เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 เมษายน 2562 01.00 น. 1.49 27.30
01 เมษายน 2562 02.00 น. 1.49 27.30
01 เมษายน 2562 03.00 น. 1.50 28.00
01 เมษายน 2562 04.00 น. 1.50 28.00
01 เมษายน 2562 05.00 น. 1.50 28.00
01 เมษายน 2562 06.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 07.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 08.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 09.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 10.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 11.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 12.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 13.00 น. 1.52 29.40
01 เมษายน 2562 14.00 น. 1.53 30.10
01 เมษายน 2562 15.00 น. 1.53 30.10
01 เมษายน 2562 16.00 น. 1.52 29.40
01 เมษายน 2562 17.00 น. 1.51 28.70
01 เมษายน 2562 18.00 น. 1.50 28.00
01 เมษายน 2562 19.00 น. 1.49 27.30
01 เมษายน 2562 20.00 น. 1.48 26.60
01 เมษายน 2562 21.00 น. 1.46 25.20
01 เมษายน 2562 22.00 น. 1.45 24.50
01 เมษายน 2562 23.00 น. 1.44 23.80
01 เมษายน 2562 24.00 น. 1.42 22.40
02 เมษายน 2562 01.00 น. 1.40 21.00
02 เมษายน 2562 02.00 น. 1.38 20.00
02 เมษายน 2562 03.00 น. 1.36 19.00
02 เมษายน 2562 04.00 น. 1.34 18.00
02 เมษายน 2562 05.00 น. 1.32 17.00
02 เมษายน 2562 06.00 น. 1.31 16.50
02 เมษายน 2562 07.00 น. 1.31 16.50
02 เมษายน 2562 08.00 น. 1.30 16.00
02 เมษายน 2562 09.00 น. 1.29 15.50
02 เมษายน 2562 10.00 น. 1.28 15.00
02 เมษายน 2562 11.00 น. 1.27 14.50
02 เมษายน 2562 12.00 น. 1.26 14.00
02 เมษายน 2562 13.00 น. 1.25 13.50
02 เมษายน 2562 14.00 น. 1.25 13.50
02 เมษายน 2562 15.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 16.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 17.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 18.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 19.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 20.00 น. 1.24 13.00
02 เมษายน 2562 21.00 น. 1.23 12.50
02 เมษายน 2562 22.00 น. 1.23 12.50
02 เมษายน 2562 23.00 น. 1.23 12.50
02 เมษายน 2562 24.00 น. 1.23 12.50
03 เมษายน 2562 01.00 น. 1.23 12.50
03 เมษายน 2562 02.00 น. 1.23 12.50
03 เมษายน 2562 03.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 04.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 05.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 06.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 07.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 08.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 09.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 10.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 11.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 12.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 13.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 14.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 15.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 16.00 น. 1.21 11.50
03 เมษายน 2562 17.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 18.00 น. 1.22 12.00
03 เมษายน 2562 19.00 น. 1.23 12.50
