เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  แม่น้ำปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 0.97 2.36
01 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 0.99 2.52
01 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.01 2.70
01 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.03 2.90
01 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.05 3.10
01 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.06 3.20
01 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.06 3.20
01 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.06 3.20
01 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.07 3.30
01 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.08 3.40
01 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.08 3.40
01 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.08 3.40
01 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.08 3.40
01 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.09 3.50
01 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.09 3.50
01 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.09 3.50
01 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.10 3.60
01 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.10 3.60
01 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.11 3.70
01 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.11 3.70
01 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.11 3.70
01 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.12 3.80
01 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.12 3.80
01 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.12 3.80
02 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.13 3.90
02 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.13 3.90
02 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.13 3.90
02 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.14 4.00
02 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.14 4.00
02 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.15 4.10
02 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.16 4.20
02 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.17 4.30
02 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.18 4.40
02 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.19 4.50
02 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.20 4.60
02 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.21 4.72
02 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.22 4.84
02 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.23 4.96
02 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.24 5.08
02 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.25 5.20
02 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.26 5.32
02 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.27 5.44
02 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.28 5.56
02 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.29 5.68
02 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.30 5.80
02 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.31 5.92
02 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.32 6.04
02 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.33 6.16
03 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.34 6.28
03 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.35 6.40
03 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.36 6.52
03 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.37 6.64
03 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.37 6.64
03 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.37 6.64
03 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.38 6.76
03 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.40 7.00
03 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.40 7.00
03 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.40 7.00
03 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.38 6.76
03 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.38 6.76
03 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.38 6.76
03 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.39 6.88
03 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.40 7.00
03 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.40 7.00
03 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.40 7.00
04 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.41 7.13
04 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.41 7.13
04 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.41 7.13
04 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.41 7.13
04 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.42 7.26
04 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.41 7.13
04 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.40 7.00
04 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.40 7.00
04 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.39 6.88
04 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.39 6.88
04 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.38 6.76
04 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.38 6.76
04 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.37 6.64
04 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.36 6.52
04 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.35 6.40
04 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.34 6.28
05 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.34 6.28
05 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.34 6.28
05 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.33 6.16
05 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.32 6.04
05 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.32 6.04
05 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.32 6.04
05 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.30 5.80
05 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.29 5.68
05 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.29 5.68
05 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.28 5.56
05 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.27 5.44
05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.26 5.32
05 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.25 5.20
05 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.24 5.08
05 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.23 4.96
05 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.22 4.84
05 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.21 4.72
05 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.20 4.60
05 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.19 4.50
05 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.18 4.40
05 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.17 4.30
05 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.15 4.10
05 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.13 3.90
05 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.11 3.70
06 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.10 3.60
06 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.08 3.40
06 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.06 3.20
06 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.04 3.00
06 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.03 2.90
06 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.01 2.70
06 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.00 2.60
06 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 0.99 2.52
06 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 0.98 2.44
06 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 0.97 2.36
06 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 0.97 2.36
06 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 0.97 2.36
06 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 0.96 2.28
06 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 0.96 2.28
06 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 0.96 2.28
06 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 0.95 2.20
06 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 0.95 2.20
06 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 0.95 2.20
06 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 0.94 2.12
06 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 0.94 2.12
06 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 0.94 2.12
06 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 0.93 2.04
06 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 0.93 2.04
06 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 0.93 2.04
07 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 0.93 2.04
07 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 0.91 1.88
07 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 0.92 1.96
07 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 0.93 2.04
07 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 0.94 2.12
08 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 0.95 2.20
08 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 0.96 2.28
08 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 0.97 2.36
08 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 0.98 2.44
08 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 0.99 2.52
08 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.00 2.60
08 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.00 2.60
08 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.01 2.70
08 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.01 2.70
08 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.02 2.80
08 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.03 2.90
08 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.04 3.00
08 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.05 3.10
08 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.06 3.20
08 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.07 3.30
08 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.07 3.30
08 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.08 3.40
08 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.08 3.40
08 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.09 3.50
08 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.09 3.50
08 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.10 3.60
08 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.11 3.70
08 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.11 3.70
08 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.12 3.80
09 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.13 3.90
09 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.14 4.00
09 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.14 4.00
09 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.15 4.10
09 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.15 4.10
09 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.16 4.20
09 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.18 4.40
09 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.20 4.60
09 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.21 4.72
09 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.22 4.84
09 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.23 4.96
09 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.25 5.20
09 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.27 5.44
09 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.29 5.68
09 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.31 5.92
09 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.33 6.16
09 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.34 6.28
09 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.36 6.52
09 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.37 6.64
09 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.39 6.88
09 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.40 7.00
09 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.42 7.26
09 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.43 7.39
09 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.44 7.52
10 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.45 7.65
10 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.47 7.91
10 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.48 8.04
10 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.49 8.17
10 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.50 8.30
10 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.51 8.45
10 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.51 8.45
10 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.52 8.60
10 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.52 8.60
10 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.52 8.60
10 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.53 8.75
10 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.53 8.75
10 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.52 8.60
10 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.522 8.60
