 8.90
14 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.53 8.75
14 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.53 8.75
14 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.53 8.75
14 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.53 8.75
14 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.52 8.60
14 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.51 8.45
14 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.50 8.30
14 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.49 8.17
14 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.48 8.04
14 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.48 8.04
14 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.47 7.91
14 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.46 7.78
14 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.44 7.52
14 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.43 7.39
14 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.42 7.26
14 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.41 7.13
14 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.41 7.13
14 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.41 7.13
15 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.41 7.13
15 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.41 7.13
15 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.40 7.00
15 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.40 7.00
15 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.39 6.88
15 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.39 6.88
15 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.39 6.88
15 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.39 6.88
15 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.39 6.88
15 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.38 6.76
15 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.38 6.76
15 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.38 6.76
15 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.37 6.64
15 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.36 6.52
15 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.37 6.64
15 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.37 6.64
15 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.37 6.64
15 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.39 6.88
16 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.39 6.88
16 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.39 6.88
16 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.39 6.88
16 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.38 6.76
16 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.37 6.64
16 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.37 6.64
17 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.36 6.52
17 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.36 6.52
17 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.36 6.52
17 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.36 6.52
17 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.36 6.52
17 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.35 6.40
17 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.35 6.40
17 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.35 6.40
17 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.35 6.40
17 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.35 6.40
17 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.34 6.28
17 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.34 6.28
17 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.34 6.28
17 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.33 6.16
17 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.33 6.16
18 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.33 6.16
18 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.32 6.04
18 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.32 6.04
18 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.32 6.04
18 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.32 6.04
18 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.31 5.92
18 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.30 5.80
18 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.29 5.68
18 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.28 5.56
18 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.26 5.32
18 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.23 4.96
18 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.22 4.84
18 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 1.21 4.72
18 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 1.20 4.60
18 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 1.19 4.50
18 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 1.18 4.40
18 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 1.16 4.20
18 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 1.15 4.10
18 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 1.14 4.00
19 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 1.13 3.90
19 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 1.12 3.80
19 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 1.11 3.70
19 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 1.10 3.60
19 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 1.09 3.50
19 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 1.08 3.40
19 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 1.07 3.30
19 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 1.06 3.20
19 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 1.05 3.10
19 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 1.04 3.00
19 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 1.04 3.00
19 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 1.03 2.90
19 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 1.02 2.80
19 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 1.01 2.70
19 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 1.00 2.60
19 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 1.00 2.60
19 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 1.00 2.60
19 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.99 2.52
19 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.99 2.52
19 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.99 2.52
19 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.98 2.44
19 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.98 2.44
19 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.98 2.44
19 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.97 2.36
20 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.97 2.36
20 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.97 2.36
20 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.97 2.36
20 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.96 2.28
20 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.95 2.20
20 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.95 2.20
21 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.92 1.96
21 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.92 1.96
21 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.93 2.04
21 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.94 2.12
21 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.94 2.12
22 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.94 2.12
22 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.94 2.12
22 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.95 2.20
22 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.95 2.20
22 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.95 2.20
22 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.97 2.36
22 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.96 2.28
22 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.96 2.28
23 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.96 2.28
23 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.96 2.28
23 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.96 2.28
23 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.95 2.20
23 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.94 2.12
23 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.94 2.12
24 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.93 2.04
24 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.93 2.04
24 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.93 2.04
24 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.93 2.04
24 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.93 2.04
24 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 17.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 18.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 19.00 น. 0.92 1.96
24 พฤษภาคม 2563 20.00 น. 0.91 1.88
24 พฤษภาคม 2563 21.00 น. 0.91 1.88
24 พฤษภาคม 2563 22.00 น. 0.91 1.88
24 พฤษภาคม 2563 23.00 น. 0.91 1.88
24 พฤษภาคม 2563 24.00 น. 0.91 1.88
25 พฤษภาคม 2563 01.00 น. 0.91 1.88
25 พฤษภาคม 2563 02.00 น. 0.91 1.88
25 พฤษภาคม 2563 03.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 04.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 05.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 06.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 07.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 08.00 น. 0.90 1.80
25 พฤษภาคม 2563 09.00 น. 0.91 1.88
25 พฤษภาคม 2563 10.00 น. 0.91 1.88
25 พฤษภาคม 2563 11.00 น. 0.92 1.96
25 พฤษภาคม 2563 12.00 น. 0.92 1.96
25 พฤษภาคม 2563 13.00 น. 0.92 1.96
25 พฤษภาคม 2563 14.00 น. 0.92 1.96
25 พฤษภาคม 2563 15.00 น. 0.92 1.96
25 พฤษภาคม 2563 16.00 น. 0.92 1.96