03 เมษายน 2562 20.00 น. 1.24 13.00
03 เมษายน 2562 21.00 น. 1.25 13.50
03 เมษายน 2562 22.00 น. 1.26 14.00
03 เมษายน 2562 23.00 น. 1.28 15.00
03 เมษายน 2562 24.00 น. 1.30 16.00
04 เมษายน 2562 01.00 น. 1.31 16.50
04 เมษายน 2562 02.00 น. 1.33 17.50
04 เมษายน 2562 03.00 น. 1.34 18.00
04 เมษายน 2562 04.00 น. 1.35 18.50
04 เมษายน 2562 05.00 น. 1.36 19.00
04 เมษายน 2562 06.00 น. 1.38 20.00
04 เมษายน 2562 07.00 น. 1.39 20.50
04 เมษายน 2562 08.00 น. 1.39 20.50
04 เมษายน 2562 09.00 น. 1.41 21.70
04 เมษายน 2562 10.00 น. 1.42 22.40
04 เมษายน 2562 11.00 น. 1.43 23.10
04 เมษายน 2562 12.00 น. 1.44 23.80
04 เมษายน 2562 13.00 น. 1.45 24.50
04 เมษายน 2562 14.00 น. 1.45 24.50
04 เมษายน 2562 15.00 น. 1.47 25.90
04 เมษายน 2562 16.00 น. 1.48 26.60
04 เมษายน 2562 17.00 น. 1.48 26.60
04 เมษายน 2562 18.00 น. 1.48 26.60
04 เมษายน 2562 19.00 น. 1.47 25.90
04 เมษายน 2562 20.00 น. 1.47 25.90
04 เมษายน 2562 21.00 น. 1.46 25.20
04 เมษายน 2562 22.00 น. 1.46 25.20
04 เมษายน 2562 23.00 น. 1.45 24.50
04 เมษายน 2562 24.00 น. 1.44 23.80
05 เมษายน 2562 01.00 น. 1.44 23.80
05 เมษายน 2562 02.00 น. 1.43 23.10
05 เมษายน 2562 03.00 น. 1.43 23.10
05 เมษายน 2562 04.00 น. 1.43 23.10
05 เมษายน 2562 05.00 น. 1.42 22.40
05 เมษายน 2562 06.00 น. 1.42 22.40
05 เมษายน 2562 07.00 น. 1.44 23.80
05 เมษายน 2562 08.00 น. 1.45 24.50
05 เมษายน 2562 09.00 น. 1.47 25.90
05 เมษายน 2562 10.00 น. 1.48 26.60
05 เมษายน 2562 11.00 น. 1.49 27.30
05 เมษายน 2562 12.00 น. 1.50 28.00
05 เมษายน 2562 13.00 น. 1.49 27.30
05 เมษายน 2562 14.00 น. 1.49 27.30
05 เมษายน 2562 15.00 น. 1.44 23.80
05 เมษายน 2562 16.00 น. 1.39 20.50
05 เมษายน 2562 17.00 น. 1.42 22.40
05 เมษายน 2562 18.00 น. 1.44 23.80
05 เมษายน 2562 19.00 น. 1.46 25.20
05 เมษายน 2562 20.00 น. 1.48 26.60
05 เมษายน 2562 21.00 น. 1.50 28.00
05 เมษายน 2562 22.00 น. 1.53 30.10
05 เมษายน 2562 23.00 น. 1.54 30.80
05 เมษายน 2562 24.00 น. 1.56 32.20
06 เมษายน 2562 01.00 น. 1.57 32.90
06 เมษายน 2562 02.00 น. 1.58 33.60
06 เมษายน 2562 03.00 น. 1.59 34.30
06 เมษายน 2562 04.00 น. 1.60 35.00
06 เมษายน 2562 05.00 น. 1.60 35.00
06 เมษายน 2562 06.00 น. 1.62 36.40
06 เมษายน 2562 07.00 น. 1.59 34.30
06 เมษายน 2562 08.00 น. 1.49 27.30
06 เมษายน 2562 09.00 น. 1.40 21.00
06 เมษายน 2562 10.00 น. 1.34 18.00
06 เมษายน 2562 11.00 น. 1.34 18.00
06 เมษายน 2562 12.00 น. 1.35 18.50
06 เมษายน 2562 13.00 น. 1.35 18.50
06 เมษายน 2562 14.00 น. 1.35 18.50
06 เมษายน 2562 15.00 น. 1.36 19.00
06 เมษายน 2562 16.00 น. 1.36 19.00
06 เมษายน 2562 17.00 น. 1.36 19.00
06 เมษายน 2562 18.00 น. 1.37 19.50
06 เมษายน 2562 19.00 น. 1.37 19.50
06 เมษายน 2562 20.00 น. 1.37 19.50
06 เมษายน 2562 21.00 น. 1.37 19.50
06 เมษายน 2562 22.00 น. 1.38 20.00
06 เมษายน 2562 23.00 น. 1.38 20.00
06 เมษายน 2562 24.00 น. 1.38 20.00
07 เมษายน 2562 01.00 น. 1.38 20.00
07 เมษายน 2562 02.00 น. 1.39 20.50
07 เมษายน 2562 03.00 น. 1.39 20.50
07 เมษายน 2562 04.00 น. 1.39 20.50
07 เมษายน 2562 05.00 น. 1.39 20.50
07 เมษายน 2562 06.00 น. 1.40 21.00
07 เมษายน 2562 07.00 น. 1.39 20.50
07 เมษายน 2562 08.00 น. 1.37 19.50