10 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.51 8.45
10 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.51 8.45
10 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.50 8.30
10 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.50 8.30
10 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.49 8.17
10 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.48 8.04
10 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.48 8.04
10 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.47 7.91
10 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.46 7.78
10 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.46 7.78
11 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.45 7.65
11 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.44 7.52
11 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.44 7.52
11 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.43 7.39
11 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.42 7.26
11 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.42 7.26
11 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.41 7.13
11 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.40 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.40 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.40 7.00
11 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.39 6.88
11 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.39 6.88
11 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.39 6.88
11 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.39 6.88
11 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.38 6.76
11 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.38 6.76
11 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.37 6.64
11 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.36 6.52
11 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.35 6.40
11 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.33 6.16
11 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.31 5.92
11 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.29 5.68
11 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.26 5.32
11 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.22 4.84
12 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.18 4.40
12 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.15 4.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.13 3.90
12 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.10 3.60
12 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.09 3.50
12 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.07 3.30
12 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.07 3.30
12 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.07 3.30
12 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.06 3.20
12 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.05 3.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.05 3.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.05 3.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.05 3.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.05 3.10
12 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.04 3.00
12 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.04 3.00
12 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.04 3.00
12 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.05 3.10
13 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.05 3.10
13 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.05 3.10
13 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.05 3.10
13 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.04 3.00
13 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.03 2.90
13 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.03 2.90
13 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.03 2.90
13 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.03 2.90
13 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.02 2.80
13 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.02 2.80
13 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.02 2.80
13 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.02 2.80
13 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 0.99 2.52
14 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.00 2.60
14 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.01 2.70
14 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.02 2.80
14 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.02 2.80
14 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.03 2.90
14 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.03 2.90
15 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.03 2.90
15 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.05 3.10
15 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.06 3.20
15 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.07 3.30
15 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.09 3.50
15 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.11 3.70
15 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.12 3.80
15 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.12 3.80
15 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.13 3.90
15 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.14 4.00
15 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.13 3.90
15 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.12 3.80
15 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.12 3.80
15 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.12 3.80
15 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.11 3.70
15 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.11 3.70
15 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.11 3.70
15 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.11 3.70
15 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.10 3.60
15 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.10 3.60
15 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.10 3.60
15 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.09 3.50
15 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.09 3.50
15 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.09 3.50
16 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.09 3.50
16 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.07 3.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.07 3.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.07 3.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.07 3.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.07 3.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.08 3.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.09 3.50
16 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.10 3.60
16 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.11 3.70
16 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.12 3.80
16 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.13 3.90
16 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.14 4.00
16 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.15 4.10
16 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.16 4.20
16 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.17 4.30
16 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.18 4.40
16 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.19 4.50
16 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.20 4.60
17 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.21 4.72
17 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.22 4.84
17 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.23 4.96
17 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.25 5.20
17 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.26 5.32
17 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.27 5.44
17 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.26 5.32
17 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.26 5.32
17 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.26 5.32
17 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.25 5.20
17 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.24 5.08
17 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.23 4.96
17 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.22 4.84
17 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.21 4.72
17 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.21 4.72
17 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.20 4.60
17 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.19 4.50
17 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.18 4.40
17 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.18 4.40
17 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.17 4.30
17 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.16 4.20
17 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.15 4.10
17 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.14 4.00
17 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.13 3.90
18 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.12 3.80
18 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.10 3.60
18 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.09 3.50
18 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.08 3.40
18 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.07 3.30
18 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.06 3.20
18 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.05 3.10
18 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.05 3.10
19 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.05 3.10
19 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.05 3.10
19 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.04 3.00
19 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.03 2.90
19 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.03 2.90
19 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.02 2.80
19 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.02 2.80
20 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.03 2.90
20 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.02 2.80
21 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.03 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.04 3.00
21 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.04 3.00
21 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.04 3.00
21 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.05 3.10
22 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.05 3.10
22 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.06 3.20
22 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.06 3.20
22 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.06 3.20
22 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.07 3.30
22 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.08 3.40
22 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.09 3.50
23 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.08 3.40
23 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.07 3.30
23 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.07 3.30
23 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.07 3.30
23 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.07 3.30
23 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.07 3.30
24 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.07 3.30
24 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.07 3.30
24 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.06 3.20
24 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.05 3.10
24 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.05 3.10
25 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.04 3.00
25 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.04 3.00
25 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.04 3.00
25 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.03 2.90
25 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 15.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 17.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 18.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 19.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 20.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 21.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 22.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 23.00 น. 1.03 2.90
26 กุมภาพันธ์ 2563 24.00 น. 1.03 2.90
27 กุมภาพันธ์ 2563 01.00 น. 1.03 2.90
27 กุมภาพันธ์ 2563 02.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 03.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 04.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 05.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 06.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 08.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 10.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 11.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น. 1.04 3.00
27 กุมภาพันธ์ 2563 13.00 น. 1.03 2.90
27 กุมภาพันธ์ 2563 14.00 น. 1.03 2.90