ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ ถึง
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
28 พฤศจิกายน 2021 01.00 น. 1.44 41.20
28 พฤศจิกายน 2021 02.00 น. 1.44 38.30
28 พฤศจิกายน 2021 03.00 น. 1.43 36.85
28 พฤศจิกายน 2021 04.00 น. 1.42 35.40
28 พฤศจิกายน 2021 05.00 น. 1.42 35.40
28 พฤศจิกายน 2021 06.00 น. 1.42 35.40
28 พฤศจิกายน 2021 07.00 น. 1.42 35.40
28 พฤศจิกายน 2021 08.00 น. 1.42 35.40
28 พฤศจิกายน 2021 09.00 น. 1.41 33.95
28 พฤศจิกายน 2021 10.00 น. 1.41 33.95
28 พฤศจิกายน 2021 11.00 น. 1.41 33.95
28 พฤศจิกายน 2021 12.00 น. 1.41 33.95