07 เมษายน 2562 09.00 น. 1.36 19.00
07 เมษายน 2562 10.00 น. 1.35 18.50
07 เมษายน 2562 11.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 12.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 13.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 14.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 15.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 16.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 17.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 18.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 19.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 20.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 21.00 น. 1.33 17.50
07 เมษายน 2562 22.00 น. 1.32 17.00
07 เมษายน 2562 23.00 น. 1.32 17.00
07 เมษายน 2562 24.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 01.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 02.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 03.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 04.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 05.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 06.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 07.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 08.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 09.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 10.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 11.00 น. 1.30 16.00
08 เมษายน 2562 12.00 น. 1.30 16.00
08 เมษายน 2562 13.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 14.00 น. 1.31 16.50
08 เมษายน 2562 15.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 16.00 น. 1.32 17.00
08 เมษายน 2562 17.00 น. 1.33 17.50
08 เมษายน 2562 18.00 น. 1.33 17.50
08 เมษายน 2562 19.00 น. 1.34 18.00
08 เมษายน 2562 20.00 น. 1.35 18.50
08 เมษายน 2562 21.00 น. 1.36 19.00
08 เมษายน 2562 22.00 น. 1.36 19.00
08 เมษายน 2562 23.00 น. 1.37 19.50
08 เมษายน 2562 24.00 น. 1.38 20.00
09 เมษายน 2562 01.00 น. 1.39 20.50
09 เมษายน 2562 02.00 น. 1.40 21.00
09 เมษายน 2562 03.00 น. 1.40 21.00
09 เมษายน 2562 04.00 น. 1.41 21.70
09 เมษายน 2562 05.00 น. 1.41 21.70
09 เมษายน 2562 06.00 น. 1.42 22.40
09 เมษายน 2562 07.00 น. 1.42 22.40
09 เมษายน 2562 08.00 น. 1.42 22.40
09 เมษายน 2562 09.00 น. 1.42 22.40
09 เมษายน 2562 10.00 น. 1.43 23.10
09 เมษายน 2562 11.00 น. 1.43 23.10
09 เมษายน 2562 12.00 น. 1.44 23.80
09 เมษายน 2562 13.00 น. 1.44 23.80
09 เมษายน 2562 14.00 น. 1.45 24.50
09 เมษายน 2562 15.00 น. 1.45 24.50
09 เมษายน 2562 16.00 น. 1.46 25.20
09 เมษายน 2562 17.00 น. 1.47 25.90
09 เมษายน 2562 18.00 น. 1.48 26.60
09 เมษายน 2562 19.00 น. 1.49 27.30
09 เมษายน 2562 20.00 น. 1.49 27.30
09 เมษายน 2562 21.00 น. 1.50 28.00
09 เมษายน 2562 22.00 น. 1.52 29.40
09 เมษายน 2562 23.00 น. 1.53 30.10
09 เมษายน 2562 24.00 น. 1.55 31.50
10 เมษายน 2562 01.00 น. 1.57 32.90
10 เมษายน 2562 02.00 น. 1.59 34.30
10 เมษายน 2562 03.00 น. 1.61 35.70
10 เมษายน 2562 04.00 น. 1.63 37.10
10 เมษายน 2562 05.00 น. 1.65 38.50
10 เมษายน 2562 06.00 น. 1.66 39.20
