เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.27 17.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.26 16.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.26 16.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.25 15.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.25 15.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.24 14.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.23 13.00
01 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.23 13.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.24 14.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.24 14.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.25 15.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.26 16.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.26 16.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.26 16.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.26 16.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.27 17.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.27 17.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.27 17.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.27 17.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.28 18.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.28 18.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.28 18.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.29 19.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.29 19.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.29 19.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.30 20.00
02 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.30 20.00
03 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.30 20.00
03 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.31 21.20
03 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.31 21.20
03 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.34 24.80
03 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.34 24.80
03 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.33 23.60
03 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.32 22.40
03 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.31 21.20
03 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.31 21.20
03 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.31 21.20
03 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.30 20.00
03 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.30 20.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.29 19.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.28 18.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.27 17.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.26 16.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.26 16.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.26 16.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.28 18.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.30 20.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.32 22.40
04 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.35 26.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.38 29.60
04 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.41 33.40
04 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.44 37.60
04 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.47 41.80
04 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.50 46.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.45 39.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.44 37.60
04 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.43 36.20
04 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.42 34.80
04 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.41 33.40
04 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.40 32.00
04 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.39 30.80
04 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.38 29.60
04 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.37 28.40
05 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.36 27.20
05 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.35 26.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.35 26.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.34 24.80
05 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.34 24.80
05 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.33 23.60
05 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.33 23.60
05 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.34 24.80
05 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.35 26.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.35 26.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.31 21.20
05 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.28 18.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.25 15.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.24 14.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.23 13.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.22 12.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.22 12.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.22 12.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.23 13.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.23 13.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.23 13.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.24 14.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.24 14.00
05 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.25 15.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.25 15.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.25 15.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.26 16.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.26 16.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.27 17.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.27 17.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.29 19.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.25 15.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.22 12.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.21 11.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.20 10.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.21 11.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.21 11.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.22 12.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.22 12.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.23 13.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.23 13.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.23 13.00
06 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.24 14.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.24 14.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.26 16.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.26 16.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.27 17.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.27 17.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.26 16.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.24 14.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.23 13.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.22 12.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.22 12.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.21 11.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.21 11.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.22 12.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.23 13.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.24 14.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.24 14.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.25 15.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.26 16.00
07 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.26 16.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.27 17.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.27 17.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.28 18.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.28 18.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.29 19.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.29 19.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.26 16.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.25 15.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.25 15.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.25 15.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.24 14.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.22 12.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.22 12.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.21 11.00
08 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.21 11.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.20 10.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.20 10.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.20 10.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.20 10.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.19 9.50
09 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.18 9.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.18 9.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.18 9.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.18 9.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.18 9.00
09 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.18 9.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.16 8.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.16 8.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.15 7.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.16 8.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.16 8.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.17 8.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.18 9.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.18 9.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.19 9.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.19 9.50
10 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.20 10.00
10 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.20 10.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.21 11.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.23 13.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.25 15.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.27 17.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.29 19.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.31 21.20
11 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.30 20.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.29 19.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.27 17.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.25 15.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.23 13.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.21 11.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.19 9.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.17 8.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.15 7.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.14 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.14 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.14 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.14 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.14 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.15 7.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.15 7.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.15 7.50
11 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.15 7.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.17 8.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.17 8.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.16 8.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.15 7.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.15 7.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.15 7.50
12 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.14 7.00
12 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.13 6.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.13 6.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.14 7.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.16 8.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.16 8.00
13 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.15 7.50
13 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.14 7.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.14 7.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.14 7.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.14 7.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.13 6.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.13 6.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.13 6.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.12 6.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.13 6.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.14 7.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.15 7.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.17 8.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.16 8.00
14 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.17 8.50
14 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.17 8.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.16 8.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.16 8.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 12.00 น. 1.14 7.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 13.00 น. 1.14 7.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 14.00 น. 1.13 6.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 15.00 น. 1.13 6.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 16.00 น. 1.13 6.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 17.00 น. 1.14 7.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 18.00 น. 1.14 7.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 19.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 20.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 21.00 น. 1.15 7.50
15 กุมภาพันธ์ 2562 22.00 น. 1.16 8.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 23.00 น. 1.16 8.00
15 กุมภาพันธ์ 2562 24.00 น. 1.16 8.00
16 กุมภาพันธ์ 2562 01.00 น. 1.17 8.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 02.00 น. 1.17 8.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 03.00 น. 1.18 9.00
16 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 น. 1.18 9.00
16 กุมภาพันธ์ 2562 05.00 น. 1.18 9.00
16 กุมภาพันธ์ 2562 06.00 น. 1.19 9.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 07.00 น. 1.19 9.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 08.00 น. 1.19 9.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 น. 1.18 9.00
16 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. 1.17 8.50
16 กุมภาพันธ์ 2562 11.00 น. 1.16 8.00