10 เมษายน 2562 07.00 น. 1.59 34.30
10 เมษายน 2562 08.00 น. 1.52 29.40
10 เมษายน 2562 09.00 น. 1.49 27.30
10 เมษายน 2562 10.00 น. 1.47 25.90
10 เมษายน 2562 11.00 น. 1.45 24.50
10 เมษายน 2562 12.00 น. 1.44 23.80
10 เมษายน 2562 13.00 น. 1.45 24.50
10 เมษายน 2562 14.00 น. 1.46 25.20
10 เมษายน 2562 15.00 น. 1.46 25.20
10 เมษายน 2562 16.00 น. 1.47 25.90
10 เมษายน 2562 17.00 น. 1.48 26.60
10 เมษายน 2562 18.00 น. 1.49 27.30
10 เมษายน 2562 19.00 น. 1.50 28.00
10 เมษายน 2562 20.00 น. 1.51 28.70
10 เมษายน 2562 21.00 น. 1.52 29.40
10 เมษายน 2562 22.00 น. 1.53 30.10
10 เมษายน 2562 23.00 น. 1.55 31.50
10 เมษายน 2562 24.00 น. 1.57 32.90
11 เมษายน 2562 01.00 น. 1.58 33.60
11 เมษายน 2562 02.00 น. 1.58 33.60
11 เมษายน 2562 03.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 04.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 05.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 06.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 07.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 08.00 น. 1.59 34.30
11 เมษายน 2562 09.00 น. 1.58 33.60
11 เมษายน 2562 10.00 น. 1.58 33.60
11 เมษายน 2562 11.00 น. 1.57 32.90
11 เมษายน 2562 12.00 น. 1.49 27.30
11 เมษายน 2562 13.00 น. 1.45 24.50
11 เมษายน 2562 14.00 น. 1.41 21.70
11 เมษายน 2562 15.00 น. 1.36 19.00
11 เมษายน 2562 16.00 น. 1.33 17.50
11 เมษายน 2562 17.00 น. 1.30 16.00
11 เมษายน 2562 18.00 น. 1.29 15.50
11 เมษายน 2562 19.00 น. 1.27 14.50
11 เมษายน 2562 20.00 น. 1.26 14.00
11 เมษายน 2562 21.00 น. 1.26 14.00
11 เมษายน 2562 22.00 น. 1.25 13.50
11 เมษายน 2562 23.00 น. 1.25 13.50
11 เมษายน 2562 24.00 น. 1.25 13.50
12 เมษายน 2562 01.00 น. 1.26 14.00
12 เมษายน 2562 02.00 น. 1.28 15.00
12 เมษายน 2562 03.00 น. 1.29 15.50
12 เมษายน 2562 04.00 น. 1.31 16.50
12 เมษายน 2562 05.00 น. 1.33 17.50
12 เมษายน 2562 06.00 น. 1.35 18.50
12 เมษายน 2562 07.00 น. 1.36 19.00
12 เมษายน 2562 08.00 น. 1.37 19.50
12 เมษายน 2562 09.00 น. 1.42 22.40
12 เมษายน 2562 10.00 น. 1.45 24.50
12 เมษายน 2562 11.00 น. 1.47 25.90
12 เมษายน 2562 12.00 น. 1.46 25.20
12 เมษายน 2562 13.00 น. 1.45 24.50
12 เมษายน 2562 14.00 น. 1.44 23.80
12 เมษายน 2562 15.00 น. 1.43 23.10
12 เมษายน 2562 16.00 น. 1.42 22.40
12 เมษายน 2562 17.00 น. 1.41 21.70
12 เมษายน 2562 18.00 น. 1.40 21.00
12 เมษายน 2562 19.00 น. 1.39 20.50
12 เมษายน 2562 20.00 น. 1.37 19.50
12 เมษายน 2562 21.00 น. 1.35 18.50
12 เมษายน 2562 22.00 น. 1.34 18.00
12 เมษายน 2562 23.00 น. 1.33 17.50
12 เมษายน 2562 24.00 น. 1.32 17.00
13 เมษายน 2562 01.00 น. 1.31 16.50
13 เมษายน 2562 02.00 น. 1.30 16.00
13 เมษายน 2562 03.00 น. 1.29 15.50
13 เมษายน 2562 04.00 น. 1.28 15.00
13 เมษายน 2562 05.00 น. 1.27 14.50
13 เมษายน 2562 06.00 น. 1.26 14.00
13 เมษายน 2562 07.00 น. 1.26 14.00
13 เมษายน 2562 08.00 น. 1.28 15.00
13 เมษายน 2562 09.00 น. 1.31 16.50
13 เมษายน 2562 10.00 น. 1.34 18.00
13 เมษายน 2562 11.00 น. 1.36 19.00
13 เมษายน 2562 12.00 น. 1.37 19.50
13 เมษายน 2562 13.00 น. 1.37 19.50
13 เมษายน 2562 14.00 น. 1.36 19.00
13 เมษายน 2562 15.00 น. 1.36 19.00
13 เมษายน 2562 16.00 น. 1.35 18.50
13 เมษายน 2562 17.00 น. 1.34 18.00
13 เมษายน 2562 18.00 น. 1.33 17.50
13 เมษายน 2562 19.00 น. 1.32 17.00
13 เมษายน 2562 20.00 น. 1.31 16.50
13 เมษายน 2562 21.00 น. 1.31 16.50
13 เมษายน 2562 22.00 น. 1.30 16.00
13 เมษายน 2562 23.00 น. 1.29 15.50
13 เมษายน 2562 24.00 น. 1.29 15.50
14 เมษายน 2562 01.00 น. 1.28 15.00
14 เมษายน 2562 02.00 น. 1.28 15.00
14 เมษายน 2562 03.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 04.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 05.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 06.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 07.00 น. 1.26 14.00
14 เมษายน 2562 08.00 น. 1.26 14.00
14 เมษายน 2562 09.00 น. 1.26 14.00
14 เมษายน 2562 10.00 น. 1.26 14.00
14 เมษายน 2562 11.00 น. 1.26 14.00
14 เมษายน 2562 12.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 13.00 น. 1.27 14.50
14 เมษายน 2562 14.00 น. 1.28 15.00
14 เมษายน 2562 15.00 น. 1.28 15.00
14 เมษายน 2562 16.00 น. 1.29 15.50
14 เมษายน 2562 17.00 น. 1.29 15.50
14 เมษายน 2562 18.00 น. 1.30 16.00
14 เมษายน 2562 19.00 น. 1.31 16.50
14 เมษายน 2562 20.00 น. 1.32 17.00
14 เมษายน 2562 21.00 น. 1.32 17.00
14 เมษายน 2562 22.00 น. 1.33 17.50
14 เมษายน 2562 23.00 น. 1.33 17.50
14 เมษายน 2562 24.00 น. 1.34 18.00
15 เมษายน 2562 01.00 น. 1.34 18.00
15 เมษายน 2562 02.00 น. 1.35 18.50
15 เมษายน 2562 03.00 น. 1.35 18.50
15 เมษายน 2562 04.00 น. 1.34 18.00
15 เมษายน 2562 05.00 น. 1.36 19.00
15 เมษายน 2562 06.00 น. 1.36 19.00
15 เมษายน 2562 07.00 น. 1.36 19.00
15 เมษายน 2562 08.00 น. 1.37 19.50
15 เมษายน 2562 09.00 น. 1.37 19.50
15 เมษายน 2562 10.00 น. 1.38 20.00
15 เมษายน 2562 11.00 น. 1.38 20.00
15 เมษายน 2562 12.00 น. 1.39 20.50
15 เมษายน 2562 13.00 น. 1.40 21.00
15 เมษายน 2562 14.00 น. 1.40 21.00
15 เมษายน 2562 15.00 น. 1.41 21.70
15 เมษายน 2562 16.00 น. 1.42 22.40
15 เมษายน 2562 17.00 น. 1.43 23.10
15 เมษายน 2562 18.00 น. 1.44 23.80
15 เมษายน 2562 19.00 น. 1.44 23.80
15 เมษายน 2562 20.00 น. 1.45 24.50
15 เมษายน 2562 21.00 น. 1.45 24.50
15 เมษายน 2562 22.00 น. 1.46 25.20
15 เมษายน 2562 23.00 น. 1.46 25.20
15 เมษายน 2562 24.00 น. 1.47 25.90
16 เมษายน 2562 01.00 น. 1.47 25.90
16 เมษายน 2562 02.00 น. 1.48 26.60
16 เมษายน 2562 03.00 น. 1.48 26.60
16 เมษายน 2562 04.00 น. 1.49 27.30
16 เมษายน 2562 05.00 น. 1.49 27.30
16 เมษายน 2562 06.00 น. 1.50 28.00
16 เมษายน 2562 07.00 น. 1.50 28.00
16 เมษายน 2562 08.00 น. 1.50 28.00
16 เมษายน 2562 09.00 น. 1.50 28.00
16 เมษายน 2562 10.00 น. 1.49 27.30
16 เมษายน 2562 11.00 น. 1.47 25.90
16 เมษายน 2562 12.00 น. 1.46 25.20
16 เมษายน 2562 13.00 น. 1.44 23.80
16 เมษายน 2562 14.00 น. 1.42 22.40
16 เมษายน 2562 15.00 น. 1.41 21.70
16 เมษายน 2562 16.00 น. 1.40 21.00
16 เมษายน 2562 17.00 น. 1.39 20.50
16 เมษายน 2562 18.00 น. 1.38 20.00
16 เมษายน 2562 19.00 น. 1.37 19.50
16 เมษายน 2562 20.00 น. 1.36 19.00
16 เมษายน 2562 21.00 น. 1.35 18.50
16 เมษายน 2562 22.00 น. 1.34 18.00
16 เมษายน 2562 23.00 น. 1.33 17.50
16 เมษายน 2562 24.00 น. 1.32 17.00
17 เมษายน 2562 01.00 น. 1.31 16.50
17 เมษายน 2562 02.00 น. 1.30 16.00
17 เมษายน 2562 03.00 น. 1.29 15.50
17 เมษายน 2562 04.00 น. 1.29 15.50
17 เมษายน 2562 05.00 น. 1.28 15.00
17 เมษายน 2562 06.00 น. 1.27 14.50
17 เมษายน 2562 07.00 น. 1.27 14.50
17 เมษายน 2562 08.00 น. 1.26 14.00
17 เมษายน 2562 09.00 น. 1.26 14.00
17 เมษายน 2562 10.00 น. 1.25 13.50
17 เมษายน 2562 11.00 น. 1.24 13.00
17 เมษายน 2562 12.00 น. 1.25 13.50
17 เมษายน 2562 13.00 น. 1.27 14.50
17 เมษายน 2562 14.00 น. 1.29 15.50
17 เมษายน 2562 15.00 น. 1.30 16.00
17 เมษายน 2562 16.00 น. 1.31 16.50
17 เมษายน 2562 17.00 น. 1.32 17.00
17 เมษายน 2562 18.00 น. 1.33 17.50
17 เมษายน 2562 19.00 น. 1.34 18.00
17 เมษายน 2562 20.00 น. 1.36 19.00
17 เมษายน 2562 21.00 น. 1.36 19.00
17 เมษายน 2562 22.00 น. 1.38 20.00
17 เมษายน 2562 23.00 น. 1.39 20.50
17 เมษายน 2562 24.00 น. 1.40 21.00
18 เมษายน 2562 01.00 น. 1.42 22.40
18 เมษายน 2562 02.00 น. 1.44 23.80
18 เมษายน 2562 03.00 น. 1.46 25.20
18 เมษายน 2562 04.00 น. 1.48 26.60
18 เมษายน 2562 05.00 น. 1.51 28.70
18 เมษายน 2562 06.00 น. 1.54 30.80
18 เมษายน 2562 07.00 น. 1.54 30.80
18 เมษายน 2562 08.00 น. 1.55 31.50
18 เมษายน 2562 09.00 น. 1.55 31.50
18 เมษายน 2562 10.00 น. 1.56 32.20
18 เมษายน 2562 11.00 น. 1.58 33.60
18 เมษายน 2562 12.00 น. 1.58 33.60
18 เมษายน 2562 13.00 น. 1.58 33.60
18 เมษายน 2562 14.00 น. 1.58 33.60
18 เมษายน 2562 15.00 น. 1.55 31.50
18 เมษายน 2562 16.00 น. 1.48 26.60
18 เมษายน 2562 17.00 น. 1.47 25.90
18 เมษายน 2562 18.00 น. 1.46 25.20
18 เมษายน 2562 19.00 น. 1.45 24.50
18 เมษายน 2562 20.00 น. 1.43 23.10
18 เมษายน 2562 21.00 น. 1.42 22.40
18 เมษายน 2562 22.00 น. 1.41 21.70
18 เมษายน 2562 23.00 น. 1.40 21.00
18 เมษายน 2562 24.00 น. 1.38 20.00
19 เมษายน 2562 01.00 น. 1.36 19.00
19 เมษายน 2562 02.00 น. 1.34 18.00
19 เมษายน 2562 03.00 น. 1.32 17.00
19 เมษายน 2562 04.00 น. 1.30 16.00
19 เมษายน 2562 05.00 น. 1.29 15.50
19 เมษายน 2562 06.00 น. 1.28 15.00
19 เมษายน 2562 07.00 น. 1.27 14.50
19 เมษายน 2562 08.00 น. 1.27 14.50
19 เมษายน 2562 09.00 น. 1.28 15.00
19 เมษายน 2562 10.00 น. 1.29 15.50
19 เมษายน 2562 11.00 น. 1.29 15.50
19 เมษายน 2562 12.00 น. 1.30 16.00
19 เมษายน 2562 13.00 น. 1.31 16.50
19 เมษายน 2562 14.00 น. 1.32 17.00
19 เมษายน 2562 15.00 น. 1.33 17.50
19 เมษายน 2562 16.00 น. 1.33 17.50
19 เมษายน 2562 17.00 น. 1.33 17.50
19 เมษายน 2562 18.00 น. 1.35 18.50
19 เมษายน 2562 19.00 น. 1.36 19.00
19 เมษายน 2562 20.00 น. 1.37 19.50
19 เมษายน 2562 21.00 น. 1.37 19.50
19 เมษายน 2562 22.00 น. 1.36 19.00
19 เมษายน 2562 23.00 น. 1.36 19.00
19 เมษายน 2562 24.00 น. 1.36 19.00
20 เมษายน 2562 01.00 น. 1.36 19.00
20 เมษายน 2562 02.00 น. 1.36 19.00
20 เมษายน 2562 03.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 04.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 05.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 06.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 07.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 08.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 09.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 10.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 11.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 12.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 13.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 14.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 15.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 16.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 17.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 18.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 19.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 20.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 21.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 22.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 23.00 น. 1.35 18.50
20 เมษายน 2562 24.00 น. 1.35 18.50
21 เมษายน 2562 01.00 น. 1.35 18.50
21 เมษายน 2562 02.00 น. 1.35 18.50
21 เมษายน 2562 03.00 น. 1.35 18.50
21 เมษายน 2562 04.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 05.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 06.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 07.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 08.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 09.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 10.00 น. 1.36 19.00
21 เมษายน 2562 11.00 น. 1.37 19.50
21 เมษายน 2562 12.00 น. 1.37 19.50
21 เมษายน 2562 13.00 น. 1.38 20.00
21 เมษายน 2562 14.00 น. 1.38 20.00
21 เมษายน 2562 15.00 น. 1.38 20.00
21 เมษายน 2562 16.00 น. 1.38 20.00
21 เมษายน 2562 17.00 น. 1.38 20.00
21 เมษายน 2562 18.00 น. 1.39 20.50
21 เมษายน 2562 19.00 น. 1.42 22.40
21 เมษายน 2562 20.00 น. 1.39 20.50
21 เมษายน 2562 21.00 น. 1.37 19.50
21 เมษายน 2562 22.00 น. 1.35 18.50
21 เมษายน 2562 23.00 น. 1.33 17.50
21 เมษายน 2562 24.00 น. 1.30 16.00
22 เมษายน 2562 01.00 น. 1.28 15.00
22 เมษายน 2562 02.00 น. 1.26 14.00
22 เมษายน 2562 03.00 น. 1.24 13.00
22 เมษายน 2562 04.00 น. 1.21 11.50
22 เมษายน 2562 05.00 น. 1.20 11.00
22 เมษายน 2562 06.00 น. 1.18 10.20
22 เมษายน 2562 07.00 น. 1.17 9.80
22 เมษายน 2562 08.00 น. 1.17 9.80
22 เมษายน 2562 09.00 น. 1.18 10.20
22 เมษายน 2562 10.00 น. 1.19 10.60
22 เมษายน 2562 11.00 น. 1.20 11.00
22 เมษายน 2562 12.00 น. 1.21 11.50
22 เมษายน 2562 13.00 น. 1.23 12.50
22 เมษายน 2562 14.00 น. 1.24 13.00
22 เมษายน 2562 15.00 น. 1.26 14.00
22 เมษายน 2562 16.00 น. 1.27 14.50
22 เมษายน 2562 17.00 น. 1.27 14.50
22 เมษายน 2562 18.00 น. 1.27 14.50
22 เมษายน 2562 19.00 น. 1.28 15.00
22 เมษายน 2562 20.00 น. 1.28 15.00
22 เมษายน 2562 21.00 น. 1.29 15.50
22 เมษายน 2562 22.00 น. 1.25 13.50
22 เมษายน 2562 23.00 น. 1.30 16.00
22 เมษายน 2562 24.00 น. 1.31 16.50
23 เมษายน 2562 01.00 น. 1.32 17.00
23 เมษายน 2562 02.00 น. 1.33 17.50
23 เมษายน 2562 03.00 น. 1.34 18.00
23 เมษายน 2562 04.00 น. 1.34 18.00
23 เมษายน 2562 05.00 น. 1.35 18.50
23 เมษายน 2562 06.00 น. 1.36 19.00
23 เมษายน 2562 07.00 น. 1.36 19.00
23 เมษายน 2562 08.00 น. 1.37 19.50
23 เมษายน 2562 09.00 น. 1.38 20.00
23 เมษายน 2562 10.00 น. 1.38 20.00
23 เมษายน 2562 11.00 น. 1.39 20.50
23 เมษายน 2562 12.00 น. 1.39 20.50
23 เมษายน 2562 13.00 น. 1.39 20.50
23 เมษายน 2562 14.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 15.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 16.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 17.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 18.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 19.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 20.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 21.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 22.00 น. 1.40 21.00
23 เมษายน 2562 23.00 น. 1.41 21.70
23 เมษายน 2562 24.00 น. 1.41 21.70
24 เมษายน 2562 01.00 น. 1.41 21.70
24 เมษายน 2562 02.00 น. 1.42 22.40
24 เมษายน 2562 03.00 น. 1.43 23.10
24 เมษายน 2562 04.00 น. 1.44 23.80
24 เมษายน 2562 05.00 น. 1.45 24.50
24 เมษายน 2562 06.00 น. 1.46 25.20
24 เมษายน 2562 07.00 น. 1.46 25.20
24 เมษายน 2562 08.00 น. 1.47 25.90
24 เมษายน 2562 09.00 น. 1.47 25.90
24 เมษายน 2562 10.00 น. 1.48 26.60
24 เมษายน 2562 11.00 น. 1.49 27.30
24 เมษายน 2562 12.00 น. 1.50 28.00
24 เมษายน 2562 13.00 น. 1.51 28.70
24 เมษายน 2562 14.00 น. 1.52 29.40
24 เมษายน 2562 15.00 น. 1.53 30.10
24 เมษายน 2562 16.00 น. 1.54 30.80
24 เมษายน 2562 17.00 น. 1.54 30.80
24 เมษายน 2562 18.00 น. 1.53 30.10
24 เมษายน 2562 19.00 น. 1.52 29.40
24 เมษายน 2562 20.00 น. 1.50 28.00
24 เมษายน 2562 21.00 น. 1.49 27.30
24 เมษายน 2562 22.00 น. 1.48 26.60
24 เมษายน 2562 23.00 น. 1.46 25.20
24 เมษายน 2562 24.00 น. 1.44 23.80
25 เมษายน 2562 01.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 02.00 น. 1.41 21.70
25 เมษายน 2562 03.00 น. 1.40 21.00
25 เมษายน 2562 04.00 น. 1.38 20.00
25 เมษายน 2562 05.00 น. 1.36 19.00
25 เมษายน 2562 06.00 น. 1.35 18.50
25 เมษายน 2562 07.00 น. 1.35 18.50
25 เมษายน 2562 08.00 น. 1.35 18.50
25 เมษายน 2562 09.00 น. 1.35 18.50
25 เมษายน 2562 10.00 น. 1.36 19.00
25 เมษายน 2562 11.00 น. 1.37 19.50
25 เมษายน 2562 12.00 น. 1.38 20.00
25 เมษายน 2562 13.00 น. 1.38 20.00
25 เมษายน 2562 14.00 น. 1.39 20.50
25 เมษายน 2562 15.00 น. 1.41 21.70
25 เมษายน 2562 16.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 17.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 18.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 19.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 20.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 21.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 22.00 น. 1.42 22.40
25 เมษายน 2562 23.00 น. 1.41 21.70
25 เมษายน 2562 24.00 น. 1.41 21.70
26 เมษายน 2562 01.00 น. 1.41 21.70
26 เมษายน 2562 02.00 น. 1.41 21.70
26 เมษายน 2562 03.00 น. 1.41 21.70
26 เมษายน 2562 04.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 05.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 06.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 07.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 08.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 09.00 น. 1.40 21.00
26 เมษายน 2562 10.00 น. 1.41 21.70
26 เมษายน 2562 11.00 น. 1.41 21.70